Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Angela Merkel już nie polega na USA

Na szczycie G7 na Sycylii Donald Trump odmówił poparcia porozumienia klimatycznego z Paryża, na co naciskała Angela Merkel.
AFP
Stosunki amerykańsko-niemieckie nie były tak złe od powstania RFN. To zagraża jednoœci Zachodu.

CNN podał w œrodę popołudniu (czasu warszawskiego), że Donald Trump wycofa się z przecież i tak bardzo ogólnego porozumienia paryskiego o redukcji emisji dwutlenku węgla. W ten sposób obok sporu o ogromny (65 mld USD w ub.r.) deficyt handlowy w wymianie między RFN i USA oraz o zbyt niskie (1,2 proc. PKB) wydatki Niemiec na obronę doszedł kolejny punkt zapalny między Waszyngtonem i Berlinem.

– To jest kryzys w stosunkach dwustronnych o wymiarze historycznym. Niemcy były przecież do tej pory jednym z najbardziej atlantyckich krajów Europy – mówi „Rz" prof. Gabriel Felbermayr, szef centrum handlu międzynarodowego w prestiżowym instytucie Ifo w Monachium

Właœnie w Monachium trzy dni temu na zjeŸdzie siostrzanej partii CSU Angela Merkel z kuflem piwa w ręku wypowiedziała o Ameryce słowa, które obiegły œwiat. Bo żaden z powojennych kanclerzy nie odważył się porównać relacji Niemiec z Amerykš do tych z Rosjš.

– Czasy, w których mogliœmy w pełni polegać na innych, do pewnego stopnia minęły. Doœwiadczyłam tego w ostatnich dniach. My, Europejczycy, musimy naprawdę wzišć nasz los we własne ręce. Oczywiœcie powinniœmy zachować przyjazne stosunki z USA i Wielkš Brytaniš, a także z innymi sšsiadami, łšcznie z Rosjš. Ale mimo to musimy walczyć sami o naszš przyszłoœć.

Merkel ostatnie dni spędziła w towarzystwie Trumpa, najpierw na spotkaniu NATO w Brukseli, póŸniej na szczycie G7 w Taorminie na Sycylii. Amerykański przywódca kilkakrotnie ostro skrytykował wówczas Berlin za nadwyżkę handlowš i niedotrzymywanie zobowišzań odnoœnie finansowania wspólnej obrony. Ale zawsze opanowana kanclerz dwa lata temu zrobiła wszystko, aby wygasić skandal z podsłuchiwaniem przez NSA jej osobistego telefonu i utrzymać dobre relacje z Barackiem Obamš. Dlaczego teraz poszła na zwarcie?

– Sš po temu dwa powody. Po pierwsze, spór o podsłuchy miał charakter osobisty, teraz zaœ chodzi o frontalny atak Waszyngtonu na całe Niemcy. Po wtóre, Trump jest bardzo niepopularny w niemieckim społeczeństwie i przed wyborami do Bundestagu we wrzeœniu Merkel musiała odpowiedzieć na jego atak, aby nie stracić poparcia wyborców. Jej rywal Martin Schulz na tym terenie prowadzi z niš licytację: powiedział, że amerykański prezydent „demontuje wszystkie wartoœci Zachodu" – mówi prof. Felbermayr.

Ta logika prowadzi jednak do poważnej eskalacji. W nocy z wtorku na œrodę Trump wysłał zapalnego tweeta. – Mamy gigantyczny deficyt handlowy z Niemcami, a dodatkowo płacš oni o wiele mniej, niż powinni na NATO i obronę. To bardzo złe dla USA. Ale się to zmieni.

– Na sporze między dwoma najważniejszymi krajami Zachodu korzystajš potęgi autorytarne, głównie Rosja. To zła wiadomoœć dla Polski – mówi „Rz" Daniel Fried, do lutego odpowiedzialny za politykę wobec Moskwy w Departamencie Stanu. Ale jego zdaniem na razie napięcie między Waszyngtonem i Berlinem ma charakter retoryczny, nie nastšpiło nic nieodwracalnego. – George W. Bush też wycofał się z umowy o powstrzymania ocieplenia klimatu z Kioto, w 2003 r. interweniował w Iraku mimo sprzeciwu Niemiec. A póŸniej stosunki się poprawiły. Teraz mogłoby być inaczej, jeœli administracja Trumpa wycofałaby się ze wzmocnienia wojskowego Polski i krajów bałtyckich czy jednostronnie zrezygnowałaby z sankcji wobec Rosji. Słyszałem pogłoski, że było to rozważane, ale na szczęœcie nic takiego nie następuje – mówi Fried.

Bezpoœredniš konsekwencjš zmiany polityki Berlina jest próba zacieœnienia współpracy z Francjš i głębsza integracja Unii w takich obszarach jak obrona. Tym bardziej że amerykańsko-niemiecki spór nie wydaje się możliwy do rozwišzania: to umowa handlowa USA z Uniš, a nie z samymi Niemcami, reguluje handel, Berlin zaœ nie ma możliwoœci wzmocnienia kursu euro, które jest o wiele silniejsze niż gdyby istniała marka. – Amerykanie żyjš ponad stan, bo takie kraje, jak: Japonia, Chiny czy Niemcy, inwestujš tam swoje nadwyżki finansowe. Dajemy im takš złotš kartę kredytowš, dzięki której kupujš nasze samochody, inne produkty. Trump tego nie rozumie, rozumuje jak biznesmen, dla którego deficyt jest synonimem straty firmy. Ale jedynym sposobem na ograniczenie go byłoby zaciœnięcie przez Amerykanów pasa, odcięcie się od zewnętrznego finansowania, czyli krótko mówišc przeprowadzenie kuracji, jakš przeżyły Grecja, Portugalia, Hiszpania. Wštpliwe, aby wyborcy Trumpa chcieli czegoœ takiego – mówi Felbermayr.

Jego zdaniem nie da się też przełamać sporu z Trumpem w innych obszarach.

– Jest nieufny wobec wszystkich organizacji międzynarodowych, bo nakładajš pewne zobowišzania na Amerykę. Dlatego nie akceptuje porozumienie paryskiego w sprawie klimatu, które zostało wynegocjowane w ramach ONZ. To w USA długa tradycja: z podobnego powodu Kongres nigdy nie ratyfikował umowy o przystšpieniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwoœci – dodaje profesor Ifo.

Daniel Fried potwierdza: w Ameryce wraca tradycja izolacjonizmu, której nie widzieliœmy od lat 30. XX wieku. W otoczeniu Trumpa toczy się spór między tymi, którzy jak sekretarz obrony James Mattis czy doradca ds. bezpieczeństwa H.R. McMaster przywišzujš wielkš wagę do stosunków atlantyckich, oraz œrodowiskami, do których należy m.in. Steven Bannon, które majš przeciwne zdanie.

W tej sytuacji Niemcy najwyraŸniej grajš na przeczekanie nieprzychylnego im prezydenta. – USA sš starsze i większe niż obecny konflikt – podkreœlił w œrodę szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: jedrzej.bielecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL