Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prasa: Będzie nowy front między Polskš a KE?

Fotolia.com
Zagraniczna prasa komentuje szeroko wczorajszš decyzję sędzi Aileen Donnelly ws. ekstradycji do Polski obywatela Rzeczypospolitej.

Wiele państw nie chce otwartej wojny z jednym z członków wspólnoty i nie spieszy im się z podejmowaniem decyzji na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Tymczasem sędzia z Irlandii zapytała unijny Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu, czy Polska jest państwem prawa. Teraz Trybunał będzie się musiał wypowiedzieć, a jego werdykt może mieć kolosalne znaczenie dla Polski.

 

Sprawa dotyczy Artura Celmera, Polaka, który oskarżony został o handel narkotykami i zatrzymany w Irlandii w maju 2017 roku na podstawie wydanego przez Polskę Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obrońcy mężczyzny doprowadzili sprawę aż do poziomu irlandzkiego sšdu najwyższego. Jego członkini Aileen Donnelly podzieliła ich wštpliwoœci. Jak stwierdziła, skala zmian w polskim systemie prawnym w cišgu ostatnich dwóch lat jest tak ogromna, że można postawić tezę o "systemowym zepsuciu" praworzšdnoœci. Sędzia odniosła się także do zmian w Sšdzie Najwyższym, wymuszonych nowym wiekiem emerytalnym, oraz do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, która, w jej opinii, będzie mianowana w większoœci przez polityków. Odniosła się także do dyskryminacji ze względu na płeć, gdyż nowe prawo ustala różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

Sprawę skomentowały media na całym œwiecie. Większoœć skupia się na zmianach w polskim systemie prawnym, oceniajšc je jako niekorzystne dla demokracji.

„Polska partia rzšdzšca Prawo i Sprawiedliwoœć gruntownie zrestrukturyzowała polski system prawny od czasu objęcia władzy w 2015 roku, pozostawiajšc go pod kontrolš rzšdzšcej partii. Wiele zmian zostało potępionych przez polskich sędziów i zewnętrznych obserwatorów za naruszenie polskiej konstytucji” - pisze politico.eu. "Ta przełomowa sprawa może ostatecznie doprowadzić do gwałtownego przerwania wzajemnego porozumienia między Polskš a innymi państwami członkowskimi UE w postępowaniach ekstradycyjnych” - dodaje portal cytujšc prawnika Artura Celmera.

„Zawieszony wniosek ekstradycyjny przenosi irlandzkie stosunki dwustronne z Polskš na nieznane wody. Może także otworzyć drugi front w starciu Komisji Europejskiej z konserwatywnš Polskš partiš Prawo i Sprawiedliwoœć” - pisze irishtimes.com. "Ostatnie zmiany w Polsce były tak szkodliwe dla rzšdów prawa, że Trybunał musi stwierdzić, że wspólna wartoœć rzšdów prawa została naruszona” - dodaje.

The Guardian informuje natomiast, że „partia Prawo i Sprawiedliwoœć w ubiegłym roku uchwaliła ustawę, dajšcš parlamentowi bezpoœredniš kontrolę nad powoływaniem polskich sędziów”. „Minister sprawiedliwoœci, który jest również prokuratorem generalnym, ma wzmocnione uprawnienia. Otrzymał prawo do zwolnienia i mianowania prezesów sšdów, a około 40% sędziów sšdu najwyższego zostało zmuszonych do przejœcia na wczeœniejszš emeryturę” - dodaje medium.

Irlandzki sšd szczegółowo podkreœlił powody wstrzymania ekstradycji Polaka. Jednym z nich jest sprawowanie przez jednš osobę funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwoœci, który ma wpływ na obsadzę prezesów sšdów.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL