Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Opłata recyklingowa za torebki to nie podatek

Fotolia.com
Ministerstwo Œrodowiska informuje, że rzšd RP nie planuje wprowadzić nowego podatku. Opłata recyklingowa za lekkš torbę foliowš wynika z wymogów Unii Europejskiej i bardzo łatwo jej uniknšć, poprzez używanie toreb wielokrotnego użytku.

Bardzo lekkie torby foliowe, tzw. zrywki niezbędne ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywnoœci luzem, będš zwolnione z opłaty.

„W Polsce każdy mieszkaniec zużywa rocznie, według szacunków, około 250–300 toreb foliowych różnego rodzaju. Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaœcie minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stajš się odpadem, który zanieczyszcza œrodowisko. Odpad ten niezwykle trudno usunšć ze œrodowiska" – mówi wiceminister œrodowiska Sławomir Mazurek.

Przepisy Unii Europejskiej nakładajš na państwa członkowskie obowišzek ograniczenia zużycia plastikowych toreb na zakupy. Ministerstwo Œrodowiska musiało przygotować odpowiednie przepisy, które będš zachęcać do używania toreb wielokrotnego użytku. Komisja Europejska będzie monitorować redukcję zużycia toreb foliowych w państwach członkowskich.

Doœwiadczenia innych krajów UE wskazujš, że opłata recyklingowa pozwala ograniczyć zużycie toreb foliowych nawet o 90%. Rzšd RP zdecydował się zaproponować w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi odpłatnoœć za torby foliowe pobierane w sklepach.

Opłata za plastikowš torbę nie jest podatkiem, ponieważ nie jest obowišzkowš płatnoœciš. Każdy z nas będzie miał wybór, czy zapakować zakupy w plastikowš torbę i za niš zapłacić, czy zapakować je do torby wielokrotnego użytku i w bardzo łatwy sposób tej opłaty uniknšć.

Już 13 krajów UE wprowadziło opłaty za torbę foliowš wydawanš w sklepie (Irlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Malta, Holandia, Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia), a niektóre wkrótce całkowicie zabroniš użycia torebek foliowych.

ródło: MŒ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL