Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

NSA: pienišdze za działkowš altankę nie zawsze z PIT

123RF
Nasadzenia i inne obiekty na działce położonej na terenie rodzinnych ogródków działkowych po pół roku to rzeczy, które można zbyć bez podatku.

W czwartek Naczelny Sšd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjnš podatniczki, która spierała się z fiskusem o opodatkowanie pieniędzy zarobionych na ogródku działkowym.

We wniosku o interpretację kobieta wskazała, że nabyła prawo do działki położonej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. W maju 2014 r. zgodnie z wymaganiami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisała umowę przeniesienia prawa do działki, a także własnoœci znajdujšcych się na niej nasadzeń, urzšdzeń i obiektów. Sama uważała, że pienišdze za to, co znajdowało się na działce, to dochód z „innych rzeczy", od którego nie trzeba płacić PIT, jeœli minęło pół roku od końca miesišca nabycia.

Inaczej sprawę widział fiskus. Jego zdaniem ze względu na specyfikę przepisów regulujšcych rodzinne ogrody działkowe tego, co znajduje się na działce, nie można uznać za rzeczy. Nie wystarczy bowiem sama fizyczna możliwoœć ich wyodrębnienia od gruntu, muszš one istnieć samoistnie.

W ocenie urzędników podatniczce przysługiwało prawo do nakładów majšce okreœlony wymiar finansowy. A w zwišzku z tym, że nastšpiły na gruncie niebędšcym jej własnoœciš, dokonujšc sprzedaży tych nakładów, uzyskała przychód z praw majštkowych, a nie sprzedaży rzeczy.

Podatniczka zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu oddalił jej skargę. Zgodził się, że domek, altana czy inny obiekt na działce jest nakładem jej użytkownika.

Czyli sporna transakcja dotyczyć mogła jedynie wierzytelnoœci z tytułu nakładów poczynionych na działce.

Rację skarżšcej przyznał dopiero NSA. Jak tłumaczyła sędzia NSA Beata Cieloch, wynagrodzenie działkowca za nasadzenia, urzšdzenia i obiekty na działce powinno być klasyfikowane jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, a nie z praw majštkowych. Tym samym potwierdził, że ich zbycie po upływie pół roku nie podlega PIT. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II FSK 1242/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL