Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jak króliki - recenzja ksišżki Zacharego Prilepina "Klasztor"

Zachar Prilepin, "Klasztor", przeł. Ewa Rojewska-Olejarczuk, Czwarta Strona, ebook za 39,90 zł na: nexto.pl
Plus Minus
Kiedy pisarze spoza Rosji zabierajš się do przepracowania łagrowego doœwiadczenia, ich próby zwykle wypadajš w najlepszym razie znoœnie.

WeŸmy choćby powieœć jednego z najlepszych współczesnych brytyjskich prozaików Martina Amisa „Dom schadzek" albo „Matki" nagrodzonego Angelusem i popularnego u nas Pavla Rankova – w obu wypadkach czytelnika nie opuszcza poczucie, że wiedza pisarzy o funkcjonowaniu sowieckiego systemu opresji jest czysto ksišżkowa.

Dlatego nagrodzona powieœć Zachara Prilepina „Klasztor" mogła budzić wielkie nadzieje. Prilepin oczywiœcie na Sołowki się nie załapał, ale przewinšł się przez nie jego pradziadek. Różnicę między autorem „Patologii" a Amisem i Rankovem czuć zresztš od pierwszego zdania. Nieprzypadkowo bohaterowie rozmawiajš ze sobš po francusku (wyraŸny ukłon w stronę poczštku „Wojny i pokoju"), nieprzypadkowo roi się tu od nawišzań do rosyjskiej klasyki (Puszkin, Turgieniew, Czechow, Dostojewski), nieprzypadkowo wreszcie akcja rozgrywa się na Sołowkach, czyli tam, gdzie narodził się póŸniejszy Archipelag Gułag.

Od razu widać, że „Klasztor" miał być w dorobku Prilepina pozycjš szczególnš ze względu na rozmach i ciężar gatunkowy. Czy pisarzowi udało się jednak sprostać celowi? Nie do końca. Dzieje Artioma i 12. roty łagierników być może sš materiałem na wielkš rosyjskš powieœć rozliczeniowš, ale brak tutaj problemów moralnych na miarę Dostojewskiego czy panoramy epoki na miarę Tołstoja, choć „Klasztor" – jak się zdaje – miał być właœnie czymœ na kształt współczesnych „Biesów". Problem także w tym, że o ile Prilepin œwietnie radzi sobie w dialogach i scenach symbolicznych, jak ta z królikami, które nie zwracajš właœciwie uwagi na to, że jeden z ich towarzyszy został przed momentem rozszarpany przez kota, o tyle „Klasztor" zbyt wyraŸnie cišży ku powieœci popularnej, momentami wręcz przygodowej, co w zderzeniu ze scenami przesłuchań i rozstrzelań ma w sobie coœ niestosownego.

Twórczoœć Prilepina nierzadko budzi poważne wštpliwoœci natury etycznej, choć raczej niesłusznie. Bardziej wpływajš na to poglšdy pisarza (należy do antysystemowej Partii Narodowo-Bolszewickiej, krytykuje współczesne liberalne społeczeństwo) niż jego œwietne powieœci. Trudno bowiem dopatrywać się nacjonalistycznego rysu w poœwięconych wojny w Czeczenii „Patologiach" czy rehabilitacji władzy sowieckiej i sołowieckiej w „Klasztorze". Owszem, jednš z najokrutniejszych postaci w ostatniej powieœci Prilepina jest białogwardzista Burcew, ale komendant obozu Eichmanis (wzorowany na Fiodorze Eichmansie) nie wypada na jego tle wiele lepiej. „Klasztorem" co prawda Prilepin pomnika sobie nie postawił, ale też Sołowkom pomników nie trzeba. Wystarczy pamięć.

PLUS MINUS

Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:

prenumerata.rp.pl/plusminus

tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL