Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Artur Becker, kosmopolak w Niemczech

Artur Becker
PAP
Artur Becker stwierdza, że „Kosmopolakiem może być każdy, nie tylko Polak". Poprzez popularyzację swojego rozumienia Kosmopolaka sprawił, iż wielu Niemców zaczęło się definiować jako Kosmopolacy.

Artur Becker od wczesnych lat myœlał o tym, by zostać pisarzem. Jego literacki debiut nastšpił wraz z publikacjš pierwszych wierszy w „Gazecie Olsztyńskiej" w 1983 roku. Pisarzem został, ale życie napisało mu zupełnie inny scenariusz, niż planował. W 1984 roku jego rodzice – mama Polka i ojciec ze wschodniopruskimi korzeniami – podjęli decyzję o emigracji do RFN.

Rok póŸniej Becker wyjechał na zawsze z rodzinnych Bartoszyc. Ukształtowany przez trzy główne doœwiadczenia swojej polskiej socjalizacji: naturę i krajobraz Mazur, socjalizm oraz polski katolicyzm, został rzucony na głębokš wodę niemieckiego racjonalizmu i rynkowej gospodarki, co zmusiło go przede wszystkim do podziwu godnej samodyscypliny i koncentracji. W cišgu roku przerobił kilkuletni materiał licealny i zdał niemieckš maturę.

Od Szekspira do Faulknera

Po ukończeniu studiów: slawistyki i germanistyki, poœwięcił się wyłšcznie pracy pisarskiej. W 1997 roku opublikował pierwszš powieœ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL