Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Podziały na Bałkanach wcišż żywe

AFP
Nacjonalistyczne reakcje na œmierć Slobodana Praljaka oraz przekonanie Ratko Mladicia i jego zwolenników, o niewinnoœci byłego dowódcy boœniackich Serbów, wskazujš, że wrogie spory będšce przyczynš wojen z lat 90. i popełnionych zbrodni, sš wcišż żywe.

Premier Chorwacji Andrej Plenković, komentujšc wyrok ONZ-owskiego trybunału na szeœciu boœniackich Chorwatów i samobójstwo jednego z nich, ocenił, że œmierć gen. Slobodana Praljaka "mówi najwięcej o moralnej niesprawiedliwoœci" werdyktu, jaki zapadł w Hadze.

Należy przypomnieć, że gdy sšd podtrzymał wyrok 20 lat więzienia, Praljak krzyknšł: Odrzucam taki wyrok. Następnie wyjšł z kieszeni fiolkę i połknšł jej zawartoœć przed kamerami.

Szef składu sędziowskiego Carmel Agius wstrzymał rozprawę i odczytywanie wyroku. Adwokat Praljaka potwierdził, że jego "klient zażył truciznę". Po kilku minutach przed trybunał podjechała karetka pogotowania, a do budynku weszło kilku ratowników. Przedstawiciele trybunału apelowali o spokój.

Na specjalnej konferencji prasowej w Zagrzebiu Plenković wyraził od razu w œrodę niezadowolenie z powodu potwierdzenia wyroku wobec szóstki oskarżonych boœniackich Chorwatów skazanych wspólnie na 111 lat więzienia za zbrodnie wobec Boœniaków. W szczególnoœci wyraził niezadowolenie z tej częœci wyroku, która mówi o „wspólnym przedsięwzięciu przestępczym" boœniackich Chorwatów oraz ówczesnych wojskowych i politycznych władz w Zagrzebiu, których celem – jak podajš akta sšdowe – było przeœladowanie Boœniaków.

Plenković zapowiedział, że jego rzšd wykorzysta wszystkie polityczne i prawne mechanizmy, aby odwołać się od wyroku trybunału haskiego.

Praljak był też znany z tego, że jako jeden z chorwackich pułkowników zdobył bogactwo, które trybunał haski ocenia na 6,5 mln euro. Uwagę zwrócił na siebie, gdy w 1991 roku wstšpił jako ochotnik do Wojska Chorwackiego i sformował jednostkę złożonš z zagrzebskich artystów i intelektualistów. W czasie trwania procesu wydał 18 ksišżek z dokumentami i analizami poœwięconymi wojnie na Bałkanach.

We krwi Slobodana Praljaka, wykryto cyjanek potasu - poinformowała holenderska prokuratura, powołujšc się na raport z sekcji zwłok.

Z kolei generał Mladić spędzi resztę życia w więzieniu jako jeden z nielicznych skazanych zbrodniarzy wojen jugosłowiańskich.

A jeszcze 11 lipca pod hasłem "Wsparcie dla generała Ratko Mladicia - Stop kłamstwom o Srebrenicy", w stolicy Republiki Serbskiej - Banja Luce, odbył się wiec poparcia dla byłego wojskowego przywódcy boœniackich Serbów Ratko Mladicia. Warto przypomnieć, że pod koniec maja, obrońca Ratko Mladicia Branko Lukic zapowiedział, że rozważa wezwanie ludnoœci Serbii do rozpoczęcia protestów w celu okazania wsparcia jego klientowi.

Natomiast władze Republiki Serbskiej będšcej częœciš BiH, przeznaczyły tylko od poczštku tego roku, ponad 10 tys. euro na wsparcie Ratko Mladicia i Radovana Karadżicia.

Prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii spotkali się niedawno na konferencji w Sarajewie w celu opracowania planu œledztw, dotyczšcych zbrodni wojennych, w zwišzku z nadchodzšcym terminem zakończenia pracy haskiego trybunału.

Mówišc o dziedzictwie MTKJ, prokurator Serge Brammertz powiedział, że baza dowodowa Trybunału  zawierała ponad dziewięć milionów stron. Natomiast ponad 100 tys. stron stanowi materiał wyjœciowy do kolejnych procesów, które już znajdš swój finał w sšdach krajowych regionu Bałkanów.

Obecnie œledczy prowadzš około 600 spraw. MTKJ zakończy swojš misję z dniem 31 grudnia bieżšcego roku. Informację potwierdził przebywajšcy w Sarajewie jego przewodniczšcy Carmel Agius.

- Z jednej strony, jestem dumny z tego, co zostało zrobione, ale z drugiej strony, widzę dużš iloœć pracy, która pozostaje do zrobienia w regionie - powiedział Agius w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Ciężar kontynuowania œcigania zbrodni wojennych zostanie teraz przeniesiony na sšdy krajowe. Niestety, w wielu przypadkach o wyrokach będš decydowały lokalne układy i sympatię, wynikajšce właœnie z cišgle żywych podziałów.

Raport specjalny prokuratury BiH wskazuje, że zadanie zakończenia najbardziej przewlekłych i skomplikowanych œledztw dotyczšcych zbrodni wojennych, popełnionych w czasie wojny w byłej Jugosławii, postawione przez UE - nie zostało zrealizowane. Do analizy dotarli dziennikarze BIRN.

Nadal nie zostały również rozliczone zbrodnie popełnione przez Armię Wyzwolenia Kosowa. Każda próba ich rzetelnego rozliczenia rodzi napięcie w stosunkach międzynarodowych, nie tylko na Bałkanach.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL