Podatek dochodowy

Wynagrodzenie wspólnika wpisujemy do informacji PIT-8C

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Spółka, która płaci udziałowcowi za usługi informatyczne i administracyjne, nie musi potrącać mu podatku.

Wynagrodzenie za wykonywane na rzecz spółki świadczenia to przychód z innych źródeł. Należy go wykazać w zeznaniu rocznym na podstawie informacji PIT-8C. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka z o.o. Jeden z jej wspólników zobowiązany jest do powtarzających się w każdym miesiącu świadczeń niepieniężnych. Umowa spółki określa ich zakres, są to przykładowo usługi informatyczne czy administracyjne. Wspólnikowi przysługuje za nie wynagrodzenie.

Spółka podkreśliła też, że podstawą jego wypłaty jest art. 176 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten umożliwia tworzenie takich relacji ze wspólnikiem, które pozwolą obu stronom odnosić określone korzyści.

Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, dla wspólnika możliwość ich zbycia i otrzymania wynagrodzenia. Jego wypłata następuje niezależnie od tego, czy w sprawozdaniu finansowym został wykazany zysk.

Jak rozliczyć takie wynagrodzenie? Spółka twierdzi, że jest to dla wspólnika przychód z tzw. innych źródeł.

Rozlicza się go dopiero w zeznaniu rocznym. Musi zostać doliczony do innych (z pracy, zlecenia, umowy o dzieło czy działalności gospodarczej). Po obliczeniu łącznego dochodu odprowadzamy podatek według skali (czyli 18 albo 32 proc.).

Wynagrodzenia za wykonywane usługi nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. W trakcie roku ani spółka, ani wspólnik nie musi odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek.

Jedyny obowiązek, jaki ciąży na spółce, to wystawienie po zakończeniu roku informacji PIT-8C. Należy ją przesłać do urzędu skarbowego oraz wspólnikowi.

Spółka zaznaczyła, że w katalogu przychodów z innych źródeł (określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) są wymienione tylko ich przykładowe rodzaje – dotacje, stypendia, subwencje, nagrody. Można do nich zaliczyć także inne przysporzenia, które nie mieszczą się w podstawowych źródłach przychodu, takich jak praca czy działalność gospodarcza.

Co na to skarbówka? Potwierdziła, że na spółce ciąży jedynie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Nie jest ona w tej sytuacji płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli nie jest obowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 42a ustawy o PIT informację o przekazanych świadczeniach i dokonanych wypłatach należy do końca lutego wysłać beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania. Obowiązek ten mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jeśli mogą przesyłać informacje w formie pisemnej (mówi o tym art. 45ba ustawy o PIT), powinny to zrobić do końca stycznia. Ich wzory można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. ©?

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-3. 4011.244.2017. 1.MS1

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL