Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Zmiany w zasadach rocznego składania rocznego PIT

Fotolia.com
Firma nie złoży już za pracownika zeznania podatkowego. Musi to zrobić sam albo przy pomocy fiskusa.

Duża zmiana w zasadach składania rocznego PIT. Osoby, które wczeœniej wyręczały się pracodawcš, już nie skorzystajš z tej możliwoœci.

Do tej pory do złożenia rocznego rozliczenia podatku pracownika zobowišzany był pracodawca, któremu zatrudniony złożył oœwiadczenie PIT-12 (deklarował w nim m.in., że nie ma innych dochodów i nie korzysta z ulg). Trzeba je było przekazać przed 10 stycznia. Następnie pracodawca obliczał roczny podatek pracownika, wypełniał formularz PIT-40 i przekazywał fiskusowi.

Na własnš rękę musiały rozliczyć się ze skarbówkš osoby, które chciały skorzystać z podatkowych preferencji. Przykładowo wspólnie rozliczyć się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem albo pomniejszyć podatek o ulgę prorodzinnš. Pracodawca mógł bowiem w formularzu PIT-40 uwzględnić tylko składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dochody za 2017 r. trzeba będzie jednak wykazać już samemu. Możliwoœć złożenia zeznania rocznego za pracownika została zlikwidowana nowelizacjš ustawy o PIT z 9 marca br. (DzU z 2017 r., poz. 528). Weszła w życie 15 marca br. i dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Dochody z 2016 r. można więc było rozliczyć jeszcze z pomocš pracodawcy, z 2017 r. trzeba już samemu.

Jak to zrobić? Pracownik musi na podstawie informacji od pracodawcy o przychodach i kosztach ich uzyskania wyliczyć swoje roczne zobowišzanie. Oczywiœcie uwzględniajšc przysługujšce mu preferencje (np. ulgę na darowizny). Roczny podatek powinien porównać z kwotš przekazanych do urzędu zaliczek na PIT i obliczyć, czy przysługuje mu zwrot czy też trzeba dopłacić fiskusowi.

– Druga możliwoœć to sporzšdzenie zeznania przez urzšd skarbowy – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor w PwC. – Wniosek w tej sprawie możemy złożyć do 15 kwietnia. W takim zeznaniu skarbówka uwzględni prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem bšdŸ dzieckiem, podwyższone koszty uzyskania przychodów oraz niektóre ulgi – dodaje ekspertka.

Zostaje natomiast możliwoœć sporzšdzenia zeznań rocznych emerytów i rencistów przez ZUS. Jak informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej, na przełomie stycznia i lutego będzie wysyłał deklaracje PIT-40A/11A za 2017 r. Otrzymajš je wszystkie osoby, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały œwiadczenie z ZUS.

Formularza PIT-40A, czyli rocznego obliczenia podatku, mogš się spodziewać osoby, które dostały emeryturę, rentę, œwiadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. W komunikacie podkreœlono, że jeœli chcš samodzielnie rozliczyć się razem z małżonkiem bšdŸ samodzielnie wychowywanym dzieckiem, powinny przed końcem roku złożyć oœwiadczenie w najbliższej jednostce ZUS. Wówczas do końca lutego otrzymajš informację o wysokoœci uzyskanego dochodu (PIT-11A).

Emeryt lub rencista, który chce skorzystać z przysługujšcych mu odliczeń od dochodu bšdŸ podatku, może zrobić to w zeznaniu PIT-37 bšdŸ PIT-36 składanym do końca kwietnia w urzędzie skarbowym.

Ma też możliwoœć przekazania 1 proc. PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jak czytamy w komunikacie, jeœli emeryt lub rencista uzyskuje dochody wyłšcznie od ZUS i dostanie też roczne obliczenie podatku na PIT-40A, a nie korzysta z innych odliczeń od dochodu lub podatku, nie będzie musiał wypełniać zeznania PIT-37. Wystarczy, że poda numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego i swoje dane identyfikacyjne w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL