Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Doradca marszałka umarzał kazanie Międlara

Marek Kuchciński
PAP, Jacek Turczyk
Doradcš Marka Kuchcińskiego został były prokurator, który zasłynšł z pobłażania dla narodowców.

Pod koniec paŸdziernika PiS przedstawił projekt reformy straży marszałkowskiej, zakładajšcy, że stanie się ona służbš mundurowš z prawdziwego zdarzenia. Podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zmiany prezentował posłom Marek Czeszkiewicz, przedstawiony jako doradca marszałka Marka Kuchcińskiego. Dotšd był znany z pracy prokuratora, a zwłaszcza z jednego głoœnego umorzenia.

Dotyczyło ono marszu Obozu Narodowo-Radykalnego w kwietniu 2016 r. w Białymstoku. Marsz rozpoczšł się od mszy w katedrze, gdzie kazanie wygłosił Jacek Międlar, były już dziœ ksišdz, uchodzšcy wówczas za kapelana narodowców. – Ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknšć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteœcie niewygodni – mówił.

Za to kazanie przepraszała białostocka kuria. Dezaprobatę wyraził przewodniczšcy Episkopatu abp Stanisław Gšdecki. Jednak Marek Czeszkiewicz, wówczas prokurator okręgowy w Białymstoku, nie dopatrzył się nawoływania do nienawiœci. – Duchowny odwoływał się do treœci historycznych i Biblii, wskazujšc negatywne przykłady zachowania przedstawicieli społecznoœci żydowskiej z czasów niewoli egipskiej – ogłosił, umarzajšc sprawę. Podobnš decyzję podjšł w sprawie haseł skandowanych na marszu.

Doradcš marszałka jest od kwietnia. Dlaczego dostał tę posadę? „Marszałek Sejmu jako druga osoba w państwie ma pełne prawo do powołania zespołu analityczno-doradczego, który – co jest sprawš naturalnš – uczestniczy w koordynowaniu bieżšcych prac i zadań marszałka" – informuje „Rzeczpospolitš" Centrum Informacyjne Sejmu. Dodaje, że ponieważ doradca nie pełni funkcji publicznej, nie może podać jego zarobków i zakresu obowišzków.

Do informacji CIS dołšczyło materiały od Marka Czeszkiewicza. Pisze on w nich m.in., że umorzenie dotyczšce marszu ONR nie zostało podważone na drodze sšdowej. Dodaje, że wnosił akty oskarżenia w œledztwach, które uważa za istotniejsze, dotyczšcych m.in. wysokich oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy policji.

Czeszkiewicz w swoim życiorysie pisze, że oprócz pracy w prokuraturze prowadził kancelarię adwokackš, w latach 2007–2010 był szefem delegatury CBA w Rzeszowie, a jesieniš 2015 r. został wybrany przez Sejm na członka Trybunału Stanu. Rekomendował go Klub PiS, a nominacja przeszła niemal niezauważenie przez media.

– To przerażajšce, że intratne stanowiska w państwie zaczynajš zajmować osoby, które akceptujš agresję wymierzonš w mniejszoœci. Obawiam się, że podobnych awansów może być więcej, np. w sšdownictwie przejmowanym przez PiS – komentuje Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.

Posłanka była jednš z osób, które złożyły do prokuratury w Białymstoku zawiadomienie w sprawie kazania Międlara. W odpowiedzi były ksišdz napisał na Twitterze: „Kiedyœ dla takich była brzytwa! Dziœ prawda i modlitwa?". Tu wymiar sprawiedliwoœci nie był już pobłażliwy. Międlar został skazany na szeœć miesięcy ograniczenia wolnoœci z obowišzkiem pracy na cele społeczne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL