Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Ile kosztował lipcowy szczyt NATO?

Szef MON Antoni Macierewicz
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Koszty organizacji szczytu NATO w Warszawie miały być jawne. MON odmawia ich przedstawienia. Milczy też premier Beata Szydło.

Miesišc temu Ministerstwo Obrony miało przedstawić szczegółowe wydatki, jakie poniesiono w zwišzku z organizacjš lipcowego spotkania szefów państw NATO. Na poczštku sierpnia raport w trafił do premier Beaty Szydło, ale wcišż go nie opublikowano. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że koszty były znacznie większe niż planowane przez poprzedniš ekipę 160 mln zł. Powód? Niedoszacowanie wydatków zwišzanych głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wybór usługodawców, którzy pracowali przy szczycie, odbywał się w ramach specustawy uchwalonej w marcu tego roku. Pozwalała ona zamawiajšcemu, czyli MON, nie podawać do publicznej wiadomoœci informacji o powodach wyboru konkretnej spółki, jeœli wykonawca zastrzeże sobie taki przywilej. W efekcie do dziœ nie wiadomo, jaka była rzeczywista wartoœć kontraktów, czy i jakie inne firmy zgłosiły propozycje, jak przebiegał wybór ofert.

Jak niedawno pisała „Rzeczpospolita", wybór niektórych firm budził kontrowersje. Wœród beneficjentów kluczowych kontraktów była np. firma IT.expert (adaptacja stadionu), której przedstawicielowi prokuratura zarzuca udział w tzw. infoaferze: ustawianiu innego lukratywnego przetargu w MSZ za czasów rzšdów PO–PSL. Za spółkš cišgnie się też nieudana współpraca z PARP – przy Expo w Mediolanie. Nie wiemy też, ile kosztował catering dla goœci na Stadionie Narodowym. Podczas trzydniowej imprezy wydano 30 tys. posiłków.

– Na mocy ustawy specjalnej wszystkie zawarte kontrakty dotyczšce organizacji szczytu NATO pozostajš niejawne, ale wyłšcznie do końca lipca. Od 1 sierpnia informacje omawiajšce tryb postępowania i uzasadnienie dokonanych wyborów będš dostępne – zapewniał nas Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON.

Dziœ twierdzi, że ujawnienie wydatków nie leży po stronie ministerstwa. Tłumaczy, że 8 sierpnia minister obrony narodowej jako przewodniczšcy Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przekazał premier Beacie Szydło raport. Zawiera on między innymi załšczniki ABW i SKW o klauzulach „poufne", które podlegajš ochronie informacji niejawnych. – O upublicznienie jawnych częœci raportu proszę pytać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – mówi Misiewicz.

W ubiegłym tygodniu poprosiliœmy o raport Centrum Informacyjne Rzšdu, ale nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Czesław Mroczek, wiceprzewodniczšcy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i były wiceminister obrony rzšdów PO–PSL jest zdziwiony zachowaniem MON. – Jeszcze w tym tygodniu złożę zapytanie poselskie w tej sprawie, a jeœli to nic nie da, to jako opozycja zwołamy posiedzenie komisji poza przyjętym porzšdkiem – deklaruje poseł Mroczek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL