Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Czynsz i media w koszty firmy bez wydzielania pomieszczenia na biuro - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Czynsz i media sš podatkowym kosztem firmy prowadzonej w domu. Nawet jeœli nie wydzielono na niš odrębnego pomieszczenia.

Osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš w mieszkaniu nie powinny już mieć problemów z rozliczeniem domowych opłat. Fiskus zmienił poglšdy i pozwala wliczać je w podatkowe koszty. Bez względu na to, czy przedsiębiorca wydzielił sobie gabinet na firmę. Œwiadczy o tym najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystšpił o niš mężczyzna, który chce zarejestrować działalnoœć w mieszkaniu. Będzie w nim wykonywał częœć zlecanej przez klientów pracy, przechowywał dokumenty i materiały biurowe. Nie zamierza jednak wydzielać odrębnego pomieszczenia na biuro. Nie planuje też przyjmować u siebie kontrahentów. Podkreœla, że lokal ma mu służyć głównie do mieszkania.

Mimo to chce zaliczać opłaty za media i czynsz do kosztów uzyskania przychodów w częœci przypadajšcej na powierzchnię faktycznie wykorzystywanš na działalnoœć. Zamierza też amortyzować mieszkanie i rozliczać w kosztach częœć odpisów.

Fiskus zgodził się na takie rozliczenie. Podkreœlił, że przepisy nie uzależniajš zaliczenia wydatków zwišzanych z mieszkaniem do kosztów podatkowych od wydzielenia pomieszczenia na firmę.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu z interpretacji skarbówki wynikało, że rozliczanie w podatkowych kosztach wydatków na domowe biuro jest możliwe tylko wtedy, gdy na działalnoœć mamy osobne, wyodrębnione pomieszczenie. W „Rzeczpospolitej" z 6 listopada 2017 r. napisaliœmy, że wprowadzanie takiego dodatkowego warunku uniemożliwia rozliczanie kosztów wielu najmniejszym przedsiębiorcom. Takim jak informatycy, konsultanci, prawnicy, architekci czy marketingowcy. Działajš w domu, nie potrzebujš jednak osobnego gabinetu, wystarczš im biurko, komputer i regał na dokumenty.

Po naszej publikacji fiskus złagodził swoje stanowisko. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie napisało, że przepisy nie uzależniajš możliwoœci zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych od wyodrębnienia, w dosłownym (fizycznym) sensie, pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalnoœć gospodarcza. Jak widać, ten poglšd jest też już prezentowany w indywidualnych interpretacjach.

Ministerstwo Finansów potwierdziło też, że przedsiębiorcy, którzy majš firmę w domu, nie muszš płacić większego podatku od nieruchomoœci, jeœli mieszkanie jest wykorzystywane nie tylko do prowadzenia działalnoœci, ale i do codziennego życia (pisaliœmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 11 grudnia 2017 r.).

Numer interpretacji

0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL