Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Kanada: Dofinansowanie tylko jeśli popierasz aborcję

Premier Kanady Justin Trudeau
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Organizacje pro-life zapowiadajš walkę z nowš politykš rzšdu federalnego, która zezwala na dofinansowania na prace wakacyjne dla uczniów tylko tym z pracodawców, którzy popierajš aborcję.

Stowarzyszenie Prawo do Życia z Toronto zapowiedziało pozwanie rzšdu za politykę ogłoszonš tuż przed œwiętami Bożego Narodzenia. Zgodnie z nowymi zasadami wszyscy kandydaci ubiegajšcy się o dofinansowanie w programie Canada Summer Jobs muszš podpisać oœwiadczenie potwierdzajšce swoje poparcie dla "bezpiecznej i legalnej" aborcji oraz teorii tożsamoœci płci.

Program Canada Summer Jobs zapewnia dotacje do wynagrodzeń uprawnionym instytucjom charytatywnym i małym przedsiębiorstwom, aby zachęcić je do zatrudniania uczniów szkół œrednich i uczelni.

- Jest to pogwałcenie naszej wolnoœci sumienia i wolnoœci wypowiedzi – powiedział Blaise Alleyne, przewodniczšcy organizacji Prawo do Życia, cytowany przez "Catholic Herald". Zapowiedział, że grupy pro-life będš zmierzały do uznania nowego prawa za sprzeczne z konstytucjš, ponieważ łamie ono Kanadyjskš Kartę Praw i Swobód. - Nasze sumienie zmusza nas do nie podpisywania takich zaœwiadczeń - zapowiedział.

Premier Kanady Justin Trudeau broni nowego wymogu. Grupy sprzeciwiajšce się aborcji nazwał "niezgodnymi z tym, gdzie jesteœmy jako rzšd i, szczerze mówišc, gdzie jesteœmy jako społeczeństwo".

- Jeœli jesteœ pro-life, to jesteœ wyœmiewany i obrażony, a jeœli jesteœ pro-choice, to jesteœ chwalony - zarzucił jeden ze studentów Uniwersytetu McMaster na spotkaniu z Trudeau. Premier odpowiedział, że ochrona praw i wolnoœci "leży u podstaw tego, kim jestem i czym jest Kanada (...)".

- Oczywiœcie, jesteœ bardziej niż mile widziany ze swoimi przekonaniami jakie chcesz. Ale kiedy te przekonania prowadzš do działań majšcych na celu ograniczenie prawa kobiety do kontrolowania własnego ciała, to właœnie tam ja, jak i - jak sšdzę - cały kraj, wyznaczamy granicę. Na tym właœnie stoimy - powiedział premier. Nazwał też aborcję "ważnym prawem" dla Kanady.

Termin składania wniosków do programu Canada Summer Jobs mija 2 lutego.

ródło: rp.pl/ Catholic Herald, Townhall, RV

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL