Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Postępowanie podatkowe

Interpretacje wspólne: Po interpretację lepiej razem niż osobno

123RF
Podatnicy chętnie korzystają ze wspólnych pytań do ministra finansów. W pierwszym roku obowiązywania przepisów zadali ich ponad 800.

Lepszy jeden wniosek kilku uczestników tego samego zdarzenia niż osobne pytania. Eksperci potwierdzają, że wprowadzone na początku 2016 r. wspólne wnioski o wydanie interpretacji podatkowych szybko przyjmują się w praktyce. Dane Ministerstwa Finansów, do których dotarła „Rz", też pokazują, że firmy widzą zalety tego rozwiązania.

Do 31 grudnia 2016 r. złożonych zostało 831 wniosków wspólnych o wydanie interpretacji. Na ich podstawie minister finansów zdążył wydać 546 wyjaśnień. W 109 przypadkach sprawę zakończył postanowieniem o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia, odmawiając wszczęcia postępowania lub stwierdzając zastosowanie interpretacji ogólnej.

Jedna odpowiedź

– Wspólne pytanie eliminuje ryzyko różnej oceny tego samego zdarzenia przez różne organy podatkowe. To najważniejsza zaleta tego rozwiązania – tłumaczy Kamil Pierścionek, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce. – Przykładowo, sprawa może dotyczyć opodatkowania wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz wspólników, gdzie każdy z uprawnionych do ich uzyskania jest w takiej samej sytuacji. Zdarzało się, że kilkunastu wspólników składało wiosek o ocenę skutków podatkowych, każdy do właściwej dla siebie izby skarbowej, a te odpowiadały inaczej. Później sprawy trafiają do różnych sądów administracyjnych, które znów mogą różnie orzekać. Takie sytuacje się zdarzały przy identycznym opisie stanu faktycznego i identycznie zadanym pytaniu – dodaje.

Ekspert ocenia, że biorąc pod uwagę roczny okres obowiązywania nowych przepisów, liczba podatników z nich korzystających jest wysoka.

– Pamiętajmy, że tego typu wnioski mają sens, gdy dwie strony transakcji mają zbieżne interesy i poglądy i nie podają argumentów na poparcie przeciwnych tez – zaznacza.

– Ta możliwość najlepiej sprawdza się w zdarzeniach, w których występuje wiele podmiotów w takich samych rolach, np. uprawnionych do wypłaty zysków ze spółki, czy też w transakcjach, w których uprawnienie jednej strony zależy od obowiązku drugiej – mówi Anna Pęczyk-Tofel, doradca podatkowy z Crido Taxand. – Jeśli konieczność doliczenia do ceny sprzedaży kwoty VAT jest sporna, to sporna jest też możliwość odliczenia tego podatku – tłumaczy.

Ekspertka wyjaśnia, że szczególnie w przypadku sprzedaży nieruchomości przesądzenie, czy należy zastosować zwolnienie z VAT, czy doliczyć podatek, może zależeć od okoliczności znanych tylko jednej stronie, tj. od wysokości nakładów sprzedawcy i od sposobu korzystania z nieruchomości w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Kupujący często nie wie o tych zdarzeniach i w konsekwencji nie zna swojej sytuacji. Wtedy uzyskanie interpretacji na wspólny wniosek daje lepszy efekt.

Trzeba też zaznaczyć, że niestety w ramach postępowań podatkowych interpretacje są coraz częściej pomijane przez urzędników twierdzących, że opis zdarzeń odbiega od rzeczywistości, a w takim przypadku interpretacje nie dają ochrony. Wspólny wniosek, w którego napisanie zaangażują się wszyscy uczestnicy transakcji, może odwrócić tę praktykę – podpowiada Anna Pęczyk-Tofel.

Ochrona dla wielu

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wszyscy zgodnie muszą wtedy wskazać jeden podmiot, który jest stroną postępowania i który otrzyma interpretację. Pozostałym izba skarbowa wyśle odpisy rozstrzygnięcia, ale interpretacja będzie chroniła wszystkich uczestników w równym stopniu.

546 interpretacji wydał minister w ubiegłym roku na wspólny wniosek podatników

20 proc. wniosków zakończyło się innym rozstrzygnięciem niż wydanie interpretacji, w tym odmową wszczęcia postępowania

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL