Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Balcerowicz: Obrona Orbana to jak potwierdzenie zarzutów

tv.rp.pl
- Zło się już stało, to PiS nałożył na Polskę sankcje - uważa Leszek Balcerowicz

W ubiegłš œrodę KE zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składajšca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większoœciš czterech pištych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraŸnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartoœci unijnych; przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo, i stanowišc zgodnie z tš samš procedurš, może skierować do niego zalecenia.

Wiceszef Komisji Frans Timmermans, który poinformował o tej decyzji, podkreœlił, że KE daje Polsce trzy miesišce na wprowadzenie rekomendacji dotyczšcych praworzšdnoœci. 

Czy Mateusz Morawiecki przekona innych europejskich przywódców do odstšpienia od kolejnego kroku? - Jeœli ulegnš jaskrawym kłamstwom to tak, ale to jest bardzo wštpliwe - powiedział w TVN24 Leszek Balcerowicz.

- Zło się już stało, to PiS nałożył na Polskę sankcję, doprowadzajšc do sytuacji, w której tak jaskrawe, aroganckie łamanie własnej konstytucji i wartoœci europejskich (...) nie mogš nie spotkać się po dwóch latach z (reakcjš - red.) - dodał były wicepremier.

W obronie Polski stanš Węgry. Zapowiedział to już premier Viktor Orban. - Jeœli Orban uratuje PiS, to potwierdzi tylko to zło, jakie PiS wyrzšdził Polsce - powiedział Balcerowicz

ródło: TVN24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL