Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Przekazywanie 1% przez emerytów i rencistów

Fotolia.com
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że emeryci i renciœci, którzy nie korzystajš z żadnych odliczeń, mogš złożyć w urzędzie skarbowym oœwiadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcš przekazać 1% podatku.

Co ważne, nie muszš samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, a rozliczeń dokona za nich urzšd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczšł wysyłkę deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Deklaracje będš wysyłane sukcesywnie, nie póŸniej niż do końca lutego br. Formularze PIT trafiš do wszystkich, którzy w 2017 roku choć raz pobrały œwiadczenie z ZUS.

To znaczne ułatwienie. Wczeœniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. Teraz wystarczy tylko do 30 kwietnia złożyć do właœciwego miejscowo urzędu skarbowego oœwiadczenie na formularzu PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku.

W formularzu PIT-OP wskazuje się jednš organizację pożytku publicznego, podajšc jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sšdowego. Oœwiadczenie jest równoznaczne z wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zgodš na jego przekazanie.

Dzięki zmianie częœć osób starszych, które wczeœniej obawiały się komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%.

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL