Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Ulga w PIT dla niepełnosprawnych na zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Adobe Stock
Niepełnosprawny skorzysta z ulgi na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, jeœli udowodni, że jest dostosowany do jego potrzeb i ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Osoby niepełnosprawne mogš skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatki na zakup indywidualnego sprzętu i urzšdzeń, które ułatwiajš codzienne funkcjonowanie, stosownie do potrzeb wynikajšcych z niepełnosprawnoœci. Wyjštkiem jest jednak sprzęt gospodarstwa domowego.

Mimo takiego wyłšczenia skarbówka zgodziła się w najnowszej interpretacji (0113-KDIPT3.4011. 95. 2018.2.KSM), by osoba niewidoma odliczyła wydatek na zakup kuchenki ceramicznej. Z pytaniem zwróciła się niewidoma kobieta niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji. Napisała, że mieszka sama i kiedy używała kuchenki gazowej, cišgle parzyła sobie dłonie, bo nie widziała płomienia. Takiego problemu nie ma już po zakupie kuchenki ceramicznej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że chociaż art. 26 ust. 7a ustawy o PIT wyklucza odliczenie wydatków na sprzęt AGD, to kobieta może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na wymianę kuchenki. Uznał, że jest to wydatek zwišzany z przystosowaniem i wyposażeniem mieszkania, odpowiadajšcy potrzebom wynikajšcym z niepełnosprawnoœci.

– Zmiana kuchenki na ceramicznš pozwoliła ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu – czytamy w interpretacji dyrektora KIS.

Skarbówka zgadza się też na odliczenie innych sprzętów i instalacji, np. zwišzanych z ogrzewaniem mieszkania. Zgodnie z innš interpretacjš (nr 0115-KDIT2-2.4011. 32.2018.1.IL), niepełnosprawny poruszajšcy się na wózku inwalidzkim odliczy wydatki na wymianę kotła na piec na ekogroszek z zasobnikiem (nr 0115-KDIT2-2.4011. 32.2018.1.IL). Dzięki temu może uzupełniać paliwo tylko raz w tygodniu. Dyrektor KIS uznał, że należy mu się ulga, bo przystosował dom do swoich potrzeb.

Fiskus nie nie zgadza się natomiast na odliczenie wydatków na zakup lapotopa z oprogramowaniem. Mówi o tym interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011. 45.2017.2.MM dla mężczyzny, który cierpi na niedowład nóg i ma problem z komunikacjš słownš. Dyrektor KIS uznał, że co prawda laptop może ułatwiać wnioskodawcy wykonywanie czynnoœci życiowych, jak np. kontakty z rodzinš czy opłacanie rachunków, jednak jest dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich, niezależnie od tego, czy sš osobami niepełnosprawnymi czy cieszš się dobrym zdrowiem. Sprzęt ten nie ma np. klawiatury z alfabetem Braille'a, ani oprogramowania umożliwiajšce sterowanie komputera głosem. Nie spełnia więc kryteriów „indywidualnego sprzętu".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL