Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT: Najem kilku mieszkań to działalność gospodarcza

123RF
Najem kilku mieszkań to już działalnoœć gospodarcza. Ich właœciciel nie może więc płacić 8,5 proc. ryczałtu.

Najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-2/4511-41/15/JG) pokazuje, że fiskus zaostrzył stanowisko w sprawie rozliczenia mieszkań na wynajem. Dyrektor Izby rozpatrywał sprawę mężczyzny, który wraz z żonš jest współwłaœcicielem czterech mieszkań. Planuje je wynajmować długookresowo lub okazjonalnie (np. na kilka dni). Ponadto małżonkowie zastanawiajš się nad zakupem kolejnych mieszkań oraz ich wynajmowaniem.

Mężczyzna zaznaczył, że wszystkie lokale sš i w dalszym cišgu będš składnikami majštku prywatnego. Małżonkowie zamierzajš samodzielnie zajmować się obsługš kontaktów z najemcami, choć nie wykluczajš, że w przypadku wynajmu okazjonalnego będš korzystać z poœrednictwa wyspecjalizowanej firmy.

Wnioskodawca zamierza rozliczać uzyskany czynsz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokoœci 8,5 proc. Chciał potwierdzić, że przysługuje mu takie prawo. Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak jego stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał na wstępie, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, odrębnymi Ÿródłami przychodów sš okreœlone w pkt 3 i 6 tego przepisu: pozarolnicza działalnoœć gospodarcza (pkt 3) oraz najem, podnajem i dzierżawa (pkt 6). Tylko przychody z najmu prywatnego, prowadzonego poza działalnoœciš gospodarczš, mogš być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5 proc. (bez możliwoœci odliczenia kosztów uzyskania przychodów). W innym przypadku uzyskane zyski należy rozliczyć na zasadach ogólnych, według stawek 18 i 32 proc. Podatek płaci się od dochodów, czyli od przychodów odejmuje się koszty ich uzyskania.

Z kolei pojęcie działalnoœci gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Definicja ta obejmuje działalnoœć prowadzonš w celu osišgnięcia dochodu, w sposób cišgły i zorganizowany. Nie ma natomiast znaczenia, czy prowadzenie takiej działalnoœci zostało zgłoszone do właœciwego rejestru.

Na tej podstawie dyrektor Izby uznał, że zarówno posiadane lokale mieszkalne jak i te, które zostanš nabyte w przyszłoœci, będš składnikami majštku zwišzanymi z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš, polegajšcš na wynajmie tych lokali mieszkalnych, nawet jeœli wnioskodawca nie dokona jej rejestracji.

- Wyklucza to prawo do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokoœci 8,5 proc – czytamy w interpretacji.

Tymczasem jeszcze kilka miesięcy temu organy podatkowe twierdziły, że liczba wynajmowanych mieszkań nie wpływa na sposób rozliczenia. W interpretacji z 9 marca 2015 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/2/415-1090/14/Mma), uznał, że można płacić ryczałt 8,5 proc. od wynajmu 8 mieszkań.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL