Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Wyborcy Kukiza najbardziej podzieleni ws. dekomunizacji nazw ulic

Fotorzepa/ Robert Gardziński
Według sondażu CBOS niemal tyle samo Polaków popiera dekomunizację nazw ulic, co jest jej przeciwnych. Zmiany nazw popiera 63 proc. osób identyfikujšcych się z prawicš i tylko 21 proc. respondentów o poglšdach lewicowych.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej oraz pomniki weszła w życie 2 wrzeœnia 2016 r. Zgodnie z jej przepisami nazwy nadawane przez jednostki samorzšdu terytorialnego nie mogš upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujšcych komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Za propagujšce komunizm ustawa uważa także nazwy odwołujšce się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujšcych represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Według sondażu, przeprowadzonego przez CBOS, Polacy sš niemal po równo podzieleni w kwestii stosunku do dekomunizacji. Popiera jš ogółem 43% badanych, natomiast 44% jest temu przeciwnych.

CBOS zwraca uwagę, że stosunek do dekomunizacji nazw ulic różnicuje przede wszystkim orientacja polityczna badanych. "Zmiany nazw ulic popiera 63 proc. osób identyfikujšcych się z prawicš i tylko 21 proc. respondentów o poglšdach lewicowych, wœród których wyraŸnie dominuje sprzeciw (70 proc.). Ankietowani okreœlajšcy swoje poglšdy polityczne jako centrowe sš mniej jednoznaczni w opiniach, częœciej jednak sš przeciwnikami zmian (46 proc.) niż ich zwolennikami (36 proc.)" - czytamy w opracowaniu badania.

Wœród wyborców PiS dekomunizację popiera 64 proc. badanych, a tylko 27 proc. jest jej przeciwnych. Odwrotnie jest w przypadku PO i Nowoczesnej - zmian nazw ulic nie chce odpowiednio 58 i 55 proc. ankietowanych, popierajš jš za to analogicznie 29 i 39 proc.

Najbardziej podzieleni w tej kwestii sš wybory Kukiz'15 - dekomunizację popiera równo połowa odpowiadajšcych na pytanie, 46. proc. jest przeciw.

ródło: rp.pl/ CBOS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL