Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Michał Szułdrzyński: Wojna pisana na nowo

Fotorzepa, Waldemar Kompała
To już niemal tradycja, że zwolennicy historycznego rewizjonizmu podczas rocznicy Powstania Warszawskiego krytykujš dowódców AK, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu otwartej wojny o stolicę. Ich głównym argumentem zawsze jest męczeństwo 200 tys. osób, które straciły życie z ršk Niemców. A ci nie tylko krwawo stłumili powstanie, lecz póŸniej również systematycznie plšdrowali i niszczyli kwartał po kwartale kolejne dzielnice miasta.

Najciekawsze jednak jest to, że ta będšca rzekomo przejawem niepokornoœci krytyka, to wyważanie otwartych drzwi. Kto weŸmie bowiem do ręki najnowsze ksišżki historyczne, choćby „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie" Alexandry Richie, ma możliwoœć samemu ocenić decyzję Armii Krajowej, wiedzšc z dokumentów, jak różniła się dokonana przez polskich dowódców ocena sytuacji militarnej Niemców od tego, jaka była ona w rzeczywistoœci. Równie mało oryginalne jest epatowanie ofiarami powstania. Od kilku lat powstajš solidne prace naukowe i popularyzatorskie pokazujšce œmierć nie tylko żołnierzy AK, ale przede wszystkim męczeństwo ludnoœci cywilnej. Skala ludobójstwa podczas rzezi Woli, jak również powojenne losy niemieckich oprawców, którzy w większoœci uniknęli kary, sš coraz lepiej zbadane.

Zresztš taki punkt widzenia jest coraz bardziej popularny w humanistyce – pokazywanie historii nie przez pryzmat dowódców czy polityków, ale cierpień zwykłych ludzi. Bo jeœli patrzymy na historię z tego punktu widzenia, możemy zobaczyć obraz, który będzie znacznie odbiegał od wersji, jakš znamy z podręczników.

Popatrzmy choćby na polskš transformację nie przez pryzmat jej zwycięzców – polityków, przedsiębiorców czy klasy œredniej, ale tych, którzy przegrali. Jakby wyglšdało ostatnich 27 lat oczyma setek tysięcy górników, którzy tracili pracę, choć przecież tak ciężko pracowali? Jak wyglšdało – jak mówiš niektórzy politycy – najszczęœliwsze ćwierćwiecze w tysišcletniej historii Polski oczyma niemal 2 milionów naszych rodaków, którzy utrzymywali się z pegeerów? A jak widzš je pracownicy upadajšcych wielkich zakładów przemysłowych? Jak zauważył Rafał Woœ, ta perspektywa rzadko przebijała się do œwiadomoœci naukowych, dziennikarskich czy politycznych elit, a dzięki niej można lepiej zrozumieć dynamikę wydarzeń politycznych w Polsce. Bo przypomnienie sobie o ofiarach transformacji pozwala lepiej zrozumieć nie tylko rewoltę Samoobrony, ale również to, dlaczego socjalna polityka PiS, które wprost odwołuje się do mitu „złodziejskiej transformacji", cieszy się tak dużym społecznym poparciem. Ale taka perspektywa sięga głębiej. W „Przeœnionej rewolucji" Andrzej Leder pokazuje, że trzeba przede wszystkim zrozumieć, co się stało z Żydami i chłopami, by zrozumieć historię Polski XX w. Dowodzi, że dwie największe rewolucje zostały dokonane rękami Niemców i Sowietów: wymordowanie Żydów, likwidacja ziemiaństwa oraz otwarcie robotnikom i chłopom drogi do klasy œredniej. Z kolei Jan Sowa napisał historię Polski od nowa, przedstawiajšc jš jako dzieje kolonizacji.

Tylko że przepisywanie historii przez pryzmat zwykłego człowieka miewa nieoczywiste skutki w polityce międzynarodowej. WeŸmy chociażby II wojnę obserwowanš oczyma ludnoœci niemieckiej, dla której od pewnego momentu to pasmo klęsk, morderstw i gwałtów. Nie zakończyło się ono wcale wielkš ucieczkš w 1945 r., gdyż póŸniej nastšpiły wysiedlenia Niemców z Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier itp. Jeœli dodamy do tego bombardowane przez aliantów miasta, widzimy olbrzymie cierpienie, przy którym zaciera się właœciwie fakt, dlaczego do II wojny œwiatowej w ogóle doszło. Gdy na szalę kładziemy wyłšcznie perspektywę zwykłych ludzi, wyniki mogš okazać się inne, niż podpowiadałby zdrowy rozsšdek. Wszak najwięcej zginęło obywateli ZSRR (nawet 26 mln), III Rzeszy (nawet 7,5 mln), a dopiero potem Polski (maksymalnie 6 mln). Ale to nie znaczy, że nie należy o tym zapominać.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL