Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Skarbówka zmienia podejście do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

123RF
Informatyk na etacie nie skorzysta z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Skarbówka zmienia na niekorzyœć podejœcie do kosztów pracowniczych. Zgodnie z najnowszš interpretacjš, by skorzystać z preferencji, nie wystarczy nawet dokładna ewidencja czasu pracy ani odrębne honorarium za dzieła objęte prawem autorskim.

Sprawa dotyczyła spółki z branży IT, która zatrudnia programistów na podstawie umów o pracę. Zapisano w nich, że szacunkowe wynagrodzenie autorskie ma wynosić 80 proc. pensji brutto. Warunkiem jest, by informatyk rzeczywiœcie poœwięcił tyle na prace twórcze, np. pisanie programu komputerowego. Potwierdzić to majš nowe obowišzki dokumentacyjne, m.in. odrębna dla każdego pracownika ewidencja efektów jego pracy. Programiœci będš w niej wpisywać przepracowane godziny, z podziałem na tworzenie dzieł i pozostałe obowišzki pracownicze. Muszš też podawać konkretne wyniki tych prac.

Spółka zapytała, czy na tej podstawie pracownicy mogš odliczyć 50-proc. koszty podatkowe za prace twórcze. Jej zdaniem tak, ponieważ wyodrębni honorarium za prawa do utworów.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej okazało się jednak negatywne. Dyrektor KIS przypomniał, że odliczenie podwyższonych kosztów zależy od kilku warunków. Pracownik musi m.in. uzyskiwać przychody z praw autorskich, a z umowy o pracę powinno wynikać, jakie wynagrodzenie otrzymał za przeniesienie na spółkę praw do utworu.

Według skarbówki prowadzona przez firmę ewidencja okreœli czas poœwięcony na pracę twórczš, ale nie wysokoœć honorarium za przeniesienie praw autorskich.

– Planowany przez spółkę podział wynagrodzenia nie daje możliwoœci odliczenia 50-kosztów – uznał dyrektor KIS. A to oznacza, że do całej pensji programistów należy zastosować standardowe koszty, wynoszšce 1335 zł rocznie.

– To zaskakujšca zmiana interpretacji. Dotychczas organy podatkowe zgadzały się na zastosowanie 50-proc. kosztów pod warunkiem, że firma wyodrębni wynagrodzenie za pracę twórczš. W tej interpretacji fiskus zakwestionował stosowany przez spółkę system, choć wczeœniej uznawał podobne ewidencje za wystarczajšce – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Dodaje, że taka zmiana jest sygnałem dla innych firm, by przyjrzały się swoim rozliczeniom. Š?

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3. 4011.123.2017. 1.KK

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL