Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zbigniew Stawrowski: Klaps to obowišzek rodziców

Rózgi w XVI wieku. Rysunek do drzeworytu przypisywany Hansowi Holbeinowi młodszemu
EAST NEWS
Sensem rodzicielstwa jest wspieranie dziecka na jego drodze dorastania ku odpowiedzialnej wolnoœci. Symbolem takich właœnie rodzicielskich działań jest przysłowiowy klaps, który nie jest żadnym biciem, nie jest nawet czymœ szkodliwym, lecz – przeciwnie – jest czynem o wysokiej wartoœci wychowawczej i dlatego zasługuje wręcz na pochwałę.

Niewštpliwš zasługš opublikowanej w 1764 roku ksišżki Cesare Beccarii „O przestępstwach i karach" było wywołanie dyskusji nad sposobami traktowania przestępców, co przyczyniło się do stopniowego wyeliminowania potwornych okrucieństw, powszechnie akceptowanych w dawniejszych epokach. Z drugiej strony, przedstawiona w niej argumentacja miała wiele słaboœci. Tracšc z oczu to, że istota problemu karania przestępców dotyczy przede wszystkim kwestii sprawiedliwej odpłaty za popełnione występki, w znaczšcy sposób przyczyniała się do zwekslowania całej dyskusji na wštki utylitarne, takie jak skutecznoœć odstraszania czy też resocjalizacja przestępców. Nic dziwnego, że od samego poczštku pojawiały się zdecydowane głosy krytyczne. Immanuel Kant w swojej „Metafizyce moralnoœci" poœwięcił Becarii tylko jeden krótki akapit, w którym wspomina o jego „czułostkowym humanitaryzmie", a cały wywód streszcza w krótkich słowach: „wszystko to sofistyka i wykręcanie prawa"....

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL