Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Karolina Wigura: Liberałowie zróbcie rachunek sumienia

Fotorzepa, Darek Golik
Tusk powiedział swoim rodakom coœ bardzo ważnego: Zachód jest ważniejszy niż Polska. To typowe myœlenie polityków jego pokolenia - mówi Karolina Wigura, socjolog.

Plus Minus: Czego liberałowie mogš się nauczyć od PiS?

Problem z liberałami jest taki, że większoœć z nich nie zorientowała się jeszcze, że niektóre diagnozy PiS okazały się słuszne. Kłopot w tym, że proponowane przez nich rozwišzania sš na ogół anarchistyczne i partyjniackie. Agenda, którš realizuje teraz PiS leżała na ulicy. Choćby kwestie socjalne i reprywatyzacja, których żadna inna partia nie wykorzystała. Druga sprawa, to program patriotyczno-narodowy. Liberałowie do dziœ nie zdajš sobie sprawy, że PiS odpowiada na pewne realne frustracje. Nie wiem, czy pamiętasz, że mówienie o gniewie społecznym w 2015 roku kończyło się zarzutem o propisowskoœć?

Do dziœ tak bywa.

W 2015 roku pisaliœmy w „Kulturze Liberalnej" o „wypalonym pokoleniu Okršgłego Stołu". Napisałam o tym także w „Gazecie Wyborczej". Adam Michnik zadzwonił do mnie i powiedział, że to mój najgłupszy tekst w życiu. Odpowiedziałam: Adam, ale przecież go opublikowałeœ. Na tym polega pluralizm – odpowiedział.

Pisałaœ wtedy o pokoleniu znudzonym „antypisowskš pedagogikš" i dodawałaœ, że „porywajšcej wizji rozwoju kraju na następne lata jak nie było, tak nie ma". Jak już rozmawiasz z Michnikiem, to może wiesz, czy się już zorientował, że miałaœ wtedy rację?

Liberałowie nie zorientowali się jeszcze, że aby stać się wiarygodnymi, muszš zaczšć od rachunku sumienia. To zresztš nie dotyczy tylko naszego podwórka. Wœród naukowców w Oksfordzie, gdzie współprowadzę program polski, furorę zrobiła ksišżka Pankaja Mishry „Wiek gniewu". Drugi problem polega na tym, że wydajš się sobie nowoczeœni, a sš anachroniczni. To bardzo dobrze widać po polskiej scenie politycznej. Jest ona kompletnie anachroniczna, zarzšdzana przez pokolenie polityków Okršgłego Stołu.

Do tego cały czas rzšdzš nami lata 90.

Raczej lata 80. Wszyscy walczš z komunistami i œpiewajš Kaczmarskiego.

A nie zmagajš się po prostu z transformacjš?

Problemem z tš scenš jest to, że znajduje się na niej pokolenie, które jš realnie ukształtowało i dalej ma wpływ na to, co się dzieje. Wszyscy najważniejsi politycy sš byłymi dysydentami. Ci, którzy wchodzš do polityki, dopasowujš się do ustalanych przez nich zasad gry.

Politycy, o których mówisz, w latach 80. byli po jednej stronie barykady. Ten spór z całš siłš objawił się dopiero po wyborach w czerwcu 1989 roku, a wzmocnił go poczštek lat 90.

To tak nie działa. Polacy majš œwietnie wykształcone opozycyjne metody działania. Zawsze byli jacyœ „oni". To jest bardzo populistyczny podział. Po 1989 roku ten podział powinien zniknšć, ale nawyki myœlowe sš w Polsce inne. Alexis de Tocqueville mówi, że to coœ, co jest zwišzane trochę z nawykiem, a trochę z namiętnoœciami. U nas jest nawyk podziału na „naszych" i „onych" – i to jest silniejsze od zdrowego rozsšdku. To oznacza, że po 1989 roku miejsce „onych" muszš zajšć przeciwnicy polityczni. Pierwotnie byli to komuniœci, a obecnie podział postsolidarnoœciowy, który nami rzšdzi od 2001 roku.

Chyba od 2005 roku.

Nie. Od czasu powstania PiS i Platformy.

Długo uważali się za przyjaciół. Dopiero potem nastšpił kampanijny podział na Polskę liberalnš i socjalnš, a potem nie udało się stworzyć kolacji.

To była udawana przyjaŸń. Nie chodzi o konkretnš datę, tylko o cały proces. Podział, o którym mówię, powstał w postdysydenckiej „rodzinie", a dziœ coraz bardziej się degeneruje. Kaczyński działa czysto nostalgicznie. Buduje alternatywę dla III RP. Nieustannie wraca do 1989 roku i rzekomo buduje wszystko od nowa.

A przecież Kaczyńscy wspierali na poczštku Wałęsę, nie protestowali, gdy Balcerowicz wprowadzał swój plan, a potem zajmowali najważniejsze funkcje w państwie od szefa NIK, ministra sprawiedliwoœci, premiera po prezydenta.

To nie ma znaczenia. Kaczyński jest dziœ populistš. To czy jest częœciš establishmentu, nie ma żadnego znaczenia dla dynamiki systemu, która jest w dużej mierze oparta na prywatnych namiętnoœciach między dysydentami, a te z wiekiem stajš się coraz większe. Coraz ostrzejsze stajš się też słowa.

One sš tak mocne, że aż absurdalne. Te oskarżenia jednych o faszyzm albo drugich o zdradę.

Ludzie to kupujš, mimo że to czysty anachronizm. Zamiast budować przyszłoœć porozumiewamy się językiem, który wywodzi się z przeszłoœci. Ten sposób opowiadania o rzeczywistoœci ukształtował się w głowach obu stron. I to jest interesujšce. Dodatkowo obserwujemy przejęcie języka strony prawicowej, populistycznej przez stronę liberalnš. To oznacza tylko tyle, że strona liberalna jest dziœ reaktywna i słaba.

A strona liberalna może wygrać, używajšc tych samych œrodków co prawica?

Myœlę, że w ten sposób może tylko przegrać i widać to w sondażach. To poruszajšce, że wszyscy wierzš w wygranš PiS w 2019 roku. Przed walkš wygrywajš we własnych głowach. Ale liberałom nie wypada w to wierzyć, bo uważajš, że życie, także polityczne, zawsze jest w ich rękach, że mogš je aktywnie współtworzyć.

Ale przecież na każdym kroku dowodzš, że jest wręcz odwrotnie.

Udowadniajš, że ich życie jest w rękach Kaczyńskiego. To wiele mówi o strukturze systemu, w którym żyjemy. Podobna sytuacja jest na Węgrzech. Funkcjonuje tam opozycja establishmentowa, w naszym przypadku jest to Duda, Kukiz'15 i partie, które razem z PiS tworzš Zjednoczonš Prawicę. Opozycja liberalna jest w defensywie. Nie musi udowadniać, że ma jakšœ wizję tylko, że ma prawo do istnienia. To dramatyczna sytuacja.

Reaktywna opozycja, zwana też w rzšdowych mediach totalnš, nie wypracowała swojego języka. I nie stara się tego zrobić.

Warto byłoby zaczšć mówić, gdzie tak naprawdę jesteœmy. Opowiadać o tym, w jakim systemie żyjemy porzucajšc pojęcia: totalitaryzmu, faszyzmu i nazizmu, które w najmniejszym stopniu nie opisujš sytuacji. Rzšdzšca partia populistyczna ma dosyć charakterystyczny sposób działania, który polega na tym, że codziennie mamy innego wroga. Dziœ walczymy z sędziami, jutro z Pałacem Kultury i Nauki, a pojutrze w uchodŸcami. Opozycja jest słaba, wpada w błędne koło, bo wyłšcznie reaguje na działania władzy. To spycha jš na margines i delegitymizuje. Politycy opozycji mogš przejœć do ofensywy tylko wtedy, gdy zrozumiejš swojš sytuację i mechanizmy jakie rzšdzš dziœ naszš politykš.

Platforma nie ma pozytywnej wizji.

Bo nie chce słuchać.

A recepty, jak kilka lat temu w przypadku PiS, leżš na ulicy?

Tak. To było widać w lipcu podczas protestów przeciwko reformie sšdownictwa. Nowe pokolenie jest gotowe wzišć odpowiedzialnoœć, choć nie chce się zapisywać do partii, ani zakładać własnych. Z resztš w pewnym sensie jest to słaboœć naszego pokolenia. Natomiast jego siłš jest innowacyjnoœć i wiara w państwo. To jest wiara o wiele silniejsza niż w przypadku poprzedniego pokolenia. Powinniœmy być wdzięczni temu pokoleniu za stworzenie państwa, ale pamiętać, że oni majš kłopot, by uwierzyć w jego trwałoœć. Wydaje im się, że ono może się w każdym momencie rozwalić.

W dodatku nasze pokolenie ma otwartoœć, gotowoœć i brak oporów, by używać symboli narodowych do obrony liberalnej demokracji. Nagle się okazało, że młode pokolenie œpiewa bez zajšknięcia cztery zwrotki hymnu, a Jarosław Sellin, gdy mówił o hymnie, to myœlał, że ma trzy zwrotki. Przywodzi to na myœl dialog Platona, „Prawa", gdzie jest mowa o tym, że każdy obywatel będzie znać prawo tak dobrze, że może je zaœpiewać. Hymn znalazł się w naszym obywatelskim krwiobiegu i w lipcu razem go zaœpiewaliœmy. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej republikański moment.

A co jest najważniejszym doœwiadczeniem twojego pokolenia?

Jest takie pojęcie, deprywacja względna. Chodzi o porównanie z rówieœnikami z Zachodu, którzy żyjš w lepszych warunkach niż my, co jest trudne do pojęcia, bo przecież wszyscy jako obywatele Zachodu jesteœmy równi.

Tylko że patriotyzm został skradziony liberalizmowi.

Platforma i Nowoczesna nie chciały słuchać młodych. To nie jest tylko polski problem. W Niemczech coraz więcej mówi się o tym, że mocna pozycja AfD wynika z faktu, że CDU nie miało żadnej propozycji dla młodych, którzy pragnęli odczuwać choć trochę dumy ze swojego narodu.

To europejski problem, bo jak popatrzysz na aemokratów w USA, to zobaczysz, że patriotycznš symbolikš posługujš się równie odważnie, co republikanie.

Oni nie majš za sobš europejskiego doœwiadczenia totalitaryzmu. Przyczyny triumfów partii populistycznych można podzielić na lokalne i globalne. Wœród tych ostatnich podstawowš sprawš nie jest nacjonalizm, ale kryzys liberalnych elit i ich arogancja.

A strona liberalna została utożsamiona z mainstreamem, choć Trump był równie mainstreamowym kandydatem, co Hillary Clinton.

Tak, ale potrafił „ulepić" swój wizerunek jako kandydata niezależnego. Wracajšc do Polski, to myœlę, że przyczynš porażki Platformy była nie jej mainstreamowoœć czy elitarnoœć, tylko to, że z partii odnowy stała się partiš cynizmu. Liberalizm, który tworzš ludzie cyniczni, jest już tylko liberalizmem strachu przed przeciwnikiem. I to było widać w kampaniach w 2015 czy 2016 roku zarówno w Polsce, jak i za granicš.

Ty rzeczywiœcie brzmisz, jakbyœ była z PiS.

Nie. To PiS zagarnšł język opisu realnych problemów. Częœć diagnoz odebrał przecież lewicy, która na własne życzenie znalazła się poza parlamentem. Jego diagnoza jest słuszna, ale rozwišzania sš głęboko nieodpowiedzialne. PiS jest przesycony niewiarš w organicznš budowę państwa. Ponad niš jest interes własnej partii. W Wielkiej Brytanii stało się to samo. Liberalne elity były przekonane, że populiœci, ci głupsi i bardziej prymitywni, nie sš w stanie odebrać im władzy. W Polsce Adam Michnik mówił o tym, że nawet gdyby Komorowski przejechał po pijaku na przejœciu dla pieszych zakonnicę w cišży, to i tak wygra z Dudš. To jest to samo zjawisko.

Czy populistycznym językiem można opowiadać o odpowiedzialnych rozwišzaniach?

Oczywiœcie. To właœnie zrobił Emmanuel Macron. Zrozumiał, że Marine Le Pen stawia trafne diagnozy. Rozumiał, że ludzie odczuwajš lęk i frustrację, nie czujš się reprezentowani przez dotychczasowe elity. OdpowiedŸ Macrona na ten stan rzeczy brzmiała: rzucamy wyzwanie starym partiom, bierzemy się do reformy rynku pracy. Polski system sšdownictwa też można zreformować w sposób daleki od populizmu.

Platforma miała na to osiem lat.

Polskim liberałom od czasu AWS brakuje wiary w wielkie reformy. Teraz patrzš na Kaczyńskiego, który upartyjnia kolejne instytucje, psuje demokrację i sš przerażeni nadchodzšcš zagładš. Młode pokolenie patrzy na te gruzy i dostrzega tam szansę.

Trzeba to wszystko zaorać i zrobi się miejsce dla nich.

Nie, bo reformy nie polegajš na oraniu, tylko na szukaniu pluralistycznych i długotrwałych rozwišzań. Logika orania wynika z populistycznego podejœcia do emocji. Przez kilkadziesišt lat uważano w Europie, że emocje sš czymœ złym, że po tragicznym doœwiadczeniu totalitaryzmu polityka musi być oparta wyłšcznie na rozumie. Tymczasem przychodzš populiœci i nie tylko podchwytujš agendę narodowš, ale i mówiš, że emocje sš w polityce ważne. Trzeba wzišć na poważnie frustracje, lęki i emocje młodych ludzi.

Ale widzisz po twojej stronie barykady chęć do takiej rozmowy?

Z pewnoœciš wœród ludzi, którzy próbujš podpowiadać politykom, ale nie bardzo po stronie politycznej. Była jakaœ iskierka nadziei po stronie Joanny Muchy, ale to była co najwyżej pierwsza próba.

Rozumiem, że powinno powstać po tej stronie coœ nowego, ale to coœ już powstało, nazywa się Nowoczesna. I też na razie œrednio się sprawdza.

No niestety. W 2015 roku wydawało się, że frustracja zwišzana z cynizmem Platformy jest tak duża, że powstanie nowa siła, ale do tego doszło za póŸno, i w dodatku bez strategicznej myœli. Macron miał bardzo dobrze przygotowane wejœcie do polityki. Było mu trochę łatwiej, bo słaba pozycja Hollande'a ujawniła się znacznie wczeœniej. A u nas scena polityczna zmieniła się w momencie wyjazdu Donalda Tuska.

A nie przegranej Komorowskiego?

Tusk powiedział swoim rodakom coœ bardzo ważnego: Zachód jest ważniejszy niż Polska. To jest klasyczne myœlenie dla polityków jego pokolenia.

Suflujesz PiS piękny przekaz.

Ale taka jest prawda. Jeżeli nie będziemy wprost nazywać tego, co się dzieje, to liberalizm nie ma szans. Jeżeli będziemy każdy krytyczny wobec liberałów argument traktować jako propisowski, to nigdy się nie wzmocnimy.

Co tylko dowodzi, jak silny jest PiS.

Wyłšcznie w głowach liberałów. W zaskakujšcy sposób PiS uważany jest za rodzaj demonicznej siły, a Kaczyński za polityka o nadnaturalnych zdolnoœciach. To nieprawda. Fakt, jest bardzo zręcznym politykiem, ale to nie znaczy, że nie można go pokonać.

Widzisz u Grzegorza Schetyny wiarę w pokonanie Kaczyńskiego?

Nie. Platforma Obywatelska choruje cały czas na cynizm władzy.

Partia władzy bez władzy?

Dokładnie. W samorzšdach jednak PO dysponuje pewnš władzš.

A liberałowie siedzš w podziemiu?

Ty też nasišknšłeœ dysydenckim językiem?

Będziecie teraz zakładać Kluby Kultury Liberalnej, a potem rodzinę Radia TOK FM? PiS działał od razu, a Kluby Obywatelskie PO to jakiœ żart.

To sš żarty, ale niestety, polskie partie angażujš ludzi dlatego, że sš lojalni, a nie dlatego, że sš ideowi albo szczególnie pracowici. Liberałowie znajdujš się w stanie chaosu i paniki moralnej. Wcišż nie chcš nazwać sytuacji takš, jaka ona jest. Żyjš w lęku, wcišż czegoœ się bojš i w warstwie retorycznej stajš się coraz bardziej radykalni. W Kulturze Liberalnej o hipokryzji wewnštrz własnego obozu wiele pisali Katarzyna Kasia, Łukasz Pawłowski czy Tomasz Sawczuk. Spoza tego œrodowiska – Grzegorz Sroczyński czy Rafał Woœ. Niestety, reszta nazywa nas symetrystami.

Emocje sš na tak wysokim poziomie, że każda próba opisania rzeczywistoœci spotyka się z zarzutem, że niepotrzebnie mnoży się wštpliwoœci. Wypadasz z rozmowy. Jeœli tygodnik „Polityka" rozpoczyna swój artykuł o „Symetrystach" od zmyœlonego cytatu ze mnie, to znaczy, że przede wszystkim nie chce wejœć w dialog z młodszym pokoleniem.

A co powiedziałaœ?

Że liberalna demokracja w Polsce uległa degeneracji i skoro PiS wyrywa pewne bezpieczniki, to można się spodziewać, że wszystkie inne partie ulegajš też zepsuciu i nie można wykluczyć, że następne ugrupowanie rzšdzšce skorzysta z tego, co zrobił PiS.

Przepraszam, ale to doœć oczywisty poglšd.

Moje słowa zostały tak przekręcone, że czytelnicy „Polityki" dowiedzieli się, że rzekomo obawiam się bardziej Platformy niż PiS.

Skšd ja to znam: człowiek mówi o pewnym mechanizmie, a ludzie słyszš tylko: PiS i PO.

Powiedzenie tego, co jest przed twoim nosem, jak pisał George Orwell, stało się dziœ Ÿródłem kontrowersji. Im bardziej oczywiste rzeczy mówisz, tym trudniej się ciebie słucha.

—rozmawiał Piotr Witwicki (dziennikarz Polsat News)

Karolina Wigura – ur. 1980 r. w Warszawie. Historyk idei, socjolog. Szefowa Obserwatorium Debaty Publicznej Kultury Liberalnej, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współdyrektorka programu polskiego w St. Antony's College na Uniwersytecie Oksfordzkim.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL