Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Koszty podatkowe aplikanta: rachunek za hotel nie da zysku w PIT

Fotorzepa, Piotr Guzik
Wydatki aplikanta Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury na dojazdy i noclegi nie sš kosztem podatkowym, gdy rozlicza otrzymywane stypendium.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš aplikanta krakowskiej Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury (KSSiP), który chciał rozliczyć w koszty wydatki zwišzane ze szkoleniem.

Konkretnie chodziło o wydatki na dojazdy na aplikację oraz opłaty za noclegi. We wniosku o interpretację skarżšcy wyjaœnił, że w krakowskiej szkole odbywał aplikację ogólnš. Aplikanci utrzymujš się ze stypendium. Jego przyznanie i wysokoœć nie sš uzależnione od wyników.

Podkreœlił, że w trakcie aplikacji ogólnej zasadniczo nie może podejmować innego zatrudnienia lub zajęcia. Jego udział w obowišzkowych zajęciach w Krakowie wišże się z wydatkami, tj. kosztami biletów kolejowych oraz noclegów. Z wniosku wynikało ponadto, że obecnoœć na zajęciach, które odbywajš się tylko w Krakowie, jest co do zasady obowišzkowa, bo absencja ponad wyznaczony limit oznacza utratę stypendium. Aplikant zapytał, czy wydatki na przejazdy i noclegi sš jego kosztem uzyskania przychodów.

Fiskus odpowiedział, że nie. W jego ocenie bowiem wydatki na bilety kolejowe oraz wynajem pokoju hotelowego nie majš zwišzku z przychodem, tj. nie sš ponoszone w celu uzyskania stypendium.

Aplikant zaskarżył interpretację, ale przegrał. Najpierw racji nie przyznał mu Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu. Zgodził się z urzędnikami, że odbywanie aplikacji ogólnej, które wišże się z koniecznoœciš zakwaterowania i dojazdu, nie wystarczy do zaliczenia wydatków na nie do kosztów.

Tego prawa odmówił skarżšcemu także NSA. Jak tłumaczyła sędzia NSA Teresa Porczyńska, stypendium to œwiadczenie jednostronne – w spornym przypadku wypłacane przez szkołę na pokrycie kosztów zwišzanych z aplikacjš. W ocenie NSA kwoty, o które pytał skarżšcy, nie warunkujš przychodu, tj. stypendium. Wręcz przeciwnie, wydatki na nocleg i dojazdy sš finansowane właœnie z tego przychodu. Taki jest bowiem cel stypendium. W tej sytuacji nie można uznać, że sporne kwoty sš kosztem uzyskania przychodu, jakim zazwyczaj jest stypendium.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1936/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL