Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Kiedy powstaje przychód z bitcoinów

123RF
Obrót kryptowalutami może być działalnoœciš gospodarczš. Przychód w takich firmach powstaje w chwili wymiany walut wirtualnych na tradycyjne albo zapłaty nimi.

Dopiero wykorzystanie bitcoinów lub innych kryptowalut w realnym œwiecie, tj. zapłata nimi za usługi lub towary albo wymiana na waluty tradycyjne, powoduje powstanie podatkowego przychodu. Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Dyrektor odpowiadał na pytanie podatniczki, która prowadzi jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, w której m.in. œwiadczy usługi wspomagajšce usługi finansowe, zajmuje się produkcjš komputerów, gastronomiš i sprzedaje artykuły spożywcze. Od dochodów odprowadza PIT według 19-proc. stawki liniowej.

Oprócz tej działalnoœci zamierza sprzedawać jednostki wirtualnych walut, w tym bitcoinów. Chce je nabywać w obydwa możliwe sposoby, tj. wykorzystujšc moc obliczeniowš własnych komputerów do wykopania, czyli stworzenia nowych jednostek, oraz kupujšc od innych jednostki wykopane przez kogoœ innego.

Opisała, że zamierza wykonywać tę działalnoœć w sposób zorganizowany i cišgły z nastawieniem na zysk. Zaangażuje więc sprzęt komputerowy o znacznej mocy obliczeniowej. Zaangażuje się też w sposób profesjonalny i zorganizowany w obrót kryptowalutami na giełdach.

Dyrektor KIS zgodził się z podatniczkš, że takie przychody będzie mogła rozliczać w działalnoœci.

Przychody z tego tytułu, jak uznał, będš powstawać w chwili wymiany walut na waluty tradycyjne, a w razie zapłaty nimi – w chwili zawarcia takiej umowy. W tym drugim przypadku wysokoœć przychodu będzie wyznaczona wartoœciš nabywanych towarów lub usług.

Nr interpretacji: 0113-KDIPT2- 1.4011.173.2017. 1.ISL

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL