Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Polskš naukę czeka kosmiczne przyspieszenie?

123RF
Polska Agencja Kosmiczna POLSA sprawdzi, czy nasi naukowcy sš gotowi do realizacji jej skomplikowanych projektów.

– To żadna fanaberia. Satelity na orbicie umieszczajš dziœ nie tylko potęgi kosmiczne, ale też mniejsze kraje – mówi Paweł Wojtkiewicz, prezes Zwišzku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Komentuje w ten sposób plany POLSA, która chce zbudować dwa satelity i stworzyć system monitorowania m.in. kosmicznych œmieci.

– Byłoby to też logiczne posunięcie służšce rozwojowi kompetencji naukowców i przedsiębiorstw z sektora kosmicznego – dodaje Wojtkiewicz.

Wyjaœnia, że Polska wystrzeliła dotšd trzy niewielkie satelity naukowe: PW-Sat, Lem i Heweliusz. Planowane urzšdzenia majš być dużo bardziej skomplikowane.

Satelita naukowy według planów POLSA ma obserwować kosmos w zakresie promieniowania UV. – Ultrafiolet jest obszarem widmowym, w którym promieniujš silnie obiekty goršce. Zatem w obszarze zainteresowań polskich naukowców będš zarówno gwiazdy, jak i obiekty niegwiazdowe, m.in. kwazary i blazary czy też wczesne fazy wybuchów bliskich supernowych – tłumaczy gen. Lech Majewski, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Skomplikowanym projektem byłby też drugi satelita, którego budowę analizuje POLSA. Ma prowadzić zobrazowania radarowe powierzchni Ziemi. Co to oznacza? Paweł Wojtkiewicz wyjaœnia, że technologia radarowa ma więcej zalet niż obserwacja optyczna, polegajšca na robieniu zdjęć. – Ta metoda sprawdza się niezależnie od warunków atmosferycznych. Można więc np. zobrazować sytuację powodziowš, gdy kraj jest pokrytych chmurami – tłumaczy. – Poza tym system radarowy działa trochę jak aparat USG do badania pacjenta. Można np. diagnozować zagrożenia osuwiskami w górach i tšpnięciami na Œlšsku – dodaje.

Trzeci projekt, którym interesuje się POLSA, to „system œwiadomoœci sytuacyjnej SSA w zakresie kosmosu". Jego głównym zadaniem jest œledzenie satelitów i tzw. kosmicznych œmieci. Na zderzenia z nimi mogłyby być narażone urzšdzenia, które Polska chce wystrzelić w kosmos.

Gen. Majewski dodaje, że system ma też zapewnić możliwoœć „obserwowania zjawisk zachodzšcych w kosmosie". – Oznacza to, że mógłby monitorować tzw. pogodę kosmicznš, spowodowanš aktywnoœciš Słońca, a także œledzić obiekty, które przylatujš z głębokiego kosmosu – podejrzewa Paweł Wojtkiewicz.

Na ile polscy naukowcy i przedsiębiorstwa sš gotowi do realizacji takich projektów? – Celem studium wykonalnoœci jest uzyskanie odpowiedzi między innymi na te właœnie pytania – informuje Majewski.

Rzecznik POLSA Urszula Szwed-Strych dodaje, że agencja dba o rozwój sektora kosmicznego również w inny sposób. M.in. finansuje budowę narzędzi umożliwiajšcych wykorzystanie przez administrację zdjęć satelitarnych. Rozpoczęła też program wsparcia dla przemysłu kosmicznego. W jego ramach firmy dostajš pomoc w staraniach o œrodki z Europejskiej Agencji Kosmicznej, której Polska jest członkiem od 2012 roku.

Zobacz także:

Polskie satelity w kosmosie

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL