Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Orban: Dobrze rozpoczšć rok od wizyty przyjaciół

Twitter/Kancelaria Premiera
Tak właœnie należy rozpoczšć Nowy Rok - spotkaniem przyjaciół - otworzył wspólnš z Mateuszem Morawieckim konferencję prasowš premier Węgier Viktor Orban. Podczas konferencji nie padło pytanie o artykuł 7.

Od przywitania przedstawiciela "bohaterów naszych ostatnich lat" rozpoczšł konferencję Viktor Orban.

Węgierski premier przypomniał, że ojciec obecnego premiera, Kornel Morawiecki, był ważnš postaciš dla polskiej opozycji w latach polskiego komunizmu.

Viktor Orban wspomniał, że ostatnie lata dowiodły, iż modele gospodarcze "naszej częœci Europy dobrze funkcjonujš", oraz  że kraje Europy Œrodkowej sš "motorem UE.

Orban zaznaczył, że 2018 rok będzie bardzo ważny dla Unii Europejskiej, a szczególnie ważne okaże się rozwišzanie kwestii uchodŸców. Stwierdził, że ochrona granic Węgier jest "wspólnš europejskš sprawš" i podziękował w Polsce za pomoc w ich obronie.

Orban stwierdził również, że spotkanie, które odbyło się przed konferencjš, było bardzo owocne i potwierdziło, że Polska i Węgry majš  wielkie możliwoœci współpracy i stworzš wspaniałe projekty.

- W minionych latach udowodniliœmy to w Europie Œrodkowej, że między œwiatem rosyjskim a niemieckim jest region, który jak dostanie szanse na handel, na inwestycje, na pracę, na rozwój, jest w stanie stanšć na własne nogi pod względem gospodarczym - powiedział Orban.

Mateusz Morawiecki z kolei rozpoczšł od słów zadowolenia, że swojš pierwszš wizytę odbywa właœnie na Węgrzech, m.in. ze względu na znaczenie Grupy Wyszehradzkiej dla Europy oraz podobnemu spojrzeniu na kwestie gospodarcze i na Węgrzech, i w Polsce.

Polski premier podkreœlił, że suwerenne państwa majš prawo do decydowania o sobie i wyboru, kogo przyjmujš w swoich granicach.

Mateusz Morawiecki zaprosił Viktora Orbana na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci.

Morawiecki ponownie powiedział, że Polska nie zmienia swojej polityki migracyjnej. - Wskazówka przechyla się w kierunku naszego podejœcia. Czyli tego, żeby państwa narodowe decydowały o tym, kogo przyjmujš, kogo nie przyjmujš i na jakich zasadach - powiedział premier.

Obydwaj premierzy zgodzili się również co do tego, że pomocy migrantom  należy udzielać bezpoœrednio na terenach zniszczonych działaniami wojennymi, budować na nich szpitale i szkoły. Przytoczył słowa biskupa Aleppo  Georgesa Abu Chazena, który stwierdził, że pomoc polskiego Koœcioła katolickiego i fundacji humanitarnych jest najbardziej skuteczna na miejscu.

Morawiecki podkreœlił, że Polska i Węgry jak mało kto rozumiejš, czym jest solidarnoœć w ogóle.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL