Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Lech Wałęsa: Zawsze będę mówił, co myślę

Każdy, kto mocno awansuje w polityce, powinien być zbadany przez lekarza
AFP, Fabrice Coffrini
- Sankcje nie powinny być nałożone na Polskę, ale na rzšdzšcych z PiS. Nie wpuszczać ich na Zachód. Nie przyjeżdżać z delegacjami. Zablokować konta. Uderzyć w parlamentarzystów PiS i rzšd, który Ÿle rzšdzi Polskš, ale nie uderzać w Polaków - mówi Lech Wałęsa

Rzeczpospolita: „Polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli i wymierzona przeciw rozporzšdzeniom w Polsce. Ani poklask dla decyzji, które negujš suwerennoœć naszego ustawodawstwa" – powiedział arcybiskup Sławoj Leszek GłódŸ podczas Mszy œw. Pasterskiej w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku.

Lech Wałęsa, były prezydent RP, były szef „Solidarnoœci": Dziwię się arcybiskupowi. Wydaje się inteligentnym człowiekiem. Czy on nie widzi, że jak sprawy w kraju będš dalej szły w tym kierunku, to musi dojœć do tragedii? Czy on tego nie widzi?! Ja to widzę. Niech abp GłódŸ zajmie się sprawami wiary i Koœcioła, a politykę zostawi politykom.

Zaskoczyły pana słowa abp Głódzia?

Jako kolega, jako kumpel, GłódŸ jest fajny facet. Można go tylko lubić. Ale dzisiaj myli role. Jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sšdownicza. On tego nie rozumie. Wszystko chciałby scentralizować. On jest starego wychowania. Uważa, że każda władza pochodzi od Pana Boga. Według abp Głodzia rzšdy PiS pochodzš od Pana Boga. W sprawach wiary jestem podległy Koœciołowi i za żadne skarby od wiary nie odejdę, ale z arcybiskupem się nie zgadzam. Polityka niech wyjdzie z polskich koœciołów. W PRL Polacy byli kneblowani nie mieli wolnoœci wypowiedzi, wtedy Koœciół za nich mówił. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby.

Poprzednie ekipy rzšdzšce również zabiegały o poparcie Koœcioła.

Ja nie zabiegałem. Nie przypominam sobie, żeby PO zabiegała. Zawsze rozmawiałem z przedstawicielami Koœcioła, ale każdy wiedział jakie jest jego miejsce. Nie wchodziliœmy sobie w paradę. PiS, żeby wygrać wybory musiał prosić o łaskę Rydzyka i innych hierarchów, dlatego wcišż jest w układzie zależnoœci od Koœcioła. PO była niezależna od Koœcioła, co hierarchom nie do końca się podobało.

Gdyby hierarcha koœcielny krytykował PiS i zmiany przeprowadzane przez rzšdzšcych, to też by pan go krytykował?

Chciałbym, żeby Koœciół nie mieszał się do polityki. Wszystkie kłótnie, które dzisiaj sš między religiami sš stad, że przedstawiciele wyznań mieszali się do polityki i odchodzono od spraw wiary. Jak się jest przeciwko jednym, to występuje się przeciwko drugim. Stšd sš konflikty. Koœciół powinien łšczyć, budować, a nie dzielić i mówić głosem partii politycznych. Jan Paweł II zawsze łšczył, nie dzielił!

Sš też księża, którzy majš zakaz wypowiadania się, jak ks. Adam Boniecki.

Koœciołowi potrzeba więcej takich księży jak Adam Boniecki. Cieszmy się, że mamy kilku takich pasterzy. Zawsze gdy ks. Boniecki powiedział coœ mšdrego, od razu był atakowany. Niestety na razie wygrywa demagogia i populizm.

Koœciół pomagał „Solidarnoœci" zwalczać komunę w czasach PRL i wtedy nie miał pan nic przeciwko zaangażowaniu politycznemu hierarchów.

Zaraz, zaraz. W Polsce dopracowaliœmy się pięknej symbiozy. Kiedy Naród nie może mówić, wtedy mówiš ci, którzy mogš mówić. Ale kiedy doszliœmy do przystanku „wolnoœć", każdy wycofuje się na swoje pozycje i robi to, do czego jest powołany.

Koœciół powinien milczeć w sprawach politycznych?

Koœciół nie powinien opowiadać się po stronie politycznego sporu. Nie mogš księża, niczym politycy, jednych popierać, innych kasować. Pasterka nie jest po to, żeby dzielić naród. Jako syn Koœcioła oczekuję, że Koœciół będzie łšczył, nie dzielił.

„Jeœli nie pomoże nam zagranica pozostanie na pewno ulica" – odpowiedział pan abp Głódziowi w mediach społecznoœciowych, za co został pan skrytykowany.

Zawsze jestem krytykowany. Zawsze komuœ nie podobało się co mówię. I zawsze będę mówił co myœlę, mimo krytyki. Przyzwyczaiłem się. Nie czytam wszystkich komentarzy. Jestem aktywny i tworzę, a nie powielam. Nie przeżywam krytyki, ale myœlę co o tym mogę zrobić i działam.

Może abp GłódŸ nie chce, żeby ulica i zagranica była uruchomiane, właœnie w troski o naród?

Przecież to zabrzmiało jak partyjny przekaz. Mógł dodać, że jak tak dalej pójdzie to polskie sprawy rozstrzygnie Moskwa. W tę stronę idš sprawy w Polsce. Zastanawiam się, czy to jeszcze głupota, czy to jest już zdrada. Tego nie rozumiem.

Sondaże pokazujš, że Polakom podobajš się rzšdy PiS.

Nie, proszę pana. Ludzie sš zaganiani, nie majš czasu na poszukiwania i docieranie do prawdy. Włšczajš telewizję, TVP 1 lub TVP Info, które sš w większoœci miejscowoœci w kraju, i kupujš partyjnš propagandę. Słyszš abp Głódzia, polityków PiS albo wspierajšcych ich dziennikarzy i wierzš w to co słyszš, ale już sami faktów weryfikować i wnikać w szczegóły nie będš. Ludzie dopiero zrozumiejš co się w kraju dzieje jak dostanš 500+, ale gdzie indziej 1000 zł stracš. Wtedy odwrócš się od PIS.

Jakim rokiem dla Polaków był rok 2017?

Strasznie dużo straciliœmy. Wszystko co zyskaliœmy, wolnoœć i podział władzy, co odrobiliœmy przez lata po komunie, teraz jest roztrwaniane. Trudno będzie po rzšdach PiS uporzšdkować sprawy w Polsce i zagranicš.

Co pan mówi zagranicznym mediom, które pytajš pana o wydarzenia w Polsce?

Jestem starego wychowania. Uważam, że nie powinno się mówić na zewnštrz Ÿle o tym co dzieje się w ojczyŸnie. Tylko teraz my należymy do rodziny europejskiej i musimy znać swoje prawa, ale i obowišzki. Jak my sami nie możemy sobie poradzić, to UE powinna nam pomóc. Apelowałem i będę apelował, żeby przyjaciele z Zachodu nawet na milimetr nie popuœcili PiS. Jeœli nam nie pomogš, to w Polsce skończy się Ÿle. Może dojœć do tragedii. Trzeba prosić Zachód, żeby solidarnie nie pozwolił na łamanie demokracji w Polsce, którš wywalczyliœmy.

Ci, którzy wynoszš sprawy Polski poza granice kraju, okreœlani sš przez rzšdzšcych mianem zdrajców i donosicieli.

PiS cofa się do œredniowiecza i nas też chce tam cofnšć. Budujš podziały i starajš się nad podzielić. A tymczasem mamy nowš sytuację na zachodzie i inne problemy w rodzinie europejskiej, której jesteœmy częœciš. Nie możemy myœleć kategoriami państewek, ale kategoriami Europy, wspólnoty, którš współtworzymy. Polacy nie mogš zgodzić się na zmianę ustroju, bo PiS nie dostał na to zgody w wyborach. Wygrali wybory, ale nie dostali większoœci konstytucyjnej w Sejmie. A to co robiš rzšdzšcy, to zmiana systemu, na który naród nie wyraził zgody. Nie chcemy wychodzić na ulicę. Nie chcemy bijatyki. Niech pomogš nam przyjaciele z UE, której częœciš jesteœmy, bo się zablokowaliœmy w Polsce.

Czy na Polskę powinny zostać nałożone sankcje?

Sankcje nie powinny być nałożone na Polskę, ale na rzšdzšcych z PiS. Niech decydenci osobiœcie ponoszš konsekwencje. Nie wpuszczać ich na Zachód. Nie przyjeżdżać z delegacjami. Zablokować konta. Uderzyć w parlamentarzystów PiS i rzšd, który Ÿle rzšdzi Polskš, ale nie uderzać w Polaków.

Premier Morawiecki, prezydent Duda, wicepremier Szydło, prezes PIS powinni być persona non grata w UE?

Dokładnie tak! A Morawiecki niech się nie miesza, bo jak bylibyœmy złoœliwi, to Morawieckiego ojca postawilibyœmy pod sšd za zdradę.

Jak to?

Kiedy Solidarnoœć była słaba, kiedy komuna nas rozbijała, on powołał Solidarnoœć Walczšcš. Kornel Morawiecki to rozłamowiec od samego poczštku i do dzisiaj nim pozostał.

Solidarnoœć Walczšca nie chciała porozumienia z komunistami i nie chciała żadnych kompromisów w dochodzeniu do wolnoœci.

Kiedy trzeba było jednoœć w Solidarnoœci trzymać, to Morawiecki nas rozwalał. Powołał swojš grupę. Niech nie żartuje teraz, że Solidarnoœć Walczšca obaliła komunizm. Zdezerterował z Polski. Mówił, że go wywieŸli. Jakby nie chciał, to by nie pojechał. Morawiecki wbił nóż w plecy Solidarnoœci w najtrudniejszym momencie- w maju i czerwcu 1982 roku. Wtedy potrzebowaliœmy jednoœci, a on powołał Solidarnoœć Walczšcš pomagajšc w rozbiciu naszej siły i jednoœci.

Nawet jeœli ma pan żal do ojca, to nie powinien się przekładać na syna.

Ale on został wychowany w duchu, że naród jest ponad prawem. Co to za wychowanie?! Zgadzam się, że konstytucja obowišzujšca może się nie podobać, tylko dlaczego Morawiecki przysięga na konstytucję i jš łamie? Choćbym nie zgadzał się z ustawš zasadniczš, to na jej łamanie się nie zgodzę.

WeŸmie pan udział w prezydenckim referendum konstytucyjnym i będzie głosował za zmianš ustawy zasadniczej?

Jestem za zmianš konstytucji, ale nie przez tych oszukańców. Mówili o innym programie wyborczym, a inny realizujš. Nie mówili o rozbiciu Trybunału Konstytucyjnego, KRS, Sšdu Najwyższego, ograniczaniu wolnoœci mediów, upartyjnieniu mediów państwowych. Zapowiadali, że Gowin będzie szefem MON, nie Macierewicz, że 500+ będzie na każde dziecko, że będzie pakiet demokratyczny dla opozycji, a prezydent będzie niezależny od rzšdzšcych. Naród nie umówił się z PiS na zmianę systemu politycznego, a oni go zmieniajš.

Mariusz Błaszczak, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj szef MSW, powiedział o podpisanych przez prezydenta ustawach o sšdownictwie: „Można powiedzieć w ten sposób: tydzień temu - bo tydzień temu pan prezydent podpisał ustawy - a więc tydzień temu w Polsce skończył się komunizm, gdyż wymiar sprawiedliwoœci wyszedł z komunizmu de facto bez zmian."

Panie, to sš chore wypowiedzi! Każdy kto tak awansuje w polityce powinien być dokładnie zbadany przez lekarza.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL