Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prokuratura sprawdza czy politycy pomagali oszustom?

Œledczy sprawdzajš m.in., dlaczego Donald Tusk zdecydował o likwidacji tzw. wydziału ekonomicznego w ABW
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sędziowie, ministrowie, a nawet były premier na celowniku prokuratury badajšcej, kto ułatwiał życie przestępcom.

Œledztwo ma najwyższy priorytet, prowadzi go zespół trzech prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBA i ABW – dowiedziała się „Rzeczpospolita". Badajš, czy rzšd PO–PSL przyzwalał na działanie oszustów VAT, którzy w kilka lat wyłudzili z budżetu 232 mld zł.

– Œledztwo dotyczy działania na szkodę interesu publicznego, w tym interesu finansowego państwa. Toczy się „w sprawie", nikt nie ma zarzutów – podkreœla Paweł Sawoń, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Na celowniku sš politycy i wysocy urzędnicy – od ministrów, przez sędziów, prokuratorów, po szefów rzšdu PO–PSL. Wszyscy, którzy w ubiegłych latach podejmowali decyzje majšce wpływ na strategię i skutki walki z przestępczoœciš VAT-owskš.

Pod lupš jest premier Donald Tusk, który podpisał zmiany w statucie ABW, co pozwoliło zlikwidować Departament Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa.

O tym, że sprawie przyjrzy się prokuratura, mówił niedawno w rozmowie z „Gazetš Polskš" prokurator krajowy Bogdan Œwięczkowski: „Szef rzšdu, który obserwuje gwałtowny odpływ pieniędzy z podatku VAT, przez co nie może domknšć budżetu, doprowadza (...) do likwidacji najistotniejszej w tym zakresie komórki największej służby specjalnej w Polsce. Pytanie, z jakiego powodu to zrobił?" – pytał.

Departament „ekonomiczny" przestał w ABW istnieć w 2012 r., a był to dla Agencji rok ważny. Prowadziła m.in. sprawę Brunona K., majšcego szykować zamach na parlament, aferę Amber Gold, zajmowała się też ochronš antyterrorystycznš i kontrwywiadowczš przed Euro 2012. W jej zainteresowaniu były też wyłudzenia VAT, handel paliwami i stalš. Wtedy właœnie szef ABW Krzysztof Bondaryk scalił w jeden departament trzy inne: kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Powstał jeden departament II – kontrwywiadu. Miało to usprawnić działania operacyjne i œledcze. Zarzšdzenie nr 110 w sprawie zmiany statutu ABW podpisał 19 grudnia 2012 r. premier Donald Tusk.

– Według mojej wiedzy Krzysztof Bondaryk chciał zintegrować działania operacyjne, i może idea była słuszna, zwłaszcza że ABW wycofywała się z kwestii gospodarczych, bo te robiło CBA. Były to czasy „po aferze Amber Gold" i wielkiej krytyki tej służby, że jej nie zapobiegła – mówi Andrzej Barcikowski, były szef ABW.

Teraz jednak prokuratura analizuje, jak po decyzji premiera Tuska ABW działała w sprawach VAT – czy wytraciła impet w œciganiu oszustów drenujšcych budżet.

Na celownik œledczy biorš też trzech sędziów Sšdu Najwyższego, którzy 12 sierpnia 2008 r. wydali wyrok dotyczšcy przedsiębiorcy z Opola, który wyłudził VAT na podstawie fikcyjnych transakcji (on tego nie kwestionował) i został skazany na dwa lata więzienia. Marek P. wniósł kasację i sšd przyznał mu rację, uznajšc, że popełnił przestępstwo skarbowe, a nie karne. Przewodniczšcym był Henryk Gradzik, dziœ sędzia wydziału ds. dyscyplinarnych sędziów oraz skarg na przewlekłoœć postępowania SN.

Zdaniem ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry ten wyrok SN „otworzył szeroko drzwi dla poczucia bezkarnoœci dla wszelkich mafii VAT-owskich", dał „wielki bonus dla gangów i œwiata przestępczego", co skutkowało gwałtownym wzrostem wyłudzeń VAT. Dopiero w styczniu 2013 r. SN podjšł uchwałę, która zmieniła tę praktykę – wskazał na koniecznoœć „idealnego zbiegu przestępstw powszechnych i karnych skarbowych". Czyli stawiania oszustom VAT zarzutów skarbowych i z kodeksu karnego.

Wyrok SN jednak przez lata był wskazówkš dla sšdów, jak traktować sprawców wyłudzeń VAT. Posiłkowali się nim też prokuratorzy, zwłaszcza po tym, gdy w lutym 2009 r. Krzysztof Parchimowicz (wtedy dyrektor Biura ds. PZ Prokuratury Krajowej) wydał wytyczne, jak œledczy majš kwalifikować nadużycia VAT. Wytyczne mówiły, by stawiać zarzuty skarbowe (zagrożone niższš karš), a nie z kodeksu karnego.

Z analizy obecnej Prokuratury Krajowej wynika, że wytyczne mogły wpłynšć na œledztwa i sprawy w sšdach w całym kraju.

Minister Ziobro chce, by powstała komisja ds. wyłudzeń VAT i odpowiedzialnoœci organów państwa w latach 2008–2015.

Rzšd PiS próbuje nadgonić stracony czas, a efekty chwalš nawet poprzednicy. – Z uznaniem patrzę, jak konsekwentnie radš sobie z tym obecnie prokuratura i Ministerstwo Finansów. Jestem wielkim kibicem tych zmian – komentuje Andrzej Barcikowski.

Poza rewolucjš w skarbówce rzšd wprowadził nowe przepisy o konfiskacie rozszerzonej, podwyższył do 25 lat kary więzienia za przestępstwa VAT. W prokuraturach regionalnych powstały specjalne wydziały ds. przestępczoœci finansowo-skarbowej, zwalczaniem nadużyć zajmujš się dziœ setki prokuratorów.

„Wyłudzenia VAT za rzšdów PO to największa finansowa patologia III RP. Żadna inna sprawa nie zbliża się nawet do poziomu tych nieprawidłowoœci" – mówił ostatnio w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Paweł Gruza, wiceminister finansów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL