Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na suplementy diety

Fotolia.com
Niepełnosprawny odliczy wydatki jedynie na leki powyżej 100 zł miesięcznie, ale już nie na suplementy wspomagajšce leczenie.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaœniła, na jakich zasadach można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Sprawa dotyczyła kobiety, która posiada orzeczenie o niepełnosprawnoœci w stopniu znacznym. Na zlecenie lekarza specjalisty kupiła aparaty słuchowe na lewe i prawe ucho, które sš niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiajš czynnoœci życiowe. Wydała 4 tys. zł, ale otrzymała 2,4 tys. zł dofinansowania. Ponadto kupiła leki za 2,2 tys. zł (200 zł miesięcznie). Wydała też 2,5 tys. zł na suplementy Collagen 4D Activ i Cardio Q10 Forte, które zlecił jej lekarz specjalista jako pomocne w leczeniu chorób serca. Poniosła też wydatki na pobyt w sanatorium i opłatę klimatycznš.

Wystšpiła o interpretację, by upewnić się, że może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na wszystkie te wydatki. Dyrektor KIS uznał jednak, że tyko niektóre podlegajš odliczeniu. Przypomniał, że można odliczyć wydatki zwišzane z zakupem leków, jeœli niepełnosprawny spełni okreœlone warunki. Chodzi przy tym o leki zdefiniowane w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Mówi ona, że spożywcze suplementy diety nie sš lekami, a więc wydatków ponoszonych na ich zakup nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że kobieta odliczy wydatki zwišzane z zakupem aparatów słuchowych w wysokoœci pomniejszonej o kwotę dofinansowania z NFZ oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ulga przysługuje też – jego zdaniem – na leki w rozumieniu ustawy-Prawo farmaceutyczne, w wysokoœci stanowišcej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesišcu a kwotš 100 zł.

Ulga przysługuje także na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Kobieta odliczy też wydatki na wyjazd do sanatorium, np. koszty noclegów, wyżywienia i zabiegów rehabilitacyjnych. Odlicza się je w zeznaniu za rok, w którym zostały poniesione.

Kobieta nie może natomiast odliczyć wydatku na opłatę klimatycznš z tytułu pobytu w sanatorium. Zakaz dotyczy też suplementów diety, ponieważ – jak wyjaœnił dyrektor KIS – nie zostały one wymienione jako podlegajšce odliczeniu.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.40 11.383.2017.1.IL

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL