Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm zmieni wizerunek godła oraz odcienie bieli i czerwieni na fladze

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Będzie rewolucja w symbolach narodowych. Zmieni się wizerunek godła oraz odcienie bieli i czerwieni na fladze.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie RP ma być gotowa na setnš rocznicę odzyskania niepodległoœci w 2018 r. Pracuje nad niš resort kultury w porozumieniu z Komisjš Heraldycznš działajšcš przy MSWiA.

Ministerstwo o pracach informuje zdawkowo. „Z uwagi na wczesny etap nie zostały jeszcze opracowane założenia ani projekt nowelizacji. Natomiast wskazane zostały obszary, w których ustawa wymaga zmiany. Należš do nich m.in. załšczniki, które obecnie nie spełniajš wymogów współczesnych metod graficznych" – wyjaœnia ministerstwo. Nieoficjalnie wiadomo, że resort chce usunšć z obecnej ustawy największe nieœcisłoœci.

Pierwszš jest kolor flagi. W załšczniku do ustawy, która powstała w PRL, a póŸniej została tylko uwspółczeœniona, sš liczbowe współrzędne bieli i czerwieni w tzw. przestrzeni barw CIELUV. Problem w tym, że po ich odwzorowaniu zamiast bieli otrzymujemy jasnoszary, a czerwień ma odcień buraczkowy.

– Dzieje się tak, bo barwy dobierano do bandery na płótnie wełnianym. Te same wartoœci na innej tkaninie przyniosš odrębny efekt – mówi grafik Andrzej Ludwik Włoszczyński, który od lat w ramach projektu OrliDom.pl zajmuje się problematykš symboli narodowych. – W dodatku współrzędne CIELUV sš trudno przekładalne na inne formaty – dodaje.

Dlatego resort kultury chce okreœlić barwy narodowe we współczeœnie używanych paletach. Rewolucja dotknie też godła, które zostanie narysowane w prostej w obróbce grafice wektorowej. – Obowišzujšcym wzorcem z ustawy jest godło autorstwa Andrzeja Heidricha namalowane pędzlem. W dobie komputeryzacji niewiele da się z tym zrobić – mówi Włoszczyński.

Jednak przy okazji tych zmian rzšd będzie musiał odpowiedzieć też na fundamentalne pytania. Pierwsze dotyczy odcieni czerwieni, która zacznie być stosowana na polskiej fladze. Nieoficjalnie wiadomo, że sš dwaj najmocniejsi kandydaci – karmazyn i cynober. Oba odcienie były oficjalnie stosowane w okresie międzywojennym.

Drugi spornym punktem jest wyglšd orła. Nasi rozmówcy w resorcie kultury twierdzš, że konsekwencjš zastosowania grafiki wektorowej będzie zniknięcie półcieni i pojawienie się wyraŸnych konturów. Przy okazji ministerstwo prawdopodobnie zmodyfikuje też koronę, w której obecnie brakuje przeœwitów, co heraldycy uważajš za błšd rysunkowy. – Kwestiš otwartš jest dodanie do korony krzyża. Byłoby to silnie umotywowane heraldycznie, jednak obawiamy się, że sprawa nabrałaby kontekstu politycznego – mówi jeden z urzędników.

Pewne jest za to, że w ustawie zostanš doprecyzowane zasady korzystania z symboli narodowych. Chodzi o to, że w wielu urzędach państwowych znajdujš się niedozwolone przeróbki godła. Przykładem może być najbardziej reprezentacyjna Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim. Przez lata wisiał tam orzeł w postaci złoconej płaskorzeŸby, a prawidłowe godło umieszczono tam dopiero w listopadzie.

Powód zmiany? Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała nam na to pytanie. Poinformowała tylko, że prawidłowe godło znajduje się „w wielu pomieszczeniach Kancelarii Prezydenta RP".

Włoszczyński twierdzi, że nowelizacja ustawy jest konieczna, jednak obawia się chaosu legislacyjnego. Nad zmianš ustawy o symbolach państwowych pracuje też bowiem Senat. W „Rzeczpospolitej" informowaliœmy, że zamierza przywrócić Choršgiew Rzeczypospolitej, czyli flagę przysługujšca prezydentowi. Tworzyłby jš orzeł na czerwonym tle w białym obramowaniu, zwanym wężykiem generalskim. Korzystali z niej m.in. prezydenci przed wojnš.

Senatorowie też chcš zakończyć prace na stulecie polskiej niepodległoœci. – Byłaby to œwietna data na przywrócenie choršgwi – mówi senator Jan Rulewski z PO.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL