Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

MF o zwolnieniu z PIT: nie trzeba czekać 5 lat ze sprzedażš lokalu nabytego w spadku po małżonku

Adobe Stock
Fiskus potwierdził, że nie trzeba czekać pięć lat ze sprzedażš lokalu nabytego w spadku po małżonku.

Minister finansów wydał interpretację ogólnš w sprawie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomoœci kupionej wspólnie przez małżonków. Korzystnš dla podatników.

Przypomnijmy, że sprzedawca mieszkania lub domu musi wyliczyć dochód z transakcji i zapłacić od niego 19 proc. PIT. Chyba że pozbywa się nieruchomoœci po pięciu latach od nabycia (liczšc od końca roku, w którym nastšpiło). Takim nabyciem jest zakup wspólnego mieszkania przez małżonków. Czy jednak po œmierci jednego z nich drugi małżonek powtórnie je nabywa? I czy musi czekać pięć lat ze sprzedażš, żeby nie płacić podatku? Fiskus długo uważał, że tak. Zmienił zdanie dopiero po uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. II FPS 2/17).

W interpretacji ogólnej minister finansów podkreœlił, że nabycie następuje z chwilš uzyskania prawa własnoœci do nieruchomoœci. Także wtedy, gdy weszła do wspólnego majštku małżonków. Po œmierci jednego z nich nie następuje nabycie nieruchomoœci przez drugiego małżonka. Nie jest bowiem możliwe wyodrębnienie przypadajšcego mężowi i żonie udziału w mieszkaniu (domu) objętym małżeńskš wspólnoœciš majštkowš. 

Numer interpretacji: DD2.8201.3.2017.KBF

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL