Interpretacje wspólne: Po interpretację lepiej razem niż osobno

aktualizacja: 27.01.2017, 07:26
Foto: 123RF

Podatnicy chętnie korzystają ze wspólnych pytań do ministra finansów. W pierwszym roku obowiązywania przepisów zadali ich ponad 800.

REDAKCJA POLECA

Lepszy jeden wniosek kilku uczestników tego samego zdarzenia niż osobne pytania. Eksperci potwierdzają, że wprowadzone na początku 2016 r. wspólne wnioski o wydanie interpretacji podatkowych szybko przyjmują się w praktyce. Dane Ministerstwa Finansów, do których dotarła „Rz", też pokazują, że firmy widzą zalety tego rozwiązania.

Do 31 grudnia 2016 r. złożonych zostało 831 wniosków wspólnych o wydanie interpretacji. Na ich podstawie minister finansów zdążył wydać 546 wyjaśnień. W 109 przypadkach sprawę zakończył postanowieniem o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia, odmawiając wszczęcia postępowania lub stwierdzając zastosowanie interpretacji ogólnej.

Jedna odpowiedź

– Wspólne pytanie eliminuje ryzyko różnej oceny tego samego zdarzenia przez różne organy podatkowe. To najważniejsza zaleta tego rozwiązania – tłumaczy Kamil Pierścionek, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce. – Przykładowo, sprawa może dotyczyć opodatkowania wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz wspólników, gdzie każdy z uprawnionych do ich uzyskania jest w takiej samej sytuacji. Zdarzało się, że kilkunastu wspólników składało wiosek o ocenę skutków podatkowych, każdy do właściwej dla siebie izby skarbowej, a te odpowiadały inaczej. Później sprawy trafiają do różnych sądów administracyjnych, które znów mogą różnie orzekać. Takie sytuacje się zdarzały przy identycznym opisie stanu faktycznego i identycznie zadanym pytaniu – dodaje.

Ekspert ocenia, że biorąc pod uwagę roczny okres obowiązywania nowych przepisów, liczba podatników z nich korzystających jest wysoka.

– Pamiętajmy, że tego typu wnioski mają sens, gdy dwie strony transakcji mają zbieżne interesy i poglądy i nie podają argumentów na poparcie przeciwnych tez – zaznacza.

– Ta możliwość najlepiej sprawdza się w zdarzeniach, w których występuje wiele podmiotów w takich samych rolach, np. uprawnionych do wypłaty zysków ze spółki, czy też w transakcjach, w których uprawnienie jednej strony zależy od obowiązku drugiej – mówi Anna Pęczyk-Tofel, doradca podatkowy z Crido Taxand. – Jeśli konieczność doliczenia do ceny sprzedaży kwoty VAT jest sporna, to sporna jest też możliwość odliczenia tego podatku – tłumaczy.

Ekspertka wyjaśnia, że szczególnie w przypadku sprzedaży nieruchomości przesądzenie, czy należy zastosować zwolnienie z VAT, czy doliczyć podatek, może zależeć od okoliczności znanych tylko jednej stronie, tj. od wysokości nakładów sprzedawcy i od sposobu korzystania z nieruchomości w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Kupujący często nie wie o tych zdarzeniach i w konsekwencji nie zna swojej sytuacji. Wtedy uzyskanie interpretacji na wspólny wniosek daje lepszy efekt.

Trzeba też zaznaczyć, że niestety w ramach postępowań podatkowych interpretacje są coraz częściej pomijane przez urzędników twierdzących, że opis zdarzeń odbiega od rzeczywistości, a w takim przypadku interpretacje nie dają ochrony. Wspólny wniosek, w którego napisanie zaangażują się wszyscy uczestnicy transakcji, może odwrócić tę praktykę – podpowiada Anna Pęczyk-Tofel.

Ochrona dla wielu

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wszyscy zgodnie muszą wtedy wskazać jeden podmiot, który jest stroną postępowania i który otrzyma interpretację. Pozostałym izba skarbowa wyśle odpisy rozstrzygnięcia, ale interpretacja będzie chroniła wszystkich uczestników w równym stopniu.

546 interpretacji wydał minister w ubiegłym roku na wspólny wniosek podatników

20 proc. wniosków zakończyło się innym rozstrzygnięciem niż wydanie interpretacji, w tym odmową wszczęcia postępowania

POLECAMY

KOMENTARZE