Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Carlos Ruiz Zafón: Tworzę muzykę do własnych ksišżek

AFP, Michael Kappeler
Pisanie ksišżek sprowadza się wyłšcznie do umiejętnoœci snucia opowieœci, kreœlenia postaci, języka, atmosfery. Historie nie sš bowiem tak naprawdę o tym, o czym traktujš, ich istotš jest to, jak sš opowiedziane - mówi Carlos Ruiz Zafón.

Plus Minus: „Labirynt duchów" liczy blisko 900 stron. Czy zbieranie materiałów do tak obszernej ksišżki wymagało wiele czasu i zabiegów?

Carlos Ruiz Zafón: Właœciwie można powiedzieć, że większoœć dzieciństwa i wczesnej młodoœci spędziłem na zbieraniu materiałów dotyczšcych cyklu o Cmentarzu Zapomnianych Ksišżek. Ale mówišc całkiem serio – na tyle dobrze znam Barcelonę, gdzie toczy się akcja, i historię tego miasta, że pisanie żadnej z tych ksišżek nie wišzało się z jakšœ szczególnš kwerendš. Wystarczyło to, co już miałem w głowie i w mojej bibliotece. Zawsze czytałem wiele o historii i przez lata zgromadziłem liczny księgozbiór, z którego mogłem czerpać informacje o różnych miejscach i epokach.

Trudno mi uwierzyć, że pisanie bodaj najbardziej skomplikowanej i najdłuższej ksišżki w dorobku przyszło panu tak łatwo.

Przyznaję, że była to bez wštpienia najtrudniejsza ksišżka w całej mojej pisarskiej karierze. Także dlatego, że to ostatnia częœć cyklu, w którym musiałem poprowadzić czytelnika do wyjœcia z labiryntu różnych wštków; to klucz do mechanizmu, w którym wszystkie elementy zaczynajš do siebie pasować lub też – by użyć innego porównania – wszystkie powišzania, warstwy i intrygi łšczš się w tkaninę, w której – mam nadzieję – nie widać fastrygi ani szwów.

Czy czytelnicy powinni spodziewać się w finale tetralogii ostrych wiraży fabularnych? A może po lekturze trzech poprzednich częœci sš w stanie przewidzieć zakończenie?

Myœlę, że nawet ci zaznajomieni z dotychczasowymi losami bohaterów będš mocno zaskoczeni. Tym bardziej że nie tylko układam tu znane już elementy układanki, ale i wprowadzam zupełnie nowe. W tym literackim uniwersum nic nie jest tym, czym wydawało się być, więc proponuję zapišć pasy i trzymać się mocno.

O ile trudniej jest stworzyć tetralogię niż samodzielnš powieœć?

Dużo trudniej. Wymusza to nie tylko bardziej złożonš fabułę, ale i zmiany w narracji, która nieustannie ewoluuje. Tym bardziej że przyjęta przeze mnie konstrukcja odbiega od tradycyjnej sagi z jej następstwem zdarzeń. Taka konstrukcja wymagała ode mnie dużo uwagi, by opowiadać historię, ale jednoczeœnie ukrywać pewne tropy przed czytelnikiem.

W tym właœnie tkwi sekret historii, która podbiła serca już 40 milionów czytelników?

Myœlę, że ostatecznie wszystko sprowadza się wyłšcznie do umiejętnoœci snucia opowieœci, kreœlenia postaci, języka, atmosfery. Historie nie sš bowiem tak naprawdę o tym, o czym traktujš, ich istotš jest to, jak sš opowiedziane. To ostatnie okreœla rodzaj doœwiadczenia, jakim jest lektura, i może stanowić magnes dla czytelnika.

Dlaczego wybrał pan XX-wiecznš Barcelonę? Dlaczego wybrał pan najmroczniejszy okres frankistowskiej dyktatury?

Od zawsze fascynował mnie okres od rewolucji przemysłowej do połowy XX wieku, nie tylko w Barcelonie czy nawet Hiszpanii, ale na całym œwiecie, choć szczególnie jego zachodniej częœci. Uważam, że to najbogatszy, najbardziej złożony, pełen paradoksów i ostatecznie tragedii czas w historii. To wspaniałe żerowisko dla narratora.

Wszystkie swoje powieœci pisał pan w Los Angeles. Dlaczego cykl o Cmentarzu Zapomnianych Ksišżek nie dzieje się w LA, tylko w Barcelonie?

Akcja tylko niektórych z moich ksišżek toczy się w Barcelonie. A w końcu to tam się urodziłem i wychowałem. Mam wrażenie, że w życiu każdego z pisarzy następuje moment, gdy „wraca do domu" albo przynajmniej stara się dociec własnych korzeni, przeanalizować wspomnienia i przekuć to wszystko w coœ nowego. Moje ksišżki też sš takš próbš.

Myœlał pan o tym, żeby przyłšczyć się do jednej z licznych wycieczek, które kršżš po Barcelonie œladami bohaterów pana cyklu?

Nie muszę. Te spacery, i wiele innych, odbywam w mojej głowie. Wolę takš rozrywkę pozostawić czytelnikom.

Jak to możliwe, że zakamarki duszy bohaterów pana ksišżek pomaga panu zgłębiać gra na fortepianie?

Po prostu uwielbiam muzykę, komponowanie i grę na fortepianie. To hobby, ale może także coœ więcej. Tworzę muzykę do własnych historii. Pomaga mi to budować strukturę, atmosferę, naprowadza na œwieże pomysły. To jakby równoległa œcieżka procesu twórczego, która napędza tę literackš.

A jednak nie czuje pan takiej łšcznoœci z językiem filmowym. Mało tego, nie życzy pan sobie adaptacji pana ksišżek...

Nie widzę takiej potrzeby, choć tworzę także scenariusze filmowe. Nie rozumiem jednak, dlaczego wszystko musi zostać przełożone na język filmu. Nikt nie pyta filmowców, dlaczego nie przerobiš swoich dzieł na ksišżki.

Z niektórych pana wypowiedzi bije dystans wobec autorów przypisujšcych swoje osišgnięcia literackie natchnieniu.

Po prostu wierzę, że pisarstwo jest efektem ciężkiej pracy, a tak zwane natchnienie to raczej co najwyżej rodzaj motywacji, iskry, która rozpala zapał do roboty, a nie wpływ mitycznej muzy.

Jeden z pana bohaterów (Daniel) stwierdza w „Cieniu wiatru", że niewiele rzeczy odciska głębsze piętno na życiu człowieka niż pierwsza ksišżka, która trafia do jego serca. Która to była ksišżka w pana przypadku?

Trudno mi wskazać jednš. To był cały œwiat ksišżek, języka, myœli i narracji.

Z której z własnych ksišżek jest pan najbardziej dumny?

Kocham je wszystkie. Każda przywodzi na myœl pewne wspomnienia, jest częœciš mojego życia. Moje ksišżki to moje dzieci. Dlatego niech mi pan nie każe wybierać. Z pewnych względów osobistych najbliższa wydaje mi się chyba ta ostatnia, ale nie ma to zwišzku z jakoœciš literackš i ma niewiele wspólnego z obiektywnš ocenš.

A co chciałby pan, żeby czytelnicy wynieœli po przeczytaniu tej najnowszej, czyli „Labiryntu duchów"?

Przyjemnoœć, piękno, podniecenie, pobudzenie, obrazy, idee, emocje, krytyczne myœlenie, radoœć, strach, ciarki i wiele, wiele innych rzeczy.

rozmawiał Paweł Szaniawski

Carlos Ruiz Zafón (ur. 1964 w Barcelonie) jest jednym z najbardziej znanych współczesnych pisarzy. Jego utwory przetłumaczono na 45 języków. Jest autorem tetralogii „Cmentarz Zapomnianych Ksišżek". Na cykl składajš się powieœci „Cień wiatru", „Gra Anioła", „Więzień Nieba" i „Labirynt duchów" (ta ostatnia właœnie ukazała się w Polsce). Wszystkie tomy łšczš w sobie cechy kryminału, sagi i powieœci historycznej. Dzieje Daniela Sempere w Barcelonie pierwszej połowy XX wieku pokazujš, jak splatajš się losy ludzi i ksišżek.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL