Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Rezerwacja mieszkania nie przekreśla ulgi w PIT - wyrok WSA w Warszawie

123RF
Sprzedajšcy mieszkanie uniknie podatku, nawet jeœli umowę zakupu nowego lokalu podpisał przed zbyciem starego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie zakwestionował interpretację fiskusa dotyczšcš warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2010 r. sprzedała mieszkanie nabyte w 2005 r. Ponieważ od dnia nabycia nie upłynęło jeszcze pięć lat, kobieta złożyła oœwiadczenie, iż przeznaczy przychód na cele mieszkaniowe i skorzysta z ulgi. Problem w tym, że umowę zakupu nowej nieruchomoœci podpisała w maju 2010 r. Tymczasem umowa sprzedaży starego mieszkania została zawarta dopiero w listopadzie 2010 r.

Kobieta wystšpiła o interpretację, by się upewnić, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeœli najpierw nastšpiło nabycie nowego mieszkania, ale bez zapłaty całej ceny w dniu nabycia, a dopiero póŸniej sprzedaż starego. OdpowiedŸ była negatywna. Minister finansów zmienił z urzędu poczštkowo korzystnš interpretację izby skarbowej. Uznał, że nabycie nowego lokalu jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży starego nie jest objęte ulgš mieszkaniowš. Przypomniał, że zgodnie z przepisami obowišzujšcymi do końca 2006 r. od przychodów ze sprzedaży nieruchomoœci płaci się 10-proc. PIT (podobne przepisy obowišzujš od 2009 r. ). Sprzedajšcy uniknie podatku, jeœli przeznaczy pienišdze na zakup kolejnej nieruchomoœci. Jednak najpierw musi sprzedać stary lokal.

Kobieta odwołała się do WSA, który zakwestionował stanowisko MF. Uznał, że spełnia warunki ulgi. Mimo iż nabycie nowego lokalu nastšpiło przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży, wydatki na jego nabycie zostały poniesione już po uzyskaniu przychodu.

Sygnatura akt: III SA/Wa 610/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL