Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Ukraińscy politycy: Polska nie będzie nas pouczać

Leonid Krawczuk prezydent Ukrainy (1991–1994)
Fotorzepa, Robert Gardziński
Polscy osadnicy traktowali moich rodziców jak bydło – oœwiadczył w Kijowie były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk.

Rusłan Szoszyn z Kijowa

– Ukraina i Polska sš suwerennymi krajami i nie może być tak, że jedna strona jest nauczycielem i traktuje drugš stronę jako ucznia. Mówiš, co Ukraina ma robić. Kogo uważać, a kogo nie uważać za bohaterów. Urodziłem się na Ukrainie, ale wtedy to było terytorium Polski. Mojego ojca i matkę, którzy pracowali dla polskich osadników, traktowano jak chamów i bydło – w ten sposób w obecnoœci kamer prawie wszystkich ukraińskich stacji telewizyjnych pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk odpowiedział na pytanie „Rzeczpospolitej" dotyczšce sposobów poprawy relacji polsko-ukraińskich.

– Cieszyliœmy się i uważaliœmy Polskę za przewodnika, ale Polska przyzwyczaiła się być nauczycielem. Jeżeli Warszawa chce mieć z Kijowem dobre relację, powinny one być równoprawne. Polska nie może decydować o naszej wewnętrznej i zagranicznej polityce – stwierdził.

Swojš wizję poprawy stosunków polsko-ukraińskich przedstawił również były ukraiński prezydent i lider pomarańczowej rewolucji Wiktor Juszczenko. Stwierdził, że „po wieloletnich staraniach politycznych na rzecz porozumienia polska strona wycišga Ukrainie wydarzenia z 1943 roku". Tymczasem to właœnie Juszczenko otworzył puszkę Pandory, nadajšc tuż przed swoim odejœciem w 2010 roku tytuł Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, liderom OUN i UPA, odpowiadajšcych za ludobójstwo na Wołyniu.

– Dopóki politycy zajmujš się obliczaniem dusz zmarłych i porównywaniem przelanych litrów krwi, nigdy tej dyskusji nie zakończymy. Powinniœmy wychodzić z fundamentalnego założenia „wybaczamy i prosimy o wybaczenie", do którego doszliœmy wczeœniej. Żadna ze stron nie powinna przeprowadzać rewizji tamtych wydarzeń – stwierdził Juszczenko.

Odmienne wizje historii

Emocjonalne wypowiedzi byłych ukraińskich przywódców padły podczas konferencji, zorganizowanej przez prezydencki Instytut Badań Strategicznych i kijowskie Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich. Historię o „polskich osadnikach" usłyszeli obecni na sali byli prezydenci: Łotwy, Rumunii, Mołdawii, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz oraz Giennadij Burbulis, niegdyœ najbliższy współpracownik byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.

Tematem pištkowej kijowskiej konferencji była współpraca państw regionu bałtycko-czarnomorskiego, a jej uczestnicy, w pierwszej kolejnoœci byli ukraińscy przywódcy, nawoływali do solidarnoœci w obliczu aneksji Krymu i trwajšcej w Donbasie agresji Rosji. Dzień wczeœniej byłych przywódców państw regionu goœcił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Organizatorzy konferencji mówiš, że na Ukrainę był zaproszony prezydent Aleksander Kwaœniewski, ale miał w tym czasie „inne obowišzki służbowe". A to właœnie za jego prezydentury polsko-ukraiński dialog historyczny miał się chyba najlepiej. To ówczesny prezydent Ukrainy Leonid Kuczma i Kwaœniewski w maju 1997 roku podpisali wspólne oœwiadczenie: „O porozumieniu i pojednaniu". To dzięki tej współpracy po latach sporów w 2005 roku doszło do otwarcia Cmentarza Orlšt we Lwowie. Tymczasem dziesięć lat póŸniej (w kwietniu 2015 roku), tuż po wystšpieniu w ukraińskim parlamencie prezydenta Bronisława Komorowskiego Rada Najwyższa przyjęła uchwałę uznajšcš za „bojowników o wolnoœć i niezależnoœć Ukrainy" między innymi członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Od dwóch lat na mapie Kijowa widnieje aleja Bandery.

– My mamy swojš historię, a Polacy swojš – tłumaczył w pištek Juszczenko.

Zakaz ekshumacji

Były ambasador RP w Kijowie Jacek Kluczkowski przyznaje, że najbardziej w relacje polsko-ukraińskie uderzył prowadzony przez Kijów w ubiegłym roku zakaz prac ekshumacyjnych m.in. na Wołyniu. – To niefortunne i niezasadne zawieszenie jest jednš z głównych przyczyn zaostrzenia naszych relacji dyplomatycznych – mówi „Rzeczpospolitej" Kluczkowski.

Sytuację podczas pištkowej konferencji próbował rozładować Leonid Kuczma, który stwierdził, że poprawa relacji polsko-ukraińskich „na 90 proc. zależy od przywódców Polski i Ukrainy". Co więcej, zasugerował potrzebę zmiany szefa ukraińskiego IPN. Jest nim obecnie prof. Wołodymyr Wiatrowych, który nie kryje swoich nacjonalistycznych poglšdów i osobiœcie przyczynił się do wprowadzenia zakazu prac ekshumacyjnych na Ukrainie.

Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk twierdzi, że sprawa ta nie ruszyła z miejsca. – Wprowadzony przez Ukrainę zakaz wcišż obowišzuje. Nie mamy możliwoœci prowadzenia tam żadnych prac poszukiwawczych – mówi „Rzeczpospolitej" Szwagrzyk. Przyznaje, że rozmowy z ukraińskim IPN utknęły w œlepym zaułku.

– Nie ma możliwoœci prowadzenia rozmów w sytuacji, kiedy strona ukraińska uzależnia wydanie zgody na poszukiwania od tego, że w Polsce zostanš odtworzone nielegalne upamiętnienia. Strona ukraińska cišgle się odwołuje do przykładu Hruszowic (pomnik UPA rozebrany w ubiegłym roku). Było to zupełnie nielegalne upamiętnienie. W tym miejscu nie ma żadnych szczštków, a pomnik został postawiony wyłšcznie po to, by uhonorować UPA. To nie jest do przyjęcia – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL