Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Piotr Skwieciński. Dlaczego nie zrozumiemy Rosji

Piotr Skwieciński, „Kompleks Rosji", Teologia Polityczna.
Rzeczpospolita
"Kompleks Rosji" to ksišżka o problemie, jaki mamy z naszym wschodnim sšsiadem. Nie wiem, czy o jej autorze można napisać, że rozumie Rosję, choć był przecież korespondentem „Rzeczpospolitej" w Moskwie.

Pytanie, czy Polacy mogš rzeczywiœcie pojšć rosyjskiego ducha, czy może wchodzšc w niego z zewnštrz pozostaje nam jedynie przyjšć pewne rzeczy na wiarę, uznajšc z pokorš, że wykraczajš poza nasze możliwoœci poznawcze. W każdym razie Piotr Skwieciński zdaje się doskonale rozumieć, dlaczego Rosji nie rozumiemy i nie zrozumiemy. Przy tym tłumaczy to tak przekonujšco, że łatwo jest mu uwierzyć, iż rzeczywiœcie mamy z Rosjš jakiœ głęboki psychologiczny problem.

„Kompleks Rosji, czyli Sarmaci w krainie wiecznej Jałty", esej, od którego zaczerpnięto tytuł całoœci, to kompilacja dwóch artykułów z 2008 i 2013 r. opublikowanych w „Plusie Minusie". Bardzo dobrze czyta dziœ się te przemyœlenia, choć przecież realia stosunków polsko-rosyjskich znaczšco zmieniły się po aneksji Krymu i wybuchu wojny we wschodniej Ukrainie. A może tak dobrze je się czyta właœnie dlatego, że wiele się zmieniło.

Reszta tekstów zebranych w ksišżce, chyba z jednym wyjštkiem, ukazała się na różnych łamach już po 2014 r. Każdy, kogo interesuje ta tematyka, z wieloma z nich musiał się już spotkać. Czytanie ich jednak na nowo, zestawionych ze sobš i tworzšcych całkiem sensownš całoœć, daje zaskakujšco dużo do myœlenia.

W zalewie opinii o tej ksišżce natknšłem się na zdanie, że została dobrze przyjęta przez ekspertów od Rosji. Trochę to niezręczne, bo przecież to Piotr Skwieciński jest ekspertem od Rosji, zarazem przenikliwym obserwatorem i naprawdę odważnym, nieulegajšcym œrodowiskowej presji publicystš.    —Michał Płociński

Piotr Skwieciński, „Kompleks Rosji", Teologia Polityczna.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL