Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Rihanna wystšpiła na kongresie w sprawie finansowania edukacji w Senegalu

AFP
- Każde dziecko, każdy chłopiec i każda dziewczynka musi mieć dostęp do edukacji - apelowała Rihanna podczas konferencji w Senegalu w obronie praw do edukacji dla najbiedniejszych krajów œwiata.

Rihanna wzięła udział w konferencji w Senegalu Œwiatowego Partnerstwa na rzecz Edukacji. Na konferencji byli obecni prezydenci Francji, Emmanuel Macron i Senegalu, Macky Sall.

"Chciałabym bardzo podziękować prezydentowi Macronowi i prezydentowi Sallowi za zaproszenie i zorganizowanie tej ważnej konferencji. Chciałabym też osobiœcie podziękować wszystkim, którzy przekazali datki dla organizacji. Osišgnęliœmy już bardzo wiele, ale nasza praca nigdy się nie kończy. Mamy przed sobš długš drogę. To walka, której nie przerwiemy, dopóki każdy chłopiec i każda dziewczynka nie uzyskajš dostępu do edukacji" - powiedziała piosenkarka w wystšpieniu.

Przed konferencjš Rihanna zwróciła się do prezydenta Francji do wzmożenia wysiłków finansowych na rzecz edukacji

Rihanna od 2016 roku jest ambasadorkš Œwiatowego Partnerstwa na rzecz Edukacji, stowarzyszenia zajmujšcego się zapewnieniem dostępu do edukacji dzieciom z krajów rozwijajšcych się.

 

Osobista znajomoœć Rihanny i francuskiej pary prezydenckiej trwa od ubiegłego roku, kiedy to piosenkarka na Twitterze zwróciła się do prezydenta Francji, by zaangażował się w działalnoœć Œwiatowego Partnerstwa na rzecz Edukacji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL