Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ala ma towarzysza kota: elementarze dla pionierów

Joanna Wojdon, „Œwiat elementarzy”,” IPN, 2015
Plus Minus
Dzieci, jako stworzenia ze swojej istoty spontaniczne, wyjštkowo trudno wyobrazić sobie wbudowane w System: po prostu ulepione sš z innej gliny niż ta, z której ulepiono sekretarzy powiatowych i senior brand managers.

Dlatego trudno nam je sobie wyobrazić jako trybiki w państwie totalitarnym, a jeœli komuœ uda się je tam wtłoczyć, wywołuje to naszš zgrozę. Nie przypadkiem Pawlik Morozow stał się najbardziej znanym donosicielem sowieckim, a kadr z „Kabaretu" z cudnie œpiewajšcym młodzieńcem z Hitlerjugend można oglšdać wcišż i wcišż, aż mróz idzie po koœciach.

A teraz wyobraŸmy sobie System rozcišgajšcy swojš pajęczynę na wszystkie dziecięce królestwa: już nie tylko na umundurowane „wilczki", NRD-owskie „thalmaništka" i „dzieci Envera" w Albanii, ale służšce sprawie socjalizmu nowe reguły skakania przez gumę, robotnicze kapsle i opiewajšce nowy œwiat pierwsze ksišżki, czyli elementarze...

Joanna Wojdon poszła tym tropem i podjęła się próby odtworzenia obrazu rzeczywistoœci w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego i Jugosławii. Takie badanie „wizerunku œwiata wyobrażonego" czy „postulowanego" ma swoje tradycje w humanistyce:...

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL