Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT od najmu: żona doniosła na męża i sama musi zapłacić podatek

123RF
To, że umowa najmu przez kłótnię małżeńskš jest nieważna na gruncie prawa rodzinnego, nie oznacza jeszcze, że fiskus nie dostanie od niej PIT.

Brudy lepiej prać we własnym domu. Zwłaszcza angażowanie w kłótnię małżeńskš skarbówki może się skończyć katastrofš. Przekonała się o tym kobieta, gdy przy pomocy urzędu skarbowego chciała wyrównać rachunki z mężem, który bez jej zgody wynajmował ich wspólne mieszkanie.

Uprzejmie informuję

Sprawa dotyczyła zysków z wynajmowanego lokalu. Dorobkowe lokum mšż wynajšł za plecami żony. Umowę zgłosił oficjalnie do urzędu skarbowego, złożył oœwiadczenie o wyborze ryczałtu. Na czterech studentach w 2010 r. dorobił prawie 13 tys. zł.

Gdy ta informacja dotarła do żony, poinformowała skarbówkę, że mšż mieszkanie stanowišce współwłasnoœć małżeńskš wynajmuje bez jej zgody i bez pełnomocnictwa.

Fiskus przyjrzał się sprawie. Informacja o tym, że mieszkanie stanowi majštek wspólny małżonków, potwierdziła się.

Nieoczekiwanie mšż postanowił skorygować swoje rozliczenie. W PIT-28 za 2010 r. zamiast 12 900 zł wykazał 6450,00 zł, tj. połowę przychodów z najmu.

Urzędnicy sprawdzili, że żona w swoim PIT-37 za 2010 r. nie wykazała przychodów z najmu. W tej sytuacji oczekiwali skorygowania deklaracji. Kobieta stanowczo odmówiła. Tłumaczyła, że nigdy nie była beneficjentem dochodów uzyskiwanych z najmu. Pienišdze z tego tytułu trafiały wyłšcznie na prywatne konto jej męża.

Fiskus tymi tłumaczeniami się nie przejšł i zrobił swoje. Wszczšł postępowanie i okreœlił kobiecie zobowišzanie w PIT za 2010 r. Ponieważ nie mogła już złożyć skutecznego oœwiadczenia o wyborze ryczałtu (termin jest nieprzywracalny), do jej połowy przychodów z najmu zastosowano opodatkowanie na zasadach ogólnych. W konsekwencji podatniczka miała dopłacić prawie 2000 zł daniny.

Po jej stronie opowiedział się Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi. Jego zdaniem dla sprawy istotna jest ważnoœć umowy. Skarżšca odmówiła potwierdzenia umowy najmu zawartej przez jej męża. A to na gruncie prawa cywilnego oznacza, że stała się ona nieważna ex tunc.

Sšd uznał, że w celu uzyskania przychodu z najmu konieczne jest skuteczne zawarcie umowy. Gdy do jej zawarcia nie dochodzi, to przychód z rozporzšdzenia rzeczš wspólnš przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego nie pochodzi z najmu.

Tego stanowiska nie zaakceptował jednak Naczelny Sšd Administracyjny. Zauważył, że nie każda nieskutecznoœć umowy na gruncie prawa cywilnego przekłada się wprost na prawo podatkowe. Gdy chodzi np. o podatek dochodowy, opodatkowaniu w zasadzie nie podlega sama czynnoœć, ale jej skutki.

Były skutki, jest PIT

Zdaniem NSA nieważnoœć umowy najmu wynikajšca z regulacji prawa rodzinnego nie musi oznaczać, że skutki, które wywołała, nie podlegajš opodatkowaniu PIT.

Jak zauważył sędzia NSA Tomasz Kolanowski, nie ma wštpliwoœci, że najem był wykonywany, a przychody z niego zostały osišgnięte. W konsekwencji należało uznać, że przychód z najmu powstał. A skoro tak, to u małżonków co do zasady jest on uważany za równy (art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o PIT).

– Nieporozumienia małżeńskie nie mogš przekładać się na konsekwencje w prawie publicznym – konkludował sędzia Kolanowski.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1585/13

Opinia

Artur Nowak, radca prawny, partner w kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka

W mojej ocenie rozstrzygnięcie NSA może budzić pewne wštpliwoœci w szczególnoœci w zakresie uznania skutków nieważnoœci umowy najmu. Wprawdzie trudno nie zgodzić się z sšdem, że nieporozumienia małżeńskie nie mogš przekładać się na konsekwencje w prawie publicznym. Jednak trudno kwalifikować do Ÿródła przychodu, jakim jest najem i dzierżawa, dochody, które wskutek nieważnoœci umowy po prostu nie mogš być tak kwalifikowane. Trzeba podkreœlić, że system Ÿródeł przychodów w PIT zawiera pewien wentyl bezpieczeństwa dla organów podatkowych w postaci tzw. innych Ÿródeł. Kontrowersyjne nie byłoby zaliczenie do tej kategorii przychodów uzyskiwanych przez małżonka faktycznie oddajšcego mieszkanie do odpłatnego używania i opodatkowanie ich wyłšcznie u niego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL