Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Mali i średni przedsiębiorcy rozliczajšcy PIT stanš się CIT-owcami i skorzystajš ze stawki 9 proc.

123RF
Prowadzšcy działalnoœć gospodarczš zostanš CIT-owcami i skorzystajš ze stawki 9 proc.

Ministerstwo Finansów wraca do koncepcji reformy podatków dochodowych i napisania trzech nowych ustaw. Chodzi o wprowadzenie zmian zapowiedzianych w sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczšcych obniżenia CIT dla małych i œrednich firm z 15 do 9 proc.

Porzšdki w CIT

– Nie ma już możliwoœci naprawy ustawy o CIT. Przepisy dotyczšce opodatkowania biznesu należy napisać od nowa. Analizujemy kilka koncepcji uproszczenia systemu – zapowiedział wiceminister Paweł Gruza podczas poniedziałkowego kongresu Konfederacji Lewiatan.

Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF, wyjaœnił, że obecnie przepisy dotyczšce rozliczenia przedsiębiorców sš zawarte i w ustawie o PIT, i w ustawie o CIT. Przez liczne nowelizacje przepisy te stały się nieczytelne. Dlatego ministerstwo chce napisać od podstaw trzy ustawy. Pierwszš byłby „prosty PIT dla pracowników", druga dotyczyłaby zysków kapitałowych, a trzecia – rozliczenia zysków z działalnoœci gospodarczej. Zasady zawarte w trzeciej z ustaw dotyczyłyby wszystkich przedsiębiorców.

– Mali i œredni przedsiębiorcy rozliczajšcy obecnie PIT stanš się CIT-owcami. Dlatego będš mogli skorzystać ze stawki 9 proc. CIT – zapowiedział Maciej Żukowski.

Uœciœlił, że stawka 9 proc. dotyczyłaby wszystkich małych i œrednich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy prowadzš działalnoœć jako osoba fizyczna, spółka cywilna czy spółka z o.o.

Żukowski zaznaczył jednak, że wyzwaniem będzie skierowanie nowych rozwišzań do osób, które „sš rzeczywistymi przedsiębiorcami, a nie pozorowanymi". Chodzi o wykluczenie tzw. samozatrudnionych, których sposób współpracy z danš firmš œwiadczy o tym, że de facto powinni być traktowani jako pracownicy na etacie, a nie przedsiębiorcy.

– To też trzeba będzie rozstrzygnšć – powiedział.

Ministerstwo rozważa również inne zmiany na korzyœć podatników.

– Będziemy zmierzali w kierunku obniżenia stawki podstawowej CIT. Stawki 19 i 9 proc. to zbyt duża różnica – powiedział Żukowski.

Przy okazji tych zmian z przepisów mogš zniknšć zryczałtowane formy opodatkowania, czyli karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ministerstwo zaznacza, że nie ma tu gotowych rozwišzań. Nie wiadomo też, co z popularnym ryczałtem od przychodów z najmu nieruchomoœci, którego stawki wynoszš 8,5 i 12,5 proc.

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" kierownictwo MF ma podjšć decyzję o planowanej reformie podatków dochodowych w tym tygodniu. Na razie rozpatrywane sš różne opcje.

ZapowiedŸ MF podoba się ekspertom.

– Obniżka podatku to zmiana w dobrym kierunku. Trudno jednak ocenić tę propozycję, zanim poznamy szczegóły. Być może ze stawki 9 proc. skorzysta niewielu małych przedsiębiorców. Nie wiadomo też, kiedy zmiany wejdš w życie, ponieważ napisanie na nowo trzech ustaw wymaga czasu. Wydaje się, że realnš datš jest poczštek 2020 r. – mówi Paweł Stańczyk, lider Praktyki Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Mniej wyjštków w VAT

Wiceminister Paweł Gruza poinformował też, że resort pracuje nad uproszczeniem rozliczenia VAT.

– Zidentyfikowaliœmy 240 kategorii stawek obniżonych. Chcemy je zredukować do 60 kategorii – powiedział.

Zaznaczył, że nie będzie to oznaczało podwyżki podatku. Łatwiej będzie za to ustalić właœciwš stawkę.

Inne propozycje to powołanie rzecznika praw podatnika oraz uproszczenie firmowych sprawozdań. Przedsiębiorcy majš prowadzić jednš księgowoœć, a nie – tak jak obecnie – dwie odrębne dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wiceminister Gruza zapowiedział też zmiany w podatku od nieruchomoœci, ponieważ obecnie hamuje on rozwój przedsiębiorstw.

Opinia

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów potwierdzajš wolę zreformowania systemu podatkowego. Trudno je jednak ocenić przed poznaniem ich szczegółów. Dopiero gotowy projekt pozwoli odpowiedzieć na pytanie, na ile te propozycje przełożš się na czytelniejsze rozwišzania dla osób fizycznych oraz systemowe reformy dla przedsiębiorców. Niewštpliwie stawka 9 proc. podatku dochodowego to bardzo atrakcyjne rozwišzanie. Powstaje jednak pytanie, jaki będzie rzeczywisty kršg uprawnionych i w jaki sposób ministerstwo chce wykluczyć z niego tzw. samozatrudnionych. Wštpliwoœci budzi też proponowana likwidacja ryczałtowych form, czyli karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL