Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polak za granicš

Mundial: kibice wjadš bez wiz do Rosji na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018

Adobe Stock
Kibice, którzy wybierajš się na Mistrzostwa Œwiata w Piłce Nożnej FIFA 2018, wjadš bez wiz na teren Federacji Rosyjskiej.

Mistrzostwa zostanš zainaugurowane 14 czerwca w Moskwie na Stadionie Łużniki. Najważniejszy turniej piłkarski na œwiecie rozgrywany będzie na 12 stadionach i potrwa do 15 lipca. Cztery mecze rozegrane zostanš na terenie graniczšcego z Polskš Obwodu Kaliningradzkiego.

- Od 4 czerwca do 25 lipca 2018 r. kibice na teren Federacji Rosyjskiej będš mogli wjechać bez wiz - poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wjazd i wyjazd z terytorium Rosji będzie możliwy na podstawie ważnego dokumentu potwierdzajšcego tożsamoœć (paszport) oraz tzw. paszportu kibica czyli FAN-ID. Jest to dokument, na podstawie którego wszyscy widzowie meczów 2018 FIFA World Cup będš mieć dostęp do stadionów. Dowód osobisty nie może być używany jako dokument uprawniajšcy do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

Wzór FAN-ID dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru. Można tam znaleŸć instrukcję jak wyrobić FAN-ID. Specjalnie dla kibiców zostanš uruchomione punkty na każdym z przejœć granicznych, w których będzie można uzyskać FAN-ID.

Tryb wydawania dokumentów będzie się opierał na formularzu elektronicznym. Na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru zostanš zamieszczone informacje o możliwoœci udzielenia wsparcia technicznego w przypadku pomyłki w paszporcie kibica.

FAN-ID jest obowišzkowy dla wszystkich widzów na Mistrzostwach Œwiata w piłce nożnej 2018 FIFA. Ma postać laminowanego formularza zawierajšcego dane osobowe posiadacza. Identyfikator jest wymagany dla widzów 2018 FIFA World Cup, aby uzyskać dostęp do stadionu i zapewnić komfortowy pobyt w miejscu spotkania. FAN-ID uprawnia jego posiadacza do bezpłatnych przejazdów w miastach-gospodarzach w dni meczowe. Obcokrajowcy przybywajšcy do Federacji Rosyjskiej jako widzowie FIFA World Cup w 2018 roku mogš używać identyfikatora FAN do wielokrotnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej bez wizy po przedstawieniu ważnych dokumentów tożsamoœci uznanych za takie przez Federację Rosyjskš. Zagraniczni kibice mogš wejœć i opuœcić terytorium Federacji Rosyjskiej bez wiz z FAN-ID w formie laminowanej lub w formacie elektronicznej, jeœli posiadajš ważne dokumenty tożsamoœci uznane przez Federację Rosyjskš. Wejœcie jest możliwe od 00:00 4 czerwca do 23:59 15 lipca 2018 (czasu lokalnego przyjazdu). Wyjœcie jest możliwe od 00:00 4 czerwca do 23:59 25 lipca 2018 (lokalny czas wylotu). Składajšc wniosek o identyfikator FAN, okreœlone informacje muszš pochodzić z tego samego paszportu, który zostanie wykorzystany przy wjeŸdzie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej dla kibiców z zagranicy, podróżujšcych samochodami, będzie możliwy przez punkty przejœcia granicznego przeznaczone dla obywateli dowolnych państw œwiata.

Œrodki transportu zbiorowego (autobusy, busy) muszš być wyposażone w system nawigacji satelitarnej GLONASS. Pojazdy, które nie będš wyposażone w system nawigacji satelitarnej GLONASS nie będš wpuszczane do centrum Kaliningradu. Kibice podróżujšcy œrodkami transportu zbiorowego bez systemu nawigacji GLONASS będš dowożeni pod stadion lub do stref kibica innymi œrodkami transportu. Na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru zostanš zamieszczone informacje o zalecanych punktach przejœcia granicznego.

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego odbędš się cztery mecze:

-  16 czerwca br.: Chorwacja – Nigeria;

-  22 czerwca br.: Serbia – Szwajcaria;

-  25 czerwca br.: Hiszpania – Maroko;

- 28 czerwca br.: Anglia – Belgia.

Od 15 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. na podstawie paszportu kibica (FAN-ID) kibice będš mogli jedynie wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL