Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Powstanie w Getcie Warszawskim

List do prezydenta: "Żydowscy powstańcy zasługujš na coś więcej"

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
- Żydowscy powstańcy z warszawskiego getta zasługujš na coœ więcej, aniżeli obecnoœć przed ich pomnikiem w dniu 19 kwietnia ludzi reprezentujšcych rzšdzšcy obecnie obóz polityczny - napisał w liœcie otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy prof. dr hab. Henryk Szlajfer, odmawiajšc przyjęcia zaproszenia na uroczystoœci 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

- Działalnoœć obozu politycznego z którym jest Pan zwišzany jest sprzeczna z wartoœciami, o które walczyli powstańcy, a także dziesištki tysięcy innych Żydów w oddziałach partyzanckich, miejskiej konspiracji czy w armiach antyhitlerowskiej koalicji - zauważa w swoim liœcie otwartym prof. Szlajfer.

 

Szlajfer, który w 1968 roku wraz z Adamem Michnikiem został relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego za działalnoœć opozycyjnš, co dało poczštek"wydarzeniom marcowym", pisze "z przykroœciš", że "w innych okolicznoœciach udział Prezydenta RP w tej uroczystoœci byłby godnym uczczeniem pamięci żydowskich bohaterów, którzy choć osamotnieni, a jednoczeœnie œwiadomi, że ich walka jest częœciš wspólnego oporu przeciwko niemieckiej machinie zagłady, podjęli bój z  oddziałami generała SS Jürgena Stroopa". Zwraca jednak uwagę m.in. na brak reakcji Andrzeja Dudy na słowa publicysty Rafała Ziemkiewicza, który na Twitterze w styczniu pisał "Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniœmy Izrael wspierać. Dziœ przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant". Ziemkiewicz to zdaniem Szlajfera "jeden z czołowych publicystów obozu politycznego" Andrzeja Dudy.

- To przedstawicielom Pańskiego obozu udało się przeciwstawić – manipulujšc nazwami ulic – bundowca Marka Edelmana, w powstaniu zastępcę Mordechaja Anielewicza, i komunistę Józefa Lewartowskiego, współorganizatora wielopartyjnego bloku oporu w warszawskim getcie już wiosnš 1942 r. - Nie usłyszałem głosu protestu z Pańskiej strony, który wsparłby apel wszystkich głównych organizacji żydowskich w Polsce w tej sprawie. Milczšc, akceptował Pan ten brutalny akt ingerencji w historię Żydów, Warszawy i Polski - pisze profesor.

- Nie usłyszałem Pańskiego głosu, gdy wojewoda z Pańskiego obozu politycznego odmawiał pod idiotycznym pretekstem włšczenia  w dniu 19 kwietnia syren dla uczczenia pamięci młodego, zaledwie 24-letniego dowódcy powstania i jego towarzyszy - kontynuuje Szlajfer, zarzucajšc też, że prezydent przemawiajšc w styczniu w Centrum Dziedzictwa im. Menachema Begina, nie wspomniał o Żydowskiej Organizacji Bojowej. - To tak jakby pisać o Powstaniu Warszawskim nie wspominajšc nazwy Armia Krajowa - ocenia.

- Żydowscy powstańcy z warszawskiego getta zasługujš na coœ więcej, aniżeli obecnoœć przed ich pomnikiem w dniu 19 kwietnia ludzi reprezentujšcych rzšdzšcy obecnie obóz polityczny - stwierdza prof. Szlajfer.

75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny œwiatowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie, przypada 19 kwietnia.

List otwarty prof. Henryka Szlajfera do prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

Przed kilku dniami otrzymałem Pańskie imienne zaproszenie do udziału w oficjalnych  uroczystoœciach 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Z przykroœciš informuję, że Pańskiego zaproszenia nie mogę przyjšć.  Piszę „z przykroœciš”, albowiem w innych okolicznoœciach udział Prezydenta RP w tej uroczystoœci byłby godnym uczczeniem pamięci żydowskich bohaterów, którzy choć osamotnieni, a jednoczeœnie œwiadomi, że ich walka jest częœciš wspólnego oporu przeciwko niemieckiej machinie zagłady, podjęli bój z  oddziałami generała SS Jürgena Stroopa.

Nie wnikajšc w tym miejscu szerzej w przyczyny, działalnoœć obozu politycznego z którym jest Pan zwišzany jest sprzeczna z wartoœciami, o które walczyli powstańcy, a także dziesištki tysięcy innych Żydów w oddziałach partyzanckich, miejskiej konspiracji czy w armiach antyhitlerowskiej koalicji. Ci w istocie uprzywilejowani, którzy uzyskali dostęp do broni, a choćby tylko do koktailu Mołotowa, obojętnie, syjoniœci różnych odłamów, harcerze z Haszomer Hacair,  bundowcy, socjaliœci z Poalej Syjon czy komuniœci, podjęli walkę w Warszawie, ale także w innych gettach i obozach zagłady w imię ludzkiej godnoœci i wolnoœciowej tradycji. „Parchy” z różnych obozów politycznych i orientacji (czy zareagował Pan na to poruszajšce wyobraŸnię okreœlenie jednego z czołowych publicystów Pańskiego obozu politycznego?), szli do walki razem i razem ginęli.

Wspominam o tym, albowiem propagowane dzisiaj pisanie historii „na nowo” prowadzi m.in. do brutalnej ingerencji w historię żydowskiego oporu i powstania. Przypomnę tylko, że to przedstawicielom Pańskiego obozu udało się przeciwstawić  –– manipulujšc nazwami ulic –bundowca Marka Edelmana, w powstaniu zastępcę Mordechaja Anielewicza, i komunistę Józefa Lewartowskiego, współorganizatora wielopartyjnego bloku oporu w warszawskim getcie już wiosnš 1942 r. Zaœlepieni ignoranci i doktrynerzy z Pańskiego obozu, prawdziwi bluŸniercy, nie mogš, jak widać, zrozumieć, że antykomuniœci – socjalista Edelman i syjonista Mordechaj Anielewicz, mogli ramię w ramię walczyć wspólnie z nielicznymi komunistami przeciwko niemieckim oddziałom. Nie usłyszałem głosu protestu z Pańskiej strony, który wsparłby apel wszystkich głównych organizacji żydowskich w Polsce w tej sprawie. Milczšc, akceptował Pan ten brutalny akt ingerencji w historię  Żydów, Warszawy i Polski. Nie usłyszałem Pańskiego głosu, gdy wojewoda z Pańskiego obozu politycznego odmawiał pod idiotycznym pretekstem włšczenia  w dniu 19 kwietnia syren dla uczczenia pamięci młodego, zaledwie 24-letniego dowódcy powstania i jego towarzyszy. Ale również i Pan, Panie Prezydencie, dokonał w zeszłym roku swoistego cudu w trakcie wizyty w Izraelu. W swoim wystšpieniu w Centrum Dziedzictwa im. Menachema Begina w długim akapicie na temat Powstania w Getcie Warszawskim zdołał Pan nie wspomnieć nazwy organizatora i głównej siły powstania – Żydowskiej Organizacji Bojowej. To tak jakby pisać o Powstaniu Warszawskim nie wspominajšc nazwy Armia Krajowa.

Żydowscy powstańcy z warszawskiego getta zasługujš na coœ więcej, aniżeli obecnoœć przed ich pomnikiem w dniu 19 kwietnia ludzi reprezentujšcych rzšdzšcy obecnie obóz polityczny.

Panie Prezydencie,

List ten przekazuję zarówno na Pańskie ręce, jak i przyjaciół oraz innych zainteresowanych osób i instytucji. Piszę o kwestiach dotyczšcych życia publicznego, a te, jak sšdzę, powinny być publicznie debatowane. 

Z wyrazami  szacunku,

Henryk Szlajfer, Em. profesor ISP PAN  

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL