Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Róża Thun: Czarnecki zachowuje się haniebnie

Fotorzepa, Darek Golik
PiS zaprowadza w Polsce dyktaturę i cały œwiat to widzi - uważa Róża Thun, europosłanka PO.

„Podczas II Wojny Œwiatowej mieliœmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun", tak Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczšcy Parlamentu Europejskiego, skomentował pani udział w reportażu o Polsce i sytuacji polityczno-społecznej jaka panuje u nas w kraju wyprodukowanym przez niemieckš publicznš stację telewizyjnš ZDF. Dokument pt. "Polska stoi przed próbš - kobieta walczšca o swój kraj" został wyemitowany w niemiecko-francuskiej telewizji Arte.

Róża Thun, eurodeputowana PO: Nie sšdzę, żeby Ryszard Czarnecki obejrzał film, który komentuje, bo wiedziałaby że nie wystšpiłam w antypolskim dokumencie, ale skrytykowałam rzšdy PiS. Przewodniczšcy Czarnecki zastępuje argumenty bluzgami. Jeœli PiS uważa, że każda krytyka ich działań to antypolskie zachowania, milionom Polaków krytycznych wobec ich działań odmawiajš polskoœci. Dzisiaj PiS daje rodakom wybór: albo jesteœ za PiS, albo nie jesteœ Polakiem! Pan Czarnecki znany jest z podsłuchiwania rozmów w toalecie i teraz reprezentuje kloaczny styl.

Liderzy czterech frakcji PE chcę pozbawiania Czarneckiego funkcji wiceprzewodniczšcego Parlamentu. Czarnecki uważa, że to pani powinna przeprosić za psucie imienia Polski, a PiS uważa, że próba pozbawienia go stanowiska jest atakiem na Polskę. Czarneckiego broni też premier Morawiecki.

Czyżby Czarnecki był Polskš? Drugi Ludwik XIV? „Państwo to ja!" Coraz lepiej. Tymczasem w Parlamencie Europejskim słychać wyraŸnie , że europosłowie nie chcš być reprezentowani przez człowieka, który zachowuje się haniebnie. Czarnecki oœmiesza Polskę w Parlamencie Europejskim. Pierwszy raz dojdzie do próby odwołania wiceprzewodniczšcego Parlamentu, za zachowanie nie licujšce z godnoœciš i powagš sprawowanego urzędu. Przedstawiciele czterech frakcji PE nie chcš, żeby Parlament był reprezentowany przez osobę, która nie potrafi kulturalnie debatować.

Wczeœniej Tomasz Sakiewicz, szef „Gazety Polskiej" powiedział do pani w TVP Info: "nie czuje się Polkš, czuje się reprezentantkš Niemiec".

Składa pozwy przeciwko Czarneckiemu i Sakiewiczowi. Chcę żeby przestali łgać, odbierać nam prawo do polskoœci, instrumentalizować przeszłoœć i niszczyć debatę publicznš.

Nie żałuje pani, że wystšpiła w jednostronnym filmie, który pokazuje Polskę w najgorszym œwietle?

Nie. Film nie jest jednostronny, w złym œwietle pokazuje tylko jak niszczšco działa na społeczeństwo rzšd PiS-u. W filmie występuje wiele postaci, i tych po stronie partii rzšdzšcej, i takich które walczš o demokrację w Polsce. Trójpodziału władzy już nie ma. Trybunał Konstytucyjny został przejęty. Podobnie Sšd Najwyższy i KRS. Media publiczne stały się tubš propagandowš partii rzšdzšcej. Za chwilę w Polsce dojdzie do zamachu na media prywatne i na wolne wybory. Polska pod rzšdami PiS przestała być demokratycznym państwem i stała się państwem autorytarnym, zależnym od woli jednego człowieka, który rzšdzi z tylnego siedzenia, za nic nie podnoszšc odpowiedzialnoœci. Będę mówiła o tym wszędzie, również w zagranicznych mediach.

Żałuje pani, że głosowała za rezolucjš, wraz z szóstkš innych posłów PO, wbrew kierownictwu partii?

Nie. PO nie jest partia dyktatorskš, jak PiS. Czasem, nawet po najbardziej intensywnych dyskusjach, pozostajemy przy swoich opiniach..

Jest pani za nałożeniem sankcji na Polskę?

Nie. Nie jestem za nałożeniem kar na Polskę, zmniejszeniem œrodków pieniężnych dla naszego kraju, ograniczenia współpracy gospodarczej itd. I proszę pamiętać, że ten temat nie ma nic wspólnego z rezolucjš za którš głosowałam. Dzisiaj PiS musi prosić o łaskę małe Węgry, które okazujš się jedynym sojusznikiem rzšdzšcych w całej UE.

Węgry to dziœ kluczowy sojusznik Polski.

Wszystkie kraje Unii sš przeciwko łamaniu demokracji w Polsce przez PiS, poza ekipš Orbana, która wczeœniej pogwałciła demokrację na Węgrzech. Nawet jeœli art. 7 nie zostanie wdrożony wobec Polski, to sam fakt, że uruchamia się te procedurę, pokazuje że na Polskę spoglšda się jak na kraj wychodzšcy z UE. Mentalnie PiS już jest poza UE. Tracimy wpływ na kształt UE. Nikt nie będzie się liczyć z państwem, które narusza praworzšdnoœć. Wiadomo już, że Polska nie dostanie tak dużo pieniędzy z UE jak przy poprzedniej perspektywie. Wiadomo, że przy głosowaniu następnego budżetu, będziemy mieli mniej do powiedzenia, bo PiS podejmuje niebezpieczne dla demokracji decyzje. Zmniejszy się iloœć zagranicznych inwestycji prywatnych, z obawy o upolitycznione sšdy i niepewne prawo.

Pani rzeczywiœcie uważa, że w Polskę panuje dyktatura?

PiS zaprowadza w Polsce dyktaturę i cały œwiat to widzi. Niszczy się trójpodział władzy, upartyjnia instytucje publiczne, a media państwowe dzielę społeczeństwo natrętnš propagandš prorzšdowš. Prawdziwa demokracja w Polsce to przeszłoœć.

Kurs PiS ws. zmian w Polsce nie zostanie zmieniony.

Polacy muszš czynnie protestować przeciwko zmianom w sšdach, niszczeniu ich niezależnoœci. Sami musimy obronić demokrację. Iœć na wybory. Nikt za nas tego nie zrobi. PiS w procedurze demokratycznej dostał władzę od Polaków, co respektujemy, ale nie respektujemy demolowania państwa prawa.

Polakom podobajš się rzšdy PIS, co pokazujš sondaże.

Jednym tak, innym nie. Zjednoczona opozycja może wygrać przyszłe wybory.

Sondaże pokazujš, że nawet zjednoczona opozycja ma słabsze notowania od PiS.

Musi być wspólna lista do wyborów, nie tylko z partii opozycyjnych, ale również z ruchów opozycyjnych. Ludzie sš już zmęczeni szczuciem Polaków na Polaków.

Polska powinna się domagać reparacji wojennych od Niemiec?

To co dzisiaj przynosi Polsce najwięcej korzyœci, to bliska współpraca polityczna, gospodarcza i instytucjonalna z innymi krajami UE. W tym oczywiœcie i z Niemcami. Budowanie napięć jest czymœ najbardziej szkodliwym dla Polski. Żšdnie reperacji wojennych wpisuje się w populizm i w psucie stosunków między krajami UE. Temat reparacji to jak otwieranie zabliŸniajšcych się ran: nie przyniesie nic dobrego ani pożytecznego.

Czy nowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu uda się poprawić wizerunek Polski na œwiecie?

Morawiecki to tylko zmiana pudru na twarzy rzšdu PiS. Wszyscy, którzy interesujš się Polskš, wiedzš że w Polsce rzšdzi Kaczyński, a nie ludzie których wystawia. Nawet najlepszš angielszczyznš nie da się nikogo przekonać, że łamanie prawa jest przejawem demokracji. Jedyne co może pomóc Polsce, to wygranie wyborów przez opozycję, bo inaczej nie wrócimy do głównego nurtu UE i nie będziemy liderem regionu.

Dlaczego Polacy mieliby zagłosować na odsuniętš od władzy PO, skoro nie wiedzš jaka jest wasze stanowisko ws. np. prawa aborcyjnego, przyjmowania uchodŸców, zwišzków partnerskich czy przyjęcia euro?

Dzisiaj PO prawie w całoœci głosowałby za przyjęciem zwišzków partnerskich. Temat byłby już dawno załatwiony, gdyby nie Gowin i jego stronnicy w PO. Szczęœliwie nie ma ich już w partii. Bardzo Ÿle, że nie odesłano projektu ustawy „Ratujmy Kobiety" do komisji. Surowe konsekwencje w stosunku do posłów zostały wycišgnięte. PO jest przeciwko narzucanym kwotom, ale jest za bezpiecznym przyjmowaniem ograniczonych grup uchodŸców i za uruchomieniem korytarzy humanitarnych. Od dawna opowiadamy się za wspólnš europejskš walutš, którš jest euro.

A jeœli opozycja przegrałaby wybory, to konieczna byłaby zmiana lidera największej partii opozycyjnej?

Każdy lider wie, że wybory sš weryfikacjš przywództwa. A do wygrania niezbędne jest zjednoczenie opozycji.

Pod patronatem Donalda Tuska?

Donald Tusk jest dzisiaj patronem zjednoczonej Europy, jest przeciwieństwem tego co robi PiS, które rozbijajš UE i grajš z Putinem do tej samej bramki. Jasne że chciałabym, żeby w przyszłoœci zaangażował się ponownie w sprawy Polskie i został patronem zjednoczonej opozycji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL