Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Pierwszy szczyt G20 w Chinach. Xi Jinping rzšdzi

Zdjęcie rodzinne z Hangzhou. Przywódcy państw uczestniczšcych w szczycie G20, niektórzy wraz z małżonkami
AFP
Xi Jinping wykorzystuje pierwszy szczyt G20 w Chinach, by podważyć porzšdek œwiata ustanowiony przez USA.

To sš drobne gesty, które jednak mówiš wiele. Po wylšdowaniu w Hangzhou wszyscy przywódcy mieli prawo zejœć z samolotu po specjalnych schodach i czerwonym dywanie. Ale nie Barack Obama, który musiał zadowolić się skromnymi schodkami, jakie ma na wyposażeniu Air Force One.

Zaraz potem się okazało, że dostępu do prezydenta nie majš wysocy rangš amerykańscy dyplomaci, a nawet doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego Susan Rice.

– To jest nasz kraj, nasze lotnisko – ucišł sprawę chiński urzędnik, gdy próbował interweniować Secret Service. A kilkadziesišt minut póŸniej okazało się, że tylko dwóch amerykańskich operatorów zostało dopuszczonych do filmowania przechadzki po Hangzhou Xi i Obamy.

– Nie przywišzywałbym większego znaczenia do takich incydentów, one się przy takich okazjach powtarzajš. Mamy w zwyczaju umożliwiać mediom pokazywanie naszej pracy i nie będziemy z tego rezygnować za granicš – tłumaczył Obama.

Ale te „incydenty" w języku dyplomatycznym znaczš bardzo wiele.

Sparaliżowany Zachód

– Ameryka jest sparaliżowana nadchodzšcymi wyborami, ryzykiem zwycięstwa Trumpa. A Europa nie może się podnieœć z Brexitu i obawia się sukcesu populistów w wyborach we Francji i Niemczech w 2017 r. W takiej rzeczywistoœci Chiny chcš przejšć rolę kraju, który zapewnia stabilnoœć i rozwój œwiata – mówi „Rz" James Edward Hoare, który tworzył brytyjskš ambasadę w Korei Północnej, a dziœ jest ekspertem londyńskiego Chatham House.

Przed przyjazdem przywódców 20 największych potęg œwiata, władze w Pekinie nakazały wstrzymać na dwa tygodnie prace zakładów przemysłowych w Hangzhou, poleciły także mieszkańcom wyjazd za miasto na „nadzwyczajny urlop". Wszystko po to, aby rozładować korki w oœmiomilionowej metropolii i rozproszyć wiecznie wiszšcy tu na głowami smog. To pokazuje, jak wielkie sš wcišż słaboœci chińskiej gospodarki, wady jej modelu rozwoju.

Ale mimo spowolnienia wzrostu dochodu narodowego do 6,7 proc. w tym roku, Chiny zapewniajš aż 39 proc. œwiatowej ekspansji gospodarczej – podaje MFW. Ameryka i Unia, z mizernym wzrostem odpowiednio 1,6 i 1,7 proc., zeszły pod tym względem na drugi plan, podobnie jak kraje wschodzšce słynnej niegdyœ grupy BRICS, które postawiły na liberalny model rozwoju. Brazylia i Rosja wcišż znajdujš się w głębokiej recesji (ich dochód narodowy spadnie odpowiednio o 3,3 i 1,2 proc.), a RPA boksuje w miejscu. Wyjštkiem sš Indie (wzrost o 7,5 proc.), ale to państwo z innej kategorii, przynajmniej czterokrotnie biedniejsze od Chin.

Chińska mieszanka

Choć Hangzhou jest zatrute i zakorkowane, to przecież rozwinšł się tu ogromny hub technologiczny, którego symbolem jest pochodzšca właœnie stšd wielka platforma e-handlu Alibaba. To jeden z wielu sygnałów, że Chinom może się udać trudna przemiana z taniego producenta nastawionego na eksport w bardziej dojrzałš potęgę rozwijajšcš wyrafinowane technologie i nastawionš w dużym stopniu na konsumpcję wewnętrznš. A œwiatu nie pozostaje nic innego, jak tej przemianie kibicować, bo alternatywš jest kolejna globalna zapaœć.

– Chińskiego modelu rozwoju, specyficznej mieszanki dzikiego kapitalizmu i interwencjonizmu państwa nie da się zastosować gdzie indziej. Wštpię też, aby Xi dšżył do otwartej konfrontacji z Amerykš, bo Chiny nie sš do niej przygotowane i za dużo skorzystały na globalizacji, aby teraz jš storpedować. Ale z pewnoœciš Pekin chce odgrywać o wiele ważniejszš rolę w globalnym porzšdku. Czy jego ostatecznym celem jest stworzenie œwiata bipolarnego? Tego nikt nie wie – mówi Hoare.

W Hangzhou tę subtelnš grę z Amerykš, mieszankę współpracy i konfrontacji, widać było na każdym kroku. Obaj przywódcy ogłosili przystšpienie swoich krajów do niedawno wynegocjowanego w Paryżu porozumienia o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Umowa miała wejœć w życie, gdy ratyfikujš jš kraje odpowiedzialne za wytwarzanie przynajmniej 55 proc. szkodliwych gazów. Ponieważ USA i ChRL wspólnie produkujš ich 40 proc., inicjatywa Xi i Obamy przesšdza o sukcesie Paryża.

– Historycy w przyszłoœci uznajš ten moment za przełomowy – nie ukrywał satysfakcji amerykański przywódca, który za pięć miesięcy odchodzi z Białego Domu.

Ale, jak relacjonował rzecznik prezydenta Josh Earnest, na tym samym spotkaniu Obama „w uprzejmy sposób apelował do Xi o respektowanie swobody żeglugi, międzynarodowego prawa morskiego".

Smok i orzeł

Chińczycy od kilku lat rozbudowujš ogromne bazy wojskowe na Wyspach Spratly i Paracelskich na Morzu Południowochińskim i wbrew lipcowemu wyrokowi Trybunału Arbitrażowego w Hadze twierdzš, że ta częœć oceanów, przez którš przechodzi jedna trzecia międzynarodowego handlu morskiego, należy do wyłšcznej strefy ekonomicznej Pekinu.

US Navy, od 1945 r. gwarant swobody żeglugi, po raz pierwszy nie œmie otwarcie przeciwstawić się takim ograniczeniom. Kilka tygodni przed szczytem w Hangzhou amerykański niszczyciel USS „Lassen" co prawda przepłynšł bez ostrzeżenia w rejonie Wysp Spratly, ale jednak z zachowaniem strefy 12 mil, jakš uzurpujš Chińczycy.

– Jeœli przestrzegamy strefy 12 mil, to de facto uznajemy chińskš suwerennoœć nad tym obszarem – oburza się senator John McCain.

Temu pojedynkowi chińskiego smoka i amerykańskiego orła z niepokojem przyglšdajš się azjatyccy sojusznicy Waszyngtonu, w tym: Tajwan, Wietnam, Filipiny, ale także bardziej odległe Japonia i Korea Południowa, których gros eksportu przechodzi przez Morze Południowochińskie.

– Wiele z tych krajów przez wieki musiało zadowolić się podległym wobec Chin statusem i do dziœ Pekin uważa, że należš one do jego strefy wpływów. Ale od zapobieżenia chińskim ambicjom w tym względzie zależy utrzymanie przez Amerykę statusu jedynego supermocarstwa na Ziemi. To cele, których pogodzić się nie da, stšd sytuacja jest tak niebezpieczna – ostrzega Hoare.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL