Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Mastalerek: Prezes musi wstrzšsnšć PiS-em

Przez to, że przestałem być politykiem dużo więcej teraz widzę i dużo więcej rozumiem
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jarosław Kaczyński powinien interweniować, by politycy PiS nie stracili kontaktu z rzeczywistoœciš - mówi Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS.

Rzeczpospolita: Czy temat wydatków, kart, premii i nagród to może być przełomowy kryzys dla PiS?

Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS: Nie. Ale w sposób oczywisty te tematy szkodzš rzšdzšcym. Byłem zdziwiony, że PiS tak łatwo dało sobie narzucić te tematy i nie podjęło nawet próby ich przykrycia. Nie mówišc już o szybkiej reakcji i zamknięciu tematu, który nie jest nowy, bo temat premii pojawia się cyklicznie w polskiej polityce i nie powinien być zaskoczeniem dla władzy. To były interpelacje posłów z drugiego szeregu, a zdominowały tydzień. PiS majšc całš machinę państwowš, parlament, rzšd, wiele instytucji, po raz kolejny na długi czas dało sobie narzucić dyskusję na niewygodny temat. Tym jestem zdumiony. Nie było odpowiedniej reakcji kryzysowej.

Jakiej? Trzeba było zamrozić odpowiedzi na te interpelacje?

Ja jestem za jawnoœciš, trzeba na interpelacje odpisywać. Ale przecież ktoœ przygotowywał odpowiedŸ, ktoœ zebrał dane, przez wiele ršk to przechodziło. I nikt nie przewidział, że druga strona to wykorzysta? Zdumiewajšce. Przecież w KPRM jest minister ds. kontaktów parlamentarnych, niegdyœ pracownik Nowogrodzkiej – Grzegorz Schreiber. Uważam, że ze swojej perspektywy błšd zrobiła Beata Szydło, że nie zabrała od razu głosu. Milczenie zaszkodziło jej, te pytania będš wracały, zwłaszcza o premię przyznanš samej sobie. Gdyby odpowiedziała, to pomogłaby obozowi dobrej zmiany, zamknęła ten temat. Wobec braku takiej odpowiedzi przy następnych kampaniach to pytanie będzie wracało. Dziwię się, że nie było wokół premier Szydło osoby, która by to doradziła. Na koniec temat musiał brać na siebie sam szef rzšdu.

Ale czy nie jest tak, że za sprawš wielu wydarzeń dynamika jednak się zmienia? I to w kierunku defensywy PiS.

Myœlę, że to jest bardziej skomplikowane, ale ma pan rację, że chodzi o wiele wydarzeń. To nie jest takie proste i oczywiste. Po pierwsze, poparcie społeczne dla PiS jest wbrew polityce komunikacyjnej obozu rzšdzšcego. Ono wynika z dużych transferów socjalnych i dobrej sytuacji gospodarczej. Ale pewne zachowania, które uchodziły na poczštku kadencji, już przestajš uchodzić. Opozycja trochę się pozbierała, najgorszy czas ma już za sobš. Z jej perspektywy będzie tylko lepiej. Uważny analityk powinien dostrzec, to co nie jest jeszcze widoczne dla ogółu. Jeœli PiS będzie się w taki sposób zachowywało, uważało, że kolejne wybory ma już dzisiaj wygrane, to politycy tej partii mogš się mocno zdziwić.

Z czego to wynika? Słaboœci premiera? Całego systemu decyzyjnego?

System decyzyjny w PiS był zawsze oczywisty, oparty na woli Jarosław Kaczyńskiego. Uważam, że dziœ jest taki moment, w którym powinien pójœć bardzo mocny sygnał od lidera Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński powinien wstrzšsnšć obozem władzy. Zwłaszcza tymi, którzy sš przekonani, że kolejne wybory sš już wygrane. Powinien wysłać ministrów, posłów, senatorów w teren, by rozmawiali z ludŸmi. W pewnym momencie u władzy łatwo stracić kontakt z rzeczywistoœciš. Dlatego potrzebna jest interwencja Jarosława Kaczyńskiego, by politycy PiS nie stracili kontaktu z rzeczywistoœciš. Z tego wynikał sukces PiS: ze spotkań, ze słuchania oczekiwań ludzi, a nie z narkotyzowania się sondażami. Po zwycięstwie Andrzeja Dudy i zwycięstwie w wyborach parlamentarnych stracono już szansę, by nie powtarzać błędów polityki sondażowej: uzależniania decyzji od krótkotrwałych trendów sondażowych.

Czyli PiS jest w pułapce?

Skoro przez dwa lata PiS mówiło, że sš dobre sondaże, to znaczy, że jest dobra polityka, skoro uznano sondaże za wyrocznię, to dziœ niektórym grupom łatwo będzie tymi sondażami grać, manipulować, szczególnie w kluczowych momentach kampanii wyborczych.

U nas w sondażach dla „Rzeczpospolitej" jest ostatnio lekki spadek PiS.

Poważnie traktuję pogłębione badania, iloœciowe, jakoœciowe, trendy występujšce w tych badaniach. Polityka powinna się profesjonalizować w tej kwestii. Nigdy nie ekscytowałem się sondażami i nie będę tego robił teraz.

A wydarzenia międzynarodowe na to wpłynš?

Nie chciałbym uzależniać tak ważnych spraw jak polityka zagraniczna od sondaży. To kwestia polskiej racji stanu. Tylko o rację stanu trzeba dbać profesjonalnie, konsekwentnie, rozumnie i z planem, a nie na zasadzie wrzutki medialnej. Właœnie uzależnienie wszystkiego od wyników w konkretnym sondażu prowadzi do takiej polityki, którš uprawiał Tusk: patrzymy, co jest popularne, i płyniemy z nurtem. Poklepywanie po plecach nie może być wyznacznikiem pozycji międzynarodowej. A za Tuska było.

Nie mam teraz dostępu do badań. Ale pamiętam pogłębione badania z 2015 r. Wtedy poparcie dla zdecydowanej walki z okreœleniem „polskie obozy œmierci" było w elektoratach wszystkich partii i wszystkich grupach społecznych. Tylko to trzeba robić w sposób profesjonalny i z planem. Tak jak to zapowiadaliœmy w kampanii w 2015 r. Zapowiadaliœmy hollywoodzkie filmy, minęły ponad dwa lata, nie widziałem nawet polskich filmów, a co dopiero hollywoodzkich. „Agencja pozywajšca na œwiecie za grube miliony za kłamstwa szkalujšce Polskę" – ktoœ słyszał o takiej? Polska Fundacja Narodowa majšca dbać o wizerunek Polski w œwiecie sama dzisiaj potrzebuje, by ktoœ zadbał o jej własny. Jak mawiał Stalin: kadry decydujš o wszystkim, jakże to dzisiaj aktualne.

Sondaże jednak często napędzajš medialnš opowieœć.

Gdyby tak było, to Bronisław Komorowski do dziœ filozofowałby o bigosie z prof. Tomaszem Nałęczem i kolegami. Sondaże niczego nie napędzajš, ale jak ktoœ się im podda, to mogš być potem elementem wykorzystywanym w grze politycznej. Sondażami ekscytujš się publicyœci, niektórzy politycy i może kilkanaœcie tysięcy osób. Sondaże realnie – udowodniono to w 2015 r. – nie muszš determinować polityki. Władza ma wszystkie instrumenty, wszystkie narzędzia, by kreować przekaz medialny, narzucać swojš narrację, własnš interpretację wydarzeń.

Czy deklaracja premiera Morawieckiego z poniedziałku o cięciach to nie jest odpowiedŸ na rozmowy i krytykę wyborców przy stole w kuchni?

Czy to aż sam premier musiał ogłaszać, czy nie można było wczeœniej zamknšć tego tematu? Czy trzeba wišzać wizerunek premiera z tš sprawš? Jest jednak coœ ważniejszego. Pytanie, czy to premier Morawiecki dokona tych cięć o 25 proc. To będzie dla niego test wiarygodnoœci. Opozycja, media, opinia publiczna będš go z tego rozliczać. Wicepremier Gowin przypomniał niedawno w wywiadzie, że od poczštku stycznia w obozie rzšdowym publicznie mówiono o zmniejszeniu liczby wiceministrów. Konferencja premiera Morawieckiego odniosłaby większy skutek, gdyby dzisiaj, dwa miesišce po styczniowych zapowiedziach, premier Morawiecki stanšł przed kamerami i powiedział: zmniejszyłem liczbę wiceministrów o 25 proc. Przecież miał na to dwa miesišce. Dziœ dał sobie kolejne dwa miesišce. I zostanie z tego rozliczony. Na szczęœcie dla premiera opozycja nie wypunktowała, że to ponowienie starej zapowiedzi.

Czyli Morawiecki ma kłopot z wiarygodnoœciš?

Tuż po rekonstrukcji premier, szef kancelarii, rzecznik rzšdu mówili, że niebawem zostanie powołany minister cyfryzacji. Niebawem to dla mnie siedem, maksymalnie dziesięć dni. A minęły dwa miesišce i w tej sprawie nic się nie wydarzyło. Skoro premier coœ deklaruje publicznie, to nie może pozwolić sobie na zarzut, że nie dotrzymał słowa. Premier musi się kojarzyć ludziom jako osoba, która nie rzuca słów na wiatr.

Skoro nie sondaże napędzajš politykę, to może tabloidy.

Tabloidy sš blisko ludzi. Często tabloidy lepiej niż mainstreamowe media wyczuwajš codzienne sprawy. Ja w kampanii zaczynałem dzień od internetu i tabloidów. Każdy polityk sam powinien rozmawiać z ludŸmi i nie tylko z potakiwaczami z własnego obozu . Oczywiœcie nie można od tego uzależniać swojej polityki. Ale warto je obserwować. Warto też czytać ksišżki, publicystów z drugiej strony sporu politycznego. Nie można się zamykać w swoim własnym kokonie.

Czy teraz PiS żyje w takim bšblu informacyjnym własnych mediów, tekstów, obiegu opinii, własnych silosów w mediach społecznoœciowych?

Z tego m.in. wyniknęła porażka PO. To powinno być przestrogš. Ja przez to, że nie jestem politykiem, dużo więcej rzeczy rozumiem. Byłem w pewnym œrodowisku od poczštku studiów jako polityk. Teraz zyskałem inne spojrzenie. Dużo lepiej widzę, czym żyjš ludzie. I dlatego przestrzegam przed zamykaniem się w tym prawicowym kokonie.

W tym bšblu często padajš twierdzenia, że opozycja jest żałosna i beznadziejna.

W 2014 i na poczštku 2015 r. to samo PO mówiła o PiS. Polityczne igrzyska olimpijskie sš w 2019 r. Formę trzeba mieć wtedy. To będzie symboliczna kampania w 30 lat od częœciowo wolnych wyborów. Pamiętam, chociaż byłem wtedy młodym człowiekiem, samozadowolenie PiS w 2007 r. Wyœmiewanie się z Donalda Tuska na trzy tygodnie przed wyborami i prowadzenie w sondażach. Nie muszę mówić, co było póŸniej. Pycha kroczy przed upadkiem. Obóz III RP jest nadal silny.

Na czym polega to, że opozycja się pozbierała?

Sš pierwsze symptomy pokazujšce, że strukturalny kryzys ma za sobš. Dogadanie się co do sejmików między PO a N jest dobrym prognostykiem. Widzę to po aktywnoœci polityków PO, czasem z drugiego szeregu. Widzę to po mniejszej liczbie błędów. Mnie interesuje, by wnioski wycišgał obóz rzšdzšcy.

Czy wybory samorzšdowe rozstrzygnš o wyniku wyborów w 2019 r.?

PiS popełniło błšd, zawyżajšc oczekiwania przed wyborami samorzšdowymi. Powinny być one krokiem w dšżeniu do celu, jakim jest modernizacja Polski. Ale to PO – tej niby-słabej PO – udało się narzucić narrację, że te wybory to test dla obozu rzšdowego. Udało się doprowadzić do tego, że niesłychanie trudne dla PiS wybory w Warszawie będš sprawdzianem. Zawyżono całkowicie oczekiwania. Jeœli o kandydowanie w Warszawie ubiega się trzecia osoba w państwie, to te oczekiwania sš zawyżone. Opozycji udaje się narzucić narrację, że to rozliczenie PiS. To sš najtrudniejsze wybory dla PiS. Przez to te wybory stajš się też testem dla Mateusza Morawieckiego.

W jakim sensie?

Premier Morawiecki nigdy nie uczestniczył w kampaniach wyborczych. Teraz będzie zapewne oczekiwanie, żeby wspierał kandydatów PiS. Będš duże oczekiwania, że premier będzie lokomotywš kampanii, a on w tej roli nigdy nie występował, wiec nie wiadomo czy udŸwignie ten ciężar. Kampania to coœ innego niż sprawowanie funkcji premiera, to tysišce przejechanych kilometrów, setki spotkań, dziesištki tysięcy uœciœniętych dłoni. To ciężka i trudna praca, o wpadkę nie trudno.

Teraz jeŸdzi po Polsce.

To rutynowe działania. Nie da się tego porównać z kampaniš wyborczš. To samo robiła Ewa Kopacz, Donald Tusk. Kampania wyborcza to specyficzny czas. To czas, gdy podejmowane sš decyzje. Wtedy ludzie masowo będš interesować się politykš, nawet ci którzy na co dzień niš się nie interesujš i podejmujš decyzje na kogo zagłosujš.

Wracajšc do Warszawy. Biedroń ma tu szanse?

Pół roku temu rozmawiałem z kilkoma osobami. Powiedziałem wtedy, że jeœli Biedroń w Warszawie wystartuje, a wszystko na to wskazuje to ma szanse na dobry wynik. A wtedy te wybory w Warszawie mogš być tym, czy prezydenckie w 2015 roku dla Pawła Kukiza. To dla lewicy może być punkt zwrotny. Lewica ma niestety duży potencjał. A silna lewica, która wchodzi do sejmu zmienia w parlamencie zmienia układ sił w Sejmie. Wystarczy przypomnieć rok 2015, gdyby lewica nie popełniła błędu i wystartowała jako partia, to dzisiaj PiS nie miałby samodzielnej większoœci. Drugi raz tego błędu nie popełniš.

Co w tym układzie z Nowoczesnš?

Dla mnie ta partia skończyła się wraz ze zmianš lidera. Jaki by on nie był, to on stworzył tę partie. Zbierał fundusze, to on na swoim wizerunku wprowadził partię do parlamentu. Jeœli po dwóch latach jego koledzy i koleżanki powiedzieli mu do widzenia, to popełnili błšd. Nowoczesna skończy jako przystawka PO. Schetyna przeczekał wszystkich. Pamiętam kuriozalne wezwania do tego, by oddał władzę KOD i Kijowskiemu. A poważne osoby wygłaszały takie tezy. Polityka to sztuka czekania.

Marcin Mastalerek był m.in. szefem młodzieżówki PiS, w latach 2011-2015 posłem tej partii i do lipca 2015 r. jej rzecznikiem.

W 2015 r. współtworzył dwie zwycięskie kampanie wyborcze: prezydenckš i parlamentarnš. W 2016 r. został dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen. Po odejœciu z koncernu (we wrzeœniu 2017 r.) przeszedł do prywatnego biznesu .

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL