Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

PIT: zeznania roczne z dopłatami dla urzędu skarbowego

123rf
Przez nowe zasady odliczania kwoty wolnej skomplikowało się podatkowe rozliczenie.

W zeznaniu za zeszły rok trzeba po raz pierwszy zastosować nowš skalę podatkowš. Bardziej skomplikowanš niż poprzednio. Wielu czekajš niespodzianki.

– Osoby, które majš więcej niż 85 528 zł dochodu rocznie, będš musiały z reguły dopłacić fiskusowi – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor w PwC. – Jeœli w trakcie roku pracodawca odliczał im kwotę wolnš, teraz muszš jej częœć albo całoœć zwrócić.

Ważne, jaki dochód

Od 1 stycznia 2017 r. wysokoœć kwoty wolnej została uzależniona od zarobków. Podatnicy zostali podzieleni na pięć grup, a dla każdej sposób liczenia kwoty wolnej jest inny.

– Każdy dopiero na koniec roku, po obliczeniu dochodu, dowiaduje się, o jakš kwotę może zmniejszyć podatek. Sposób jej wyliczania jest skomplikowany. Wiele osób nie wie zresztš o zmianach i sš zaskoczone, że programy księgowe liczš im inny podatek niż wynikajšcy z otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Ze skali i zasad odliczania kwoty wolnej, które trzeba stosować przy rozliczaniu 2017 r., wynika, że ci, którzy zarobili do 6600 zł rocznie, w ogóle nie płacš podatku.

– Osoby, które uzyskały od 6600 do 11 tys. zł dochodu rocznie, majš zróżnicowanš kwotę wolnš, w zeznaniu mogš odliczyć do 1188 zł – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska. – Trzecia grupa to zarabiajšcy od 11 tys. zł do 85 528 zł. Dla nich kwota wolna wynosi 556,02 zł. Dla majšcych dochody powyżej 85 528 zł się zmniejsza, a po przekroczeniu 127 tys. zł dochodu rocznie w ogóle nie przysługuje.

Dlaczego roczny podatek różni się od sumy pobranych przez pracodawcę zaliczek?

– Z przepisów wynika, że do osišgnięcia 85 528 zł dochodu kwota zmniejszajšca zaliczkę wynosi 46,33 zł miesięcznie (rocznie 556,02 zł). Jeœli pracodawca jš potršcał, a ostatecznie pracownik zarobił więcej, w zeznaniu rocznym wyjdzie mu dopłata. W poprzednich latach różnice były mniejsze, bo każdemu przysługiwała taka sama kwota wolna – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Dodaje, że pracownicy mogli w trakcie roku złożyć pracodawcy oœwiadczenie, że jeœli ich dochody przekroczš 85 528 zł, ten powinien przestać pomniejszać zaliczki.

Kwotę wolnš mogli odliczać w trakcie roku także przedsiębiorcy (którzy sami obliczajš sobie zaliczki). Jak napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie: „Jeœli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, przy obliczaniu podatku dla celów ustalenia zaliczki stosuje się 18-proc. stawkę oraz kwotę 556,02 zł".

Dla kogo zwrot

– Może się więc okazać, że po przekroczeniu 85 528 zł dochodu przedsiębiorca będzie musiał dopłacić fiskusowi – mówi Grzegorz Gębka. – Podobnie jest u osób, które zarabiajš i na etacie, i w swojej firmie. Urzędy skarbowe pozwalały im odliczać kwotę wolnš przy liczeniu zaliczek z obu Ÿródeł przychodu, teraz w zeznaniu rocznym czeka je dopłata. Na odzyskanie podatku mogš natomiast liczyć osoby, których dochody nie przekroczyły 11 tys. zł rocznie. Przy liczeniu zaliczek odliczały podstawowš kwotę wolnš, a po zakończeniu roku okazało się, że przysługuje im większa – tłumaczy ekspert.

Na zwrot podatku majš szansę także ci, którzy w zeznaniu wykazujš ulgi, np. na dzieci, albo korzystajš z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem.

Monika Spotowska - adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Rödl & Partner

Nowy mechanizm wyliczania kwoty wolnej powoduje, że podatek wynikajšcy z zeznania rocznego może się różnić od sumy zaliczek pobranych przez pracodawcę i wykazanych w informacji PIT-11. W trakcie roku kwota wolna była bowiem potršcana w stałej kwocie (aż do uzyskania 85 528 zł dochodu), a w zeznaniu jest zróżnicowana (ze względu na wysokoœć uzyskiwanych przez podatnika dochodów). Skomplikuje to rozliczenie, bo wiele osób będzie musiało dopłacić fiskusowi, częœć też wykaże nadpłatę (na której zwrot skarbówka ma trzy miesišce). Podobnie będzie przy składaniu zeznań za 2018 r. Zmieniła się wysokoœć kwoty wolnej, ale sposób jej odliczania w trakcie roku pozostaje ten sam. W zeznaniu rocznym za 2018 r. też więc będzie wykazywanych dużo dopłat i nadpłat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL