Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Podatek od spadków i darowizn: Nawet 110 mkw. mieszkania bez podatku

www.sxc.hu
Ustawa o daninie od spadków i darowizn przewiduje specjalne zwolnienie w przypadku nabycia nieruchomoœci.

Od momentu wejœcia w życie całkowitego zwolnienia z opodatkowania dla tzw. grupy zerowej znacznie zmniejszyło się znaczenie ulgi mieszkaniowej uregulowanej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Warto jednak o niej pamiętać. Grupa zerowa obejmuje bowiem tylko małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Oznacza to, że do osób dalej spokrewnionych (lub niespokrewnionych w ogóle) całkowite zwolnienie z opodatkowania nie ma zastosowania.

Po odziedziczeniu albo otrzymaniu w darowiŸnie domu lub mieszkania takie osoby mogš ograniczyć wysokoœć podatku, a w wielu przypadkach całkowicie go uniknšć, korzystajšc z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o czystš wartoœć (czyli po potršceniu długów i ciężarów) nieruchomoœci do łšcznej wysokoœci nieprzekraczajšcej 110 mkw. powierzchni użytkowej. Po nabyciu częœci nieruchomoœci ulga przysługuje stosownie do wielkoœci tego udziału. Zasady korzystania z ulgi sš doœć skomplikowane. Jej zastosowanie wymaga więc szczegółowego przeanalizowania przepisów i orzecznictwa. Przede wszystkim należy pamiętać, że kršg osób objętych ulgš zależy od wielu okolicznoœci. Dla osób z drugiej grupy podatkowej (np. dzieci, rodzeństwo albo wnuki rodzeństwa) ulga obejmuje nabycie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Szerszy zakres ulga ma dla pierwszej grupy podatkowej (obejmujšcej m.in. zięcia, synowš i teœciów). Wówczas ma zastosowanie również do darowizn lub poleceń darczyńcy. Z ulgi może jednak skorzystać nawet osoba zupełnie niespokrewniona ze spadkodawcš, gdy spadkobierca przez co najmniej dwa lata sprawował opiekę nad wymagajšcym tego spadkodawcš na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poœwiadczonym.

W każdym przypadku trzeba uwzględnić wiele innych ograniczeń (a także wyjštków od nich), np. z ulgi co do zasady nie skorzystajš osoby posiadajšce inne nieruchomoœci mieszkalne. Nieruchomoœć nie może być też zbyta przez pięć lat, chyba że pojawi się koniecznoœć zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a pienišdze ze sprzedaży zostanš przeznaczone na nabycie innego domu lub mieszkania. —oprac. olat

Autor jest doradcš podatkowym w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL