Plus Minus

Obok Orła brak Pogoni

Forum
Świadomość narodową Litwinów od XIX wieku kształtowano w opozycji do polskości. Obawiano się rozpłynięcia się Litwinów w polsko-litewskim żywiole.
9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorując niesubordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i okolice. W rocznicę tego wydarzenia przypominamy tekst z 15 listopada 2014 roku. Obszary dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XX wieku były ojczyzną trzech narodów. Północno-zachodnią część z Kownem w centrum zamieszkiwali Litwini-Bałtowie, spokrewnieni z Łotyszami i wytępionymi przez Krzyżaków Prusami i Jaćwingami. Południową i wschodnią część zajmowali słowiańscy Litwini-Białorusini. Wilno było sercem wielkiego etnicznego klina rozciągającego się od Grodzieńszczyzny aż po Dźwinę, gdzie mieszkali Litwini-Polacy. Wszystkie te narody były u siebie. Od wieków. Wszystkie miały prawo do ziemi, na której mieszkały, do wolności i do własnego języka. Dla litewskich Polaków zespolenie Orła i Pogoni było naturalną częścią identyfikacji narodowej. To nie byli imigranci spod Krakowa czy z Mazowsza. Byli Polakami, dla których ojczyzną była Lit...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL