Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Wirtualna striptizerka nie musi zakładać firmy - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Rozbieranie się przed kamerkš internetowš to działalnoœć artystyczna, a nie gospodarcza – przyznał fiskus.

Kobieta dorabiajšca do pensji striptizem w internecie nie jest przedsiębiorcš i nie musi zakładać firmy. Wystarczy, że wykaże przychody w zeznaniu rocznym. Taka jest konkluzja interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawš o PIT działalnoœciš gospodarczš sš usługi wykonywane w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i cišgły. Czy takš działalnoœciš sš pokazy erotyczne w internecie? Tego chciała się dowiedzieć od skarbówki kobieta, która za poœrednictwem specjalistycznego portalu œwiadczy usługi klientom. W czasie transmisji na żywo ma z nimi kontakt wizualny i spełnia ich życzenia (przez wczeœniej ustalony i opłacony czas). Za to otrzymuje od portalu żetony, które może wymienić na œrodki pieniężne (sš przelewane na jej rachunek bankowy).

Kobieta podkreœla, że wirtualny striptiz nie jest jej głównym, tylko dodatkowym zajęciem. Na co dzień pracuje na etacie i rozlicza się z urzędem skarbowym na podstawie informacji PIT-11. Planuje poœwięcać transmisjom internetowym kilka godzin dziennie, a zarobione żetony wymieniać raz w miesišcu na gotówkę. Trudno jej jednak okreœlić z góry, jakie to będš kwoty.

Zdaniem kobiety wynagrodzenie z pokazów erotycznych jest przychodem z osobiœcie wykonywanej działalnoœci artystycznej (o której mówi art. 13 pkt 2 ustawy o PIT).

Fiskus nie miał nic przeciwko temu. Podkreœlił, że opisane okolicznoœci œwiadczenia usług nie wskazujš na prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

– Oznacza to, że kobieta nie musi rejestrować firmy, prowadzić księgowoœci, odprowadzać w trakcie roku zaliczek na podatek. Przychody ze striptizu wykazuje w zeznaniu rocznym, po dodaniu ich do wynagrodzenia z etatu oblicza dochód i płaci podatek według skali, czyli 18 albo 32 proc. – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

– Konkluzja skarbówki mogłaby być jednak inna, gdyby przychody ze striptizu były głównym albo jedynym Ÿródłem zarobku. Definicja działalnoœci gospodarczej jest bowiem nieprecyzyjna i łatwo spełnić okreœlone w niej przesłanki. Czyli działanie w sposób zorganizowany, cišgły i w celu osišgnięcia zysku – mówi Grzegorz Gębka.

Doradca dodaje, że jeœli przychody z wykonywanych usług nie przekraczajš 1050 zł miesięcznie, można skorzystać z nowego, obowišzujšcego od 30 kwietnia rozwišzania: działalnoœci nierejestrowanej (więcej o zasadach jej rozliczania pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 10 maja, „Fiskus ułatwia rozliczenie najmniejszych biznesów" ).

nr interpretacji: 0112-KDIL3-1.40 11.99.2018.1.AN

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL