Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Robert Biedroń prowadzi lekcje o konstytucji

Facebook/Robert Biedroń
Robert Biedroń rozpoczšł w Słupsku akcję "Konstytucja w każdej klasie".

Pomysł władz Słupska zakłada, że przy wejœciu do każdej słupskiej szkoły zawiœnie preambuła do Konstytucji RP. Prezydent miasta zadeklarował, że przez najbliższy rok będzie prowadził będę lekcje konstytucyjne.

- Tak praktycznie uczcimy w naszym mieœcie XX-lecie Ustawy Zasadniczej - skomentował Biedroń.

Pierwsze tego typu zajęcia odbyły się już w II LO w Słupsku. - To taki patriotyczny obowišzek, który spełniamy na rzecz naszego kraju. Konstytucja to najważniejszy dokument dla każdego Polaka i Polki. W zwišzku z XX-leciem jej obowišzywania chcielibyœmy uczcić to wielkie œwięto. Konstytucja uczy obywatelskoœci, odpowiedzialnoœci za naszš ojczyznę - mówił Biedroń podczas spotkania z dziennikarzami. 

Robert Biedroń jest prezydentem Słupska od 2014 roku. Wczeœniej był posłem na Sejm z listy ruchu Palikota.

ródło: rp.pl/Bezprawnik

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL